ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Финанси на фирмата - пищови
Учебния материал представлява пищови по финанси, състои се от 9 страници.... Какво най-общо се разбира под управление на държавния дълг? Управлението на държавния дълг е система от мероприятия на държавата в областта на сключванет...
Пищов по Финанси добавен на 01.06.2012
Елин Пелин - пищови
Учебният материал предсавлява пищови по литература върху творчеството на Елин Пелин, пищовите се състоият от 12 страници.... "Спи градът" (1911) (елегия) Първите 2 строфи въвеждат в мрачната и потискаща атмосфера на града. Прос...
Пищов по Литература добавен на 30.05.2012
Пищов за матура по литература
Материалът се състои от три страници и е систематизирано най-важното за матура по литература.... Димитър Талев – 1898-1966. ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: родината и историята, борба за независима църква и създаване на читалища и бълг...
Пищов по Литература добавен на 30.05.2012
Сравнително образование - пищови
Матариалът представлява пищови за изпит по "Сравнително образование", матариалът се състои от 11 страници.....Училищата в системата на средното образование в България. Средно образование в България (гимназиално ниво) може да бъде...
Пищов по Педагогика добавен на 30.04.2012
Поезията на Пейо Яворов - пищови
Матариалът преставлява пощов върху поезията на Пейо Яворов....Признат връх в социалната лирика на Пейо Яворов е поемата “Градушка” – най-точна картина на селските злочестини, пресъздадена чрез наслагващите се мотиви на страданието...
Пищов по Литература добавен на 28.04.2012
Неорганична химия 1 - пищови
1 – Квантово механични представи за строежа на електроната обвивка на атома Квантови числа 1. Квантова теория за светлината – съществуват две теории за същността на светлината - поток от материални частици наречени корпоскули ...
Пищов по Химия добавен на 27.02.2012
Същност и особености на образователните системи - пищови
2.Особеност на съдържанието на образованието: *ориентация към личностните структури (ЗУН, СУД, СМ, СЕН, СДП); *обем и характер на съдържанието на образованието; *дидактическа структура на учебния план, на материала, на формите на ...
Пищов по Биология добавен на 07.02.2012
Социология на застарховането и социалното дело - пищови
Тема6.1Средна класа(СК) предст.макросоц.група, к’се състои от онези слоеве индивиди,к’ поради спец.си положение и най-вече поради оцобения си придобит соц.-икон. статус разчитат на своя собствен ресурс,кач.и к-л-знания и квалиф,ор...
Пищов по Застрахователно дело добавен на 07.02.2012
Теория на счетоводството - пищови
№12 АКТИВИ: придобитите и контролирани от всяко едно предприятие ресурси в резултат на минали събития от които се очаква бъдеща икон. изгода А- дългосрочни – тези които участват продължително време в стоп дейност 1-матер дългот...
Пищов по Счетоводство добавен на 06.02.2012
Операционни апарати - пищови
Качество на с-мите основни показатели на качество. Преходните процеси които протичат в устойчивите затворени САУ при промяна на входните въздействия, се разделят на два основни вида: колебателни и аперио-дични. Колебателен прехо...
Пищов по Биология добавен на 06.02.2012
Висша математика I - пищови
Пищови по висша математика 1 част, много добре подреден пищов, само трябва да се разпечатат. Съдържание : 1.ДЕТЕРМИНАНТИ. Свойства.Адюнг.кол-ва.Правило на Сарус. 2.МАТРИЦИ-видове, действия.Обратна матрица 3. С-ми линейни... ...
Пищов по Математика добавен на 06.02.2012
Бизнес планиране - пищови
Много добре подредени пищови по Бизнес планиране. Включват: 1.Основи на предприемачество – същност, основни елементи и движещи сили на предприемаческия процес 2. Същност и структура /схема/ на бизнес-плана /БП/.......
Пищов по Мениджмънт добавен на 06.02.2012
Общинско право - пищови
3.Конституц.основи на местното самоуправление Местното самоуправление като принцип на изграждане на държавен механизъм е известен в Европа след XIII век и съществува до наши дни.Исторически има три системи на местно самоуправлени...
Пищов по Право добавен на 06.02.2012
Мениджмънт - пищови
3. Основни етапи в развитието на мениджмънта. Историчски преглед на мениджмънта: историята му е повече от 100 годишна, като тази теория е била създадена в САЩ. 1-та школа(1885-1920)-старата школа:Фрдрик Тейлър, съпрузите Джи...
Пищов по Мениджмънт добавен на 06.02.2012
Международни финанси - пищови
2 Тема Валутен пазар-Това е мястото на което се осъществява търговията с валута, но то не е централизирано а се осъществява от офисите на финансовите посредници. Това става чрез размяната на стандартаризирани съобщения за пренос н...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Материалознание - пищови
Механизъм на електропроводимостта в диелектриците. Видове проводимост и съпротивление. Триелектродна система. Ел.проводимост – способността на в-вото да провежда неизменен във времето ток, който се дължи на насоченото движение на...
Пищов по Материалознание добавен на 06.02.2012
Икономика - пищови
8. Ефекти от държавната намеса в образуването на цените Неравновесие на пазара имаме, когато цените останат неравновесни за дълъг период от време и количеството на предлагане и търсене не съвпадат. То се запазва поради няколко пр...
Пищов по Икономика добавен на 06.02.2012
Разработени теми за държавен изпит - Финанси - Пищови
Тема 5. Рискове – чисти и спекулативни. Стандарти. Рискът като събитие притежава мн-во от дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка от които има своя вероятност и резмер на щетата. Най-общото се делят на: чисти и спекулативни...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Бизнес планиране - пищови
1. Основи на предприемачество – същност, основни елементи и движещи сили на предприемаческия процес Предприемачеството разбирано като създаване на нов бизнес и мениджмънтът разбиран като управление на действаща ...
Пищов по Мениджмънт добавен на 26.01.2012
Видове ядрени реакции
Видове реакции на веществата: между веществата протичат два вида реакции: 1.химически – при тях е характерно, че взаимодействието се осъществява при участие само на е- от електронните обвивки на атомите. Биват три вида:-йонни-оки...
Пищов по Химия добавен на 20.01.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Конспекти по Нова българска литерат...
 Пищови по Молекулярна генетика
 Анализи по Макроикономика
 Теми по Земеделие
 Упражнения по Геометрия
 Пищови по Журналистика
 Пищови по Химия
 Реферати по Счетоводство
 Теми по Медицина
 Реферати по Лингвистика
 Есета по Бизнес комуникации и корес...
 Тестове по Право
 Теми по Микроикономика
 Упражнения по Статистика
 Упражнения по Механика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg