ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Същност и особености на образователните системи - пищови
2.Особеност на съдържанието на образованието: *ориентация към личностните структури (ЗУН, СУД, СМ, СЕН, СДП); *обем и характер на съдържанието на образованието; *дидактическа структура на учебния план, на материала, на формите на ...
Пищов по Биология добавен на 07.02.2012
Операционни апарати - пищови
Качество на с-мите основни показатели на качество. Преходните процеси които протичат в устойчивите затворени САУ при промяна на входните въздействия, се разделят на два основни вида: колебателни и аперио-дични. Колебателен прехо...
Пищов по Биология добавен на 06.02.2012
Класификация на антибиотиците
Думата "антибиотици" идва от гръцката борба ("против") и BIOS ("живот").Антибиотик е лекарство, което убива или забавя растежа на бактериите. Антибиотиците са един клас на антимикробни вещества, по-голяма група, която включва и ан...
Реферат по Микробиология добавен на 06.01.2012
Класификация на антибиотиците
Антибиотиците са изключително важни в областта на медицината, но за съжаление бактериите са способни да се развиват резистентност към тях.Антибиотик-устойчиви бактерии, са микроби, които не са убити от често използваните антибиоти...
Реферат по Микробиология добавен на 05.11.2011
Двумембранни органели - митохондрии
Митохондриите са характерни за всички еукариотните клетки – автотрофните фотосинтезиращи растения и хетеротрофните гъби и животни.Техния строеж и функции в растителните и животинските клетки принципно са еднакви и различия се набл...
Реферат по Ботаника добавен на 10.10.2011
Хромозомни болести
Гените са разположени линейно по дължината на хромозомите и всяка хромозома носи точно определени гени.Мястото на гена в хромозомата е негов генен локус,той може да бъде зает от различни варианти на гена-негови алела. Един ген м...
Реферат по Биология добавен на 25.09.2011
„Житни поля, кървави хълмове”
„Обмен на идентичности” - Оформянето на пазарната общност в Гювезна В голяма част от книгата Ананстасия Каракасиду разглежда подробно разказите, които е чула по време на своето теренно проучване. С според разказите, а и споре...
Документ по Антропология добавен на 17.04.2011
Минерални торове
Презентация на тема минерални торове (какво е, за какво служи, видове, изкуствени торове, диаграми) 14 страници, ashhdajsdjadgjhasgdjashgdjahdjahsdhsadajdghajsdghsajhdgahgdghgashgdaghjshgdjadgjsg...
Доклад по Ботаника добавен на 01.04.2011
Речен рак
Клас ракообразни включва над 20000вида и се разделяна низши и висши.Често главата и гърдите са слети в главогръд, който е покрит с твърда хитинова обвивка- щит.Характерен белег за ракообразните е наличието на две двойки антени.Кла...
Доклад по Биология добавен на 23.03.2011
Физични понятия и дозиметрични единици в лъчелечението
В лъчелечението се налага облъчване с алфа- , бета- и гама-лъчите на редица кратко, средно и дългоживущи радионуклиди. Това налага доброто познаване на редица физични понятия и дозиметрични единици... ...
Реферат по Радиобиология добавен на 22.02.2011
Употреба, злоупотреба и зависимост от медикаменти ПАВ
Презентация, в която се посочват някои медикаменти, действащи като психоактивни вещества и рисковете от продължителната им употреба и злоупотребата с тях. Може да се използва за превенция на ПАВ, за Здравно образование, в часовет...
Тема по Биология добавен на 19.02.2011
Управление на персонала
Въведение в концепцията на управление на персонала 1.Същност: Концепция за управление на наетата работна сила.Съвременната концепция е управлението на чов.ресурси (последен етап от развитието на управлението). 2.Етапи в разв...
Лекция по Биология добавен на 30.01.2011
Аристотел „Реторика „
През 343 г. пр.н.е., след смъртта на Хермий, Аристотел напуска Атарней и по покана на Филип II става възпитател и учител на сина му, бъдещият Александър Велики, който тогава е на 13 години. В Македония той преподава не само на Але...
Курсова работа по Биология добавен на 28.01.2011
Статия на Клифърт Гиърц
Смесените жанрове: преобразуванията на социалната мисъл Мисля, че голяма част от нещата, които хората твърдят, са верни. Едно от тях е, че през последните години в интелектуалния живот се наблюдава смесване на огромно количество ...
Документ по Антропология добавен на 18.01.2011
Генетична предразположеност към затлъстяване
Наднорменото тегло и затлъстяването добиват размерите на пандемия (епидемия с особено големи размери). Първопричината им е множествена и комплексна. Въпреки общоприетото мнение, те не са резултат само от прекомерно хранене. Все по...
Курсова работа по Генетика добавен на 14.01.2011
Глобализация и постиндустриално общество
Понятието глобализация предизвиква различни асоциации. За едни това е пътят към икономически и обществен прогрес. Други приписват именно на глобализацията разширяването на пропастта между бедните и богатите страни. Великите държав...
Курсова работа по Биология добавен на 09.01.2011
Човек и природа - Тест за 4ти клас
Тестът по "човек и природа" е предназначен за ученици от четвърти клас. Той има за цел да провери техните знания върху определен материал, който е изучен през годината....
Тест по Биология добавен на 30.12.2010
Опазване на чистотата на водата
Гръбнакът на нашето водно стопанство са реките. В тях се изливат милиони кубически метра замърсена вода. Значително са замърсени реките Струма, Марица, Тунджа, Вит, Осъм, Камчия, Огоста, Янтра и Дунав. Само р. Дунав внася в Черно ...
План по Биология добавен на 16.12.2010
Симптоми, профилактика и лекуване на болести причинени от микроорганизми
Все по-често в кабинета на гинеколога идват млади хора, които са заразени с полово предавано заболяване. В повечето случаи, пациентите се обръщат към специалист много късно, когато инфекцията е в напреднал стадий на развитие, кога...
Есе по Биология добавен на 14.12.2010
Контрол и сертификация на продуктите, получени по биологичния метод на производство
Контрол и сертификация на продуктите, получени по биологичния метод на производство . Това е целия материал който ще ви е нужен .. Реферат!...
Биография по Биология добавен на 11.12.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по Математика
 Други учебни материали по Финанси
 Упражнения по Химия
 Теми по Стара история
 Лекции по Екология
 Лекции по Механика
 Лекции по География
 Реферати по Анатомия
 Казуси по Микроикономика
 Дипломни работи по Икономика на тру...
 Лекции по Генетика
 Курсови работи по Логика
 Други учебни материали по Италианск...
 Реферати по Икономическа и социална...
 Теми по Културология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg