ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Химия на твърдото тяло, Химия на елементоорга...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по химия
2 Квантова механика.Уравнение на Дьо Бройл.Принцип на неопределеността.Уравнение на Шродингер за едноелектронна атомна с-ма.Вълнова функция свойствата интерпретация.Орбитала.Електро- Нен облак.Квантови числа. От уравнението н...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Първа главна група
ПЪРВА ГЛАВНА ГРУПА Тук влизат елементите: 52. Те имат електронна структура на последния електронен слой ns1, което определя и наименованието им – s- елементи. Тези елементи имат най-ниския йонизационен потенциал от всички останал...
Лекция по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Оксиди
Оксиди Понятие Химичните елементи съществуват във вид на прости вещества и химични съединения. Според състава, строежа и свойствата си химичните съединения се групират в следните основни класове: водородни съедин...
Анализ по Химия добавен на 25.03.2010
Мономерни и полимерни съединения
Мономерни и полимерни съединения. Класификация на полимерните съединения. Основни различия между нискомолекулните и високомолекулните съединения. В природата и техниката се срещат редица съединения с висока молекулна маса...
Дипломна работа по Химия добавен на 25.03.2010
Борни и керамични влакна
 БОРНИ И КЕРАМИЧНИ ВЛАКНА Борни (B); Бор – боркарбидни (B – B4C3); Силицийкарбидни (SiC); Бор - силицийкарбидни (B - SiC); Борнитридни (BN); Силицийнитридни (Si3N4); Това е всъщност цяла група високомодулни вл...
Документ по Химия добавен на 25.03.2010
Лепила и материали за ЗДП
12.полимери чрез полимеризация Виниловия естер на оцетната к-на, наричан още винилацетат(CH 2= CH –O-CO – CH3) , се получава от взаимодействието на ацетилен и оцетна к-на. Aко на това съед.въздейства 75-85˚С, в следствие на бенз...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Аналитична химия
В идеалната с-ма коефициентът на активност F клони към 1 и пониятията активност и концентрация съвпадат което значи че измерението за активност е измерения за концентрация т.с mol/L В реалната с-ма коефициентът на активност е ...
Пищов по Аналитична химия добавен на 25.03.2010
Acidum ascorbicum - витамин C
РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ACIDUM ASCORBINICUM / ACIDUM ASCORBICUM ИЛИ VITAMIN C Отдавна се е знаело, че при недостатъчна употреба на пресни зеленчуци у хората се появява болестта скорбут. Едва през 1912 год. опитно е доказано, че ...
Курсова работа по Органична химия добавен на 25.03.2010
Протокол за солната киселина
ПРОТОКОЛ Лабораторно упражнение № 3 Тема: Солна киселина. Халогениди 1. Теоретична част Солната киселина е воден разтвор на хлороводорода НСl. Тя разяжда кожата и дрехите. Водният разтвор на солната киселина променя цвет...
Протокол по Химия добавен на 25.03.2010
Горене и горива
Процесът горене представлява последователни екзотермични реакции, осъществаващи се между гориво и окислител (кислород или атмосферен въздух). По време на този процес се наблюдава и интензивно отделяне на топлина, което от своя ста...
Доклад по Химия добавен на 25.03.2010
Периодична система
ТАБЛИЦА НА РАЗТВОРИМОСТТА ............................ ЕЛЕКТРОАФИНИТЕТЕН РЕД (ред на относителната активност на елементите) Ред.: Li Cs Rb K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb ...
Документ по Химия добавен на 25.03.2010
Химия - активни метали
1. Квантово-механично прдстави за строежа на електронната обвивка на атома – атома се състои от ядро и обикалящи около него електрони. Ядрото е изградено от протони и неутрони, които имат еднаква маса и определят масата на ат...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Увод в органичната химия ...
УВОД В ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ Органичната химия е наука за изследване на съединенията на въглерода, които из¬граждат живите организми. Този факт станал известен на химиците още в края на XVII в. Установено било, че освен въг...
Реферат по Химия добавен на 25.03.2010
Основни параметри на химичната връзка
Основни параметри на химичната връзка-енергия, дължина, полярност. Развитие на представите за природата на химичната връзка. Класификация на химичните връзки. Йонна връзка Химична връзка е взаимодействие между два и повече атом...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Въглеродна киселина
Въглеродна киселина СТРОЕЖ НА МОЛЕКУЛАТА Атомите в молекулата на въглеродната киселина са свързани с ко-валентни полярни връзки. Най-силно полярни са връзките водо-род-киспород (Н—О). Молекулата е нетрайна. Във воден разтвор п...
Урок по Химия добавен на 25.03.2010
Азотна киселина, азотни оксиди
АЗОТНИ ОКСИДИ АЗОТНА КИСЕЛИНА НМО Азотът образува пет оксида: М20, N0, Н203, МО2, Мг05. Диазотният оксид Н20 притежава своеобразно физиологично действие. М2О има наркотично действие. В малки количества той действа възбуждащо, ...
Урок по Химия добавен на 25.03.2010
VІ А група на периодичната система
VІ А ГРУПА НА ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА Тест по химия VІІІ клас І вариант 1. Попълнете с подходящи думи текста: Елементите от VІ А група се намират в . . . част на Периодичната система. Те са . . . . С увеличаване на атомния...
Тест по Химия добавен на 25.03.2010
Неорганична химия - 2 част
В3: Водород (Н) - В нормал-но състояние: Н 1S1. Въпреки простата си структура той образува много и разнообраз-ни съединения. Изотоп – елементи с еднакъв ядрен заряд, но различни масови части. Заемат едно и също място в ПС, имат ...
Пищов по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Неорганична химия
3.Електронна структура и свойства на атомите 3.1.Развитие на представите за строежа на атома, емисионен спектър на водорода, теория на Бор А) модели на атома -първият модел е на Томпсън (1904)-атомът е неположително заредена...
Пищов по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Производство на сярна киселина
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е І. История и разпространение 2 ІІ. Значение и употреба на H2SO4 3 ІІІ. Физични и химични свойства 4 ІV.Производство на сярна киселина 7 1. Суровини за производство на сярна киселина. 7 2.Контактен метод...
Реферат по Химия добавен на 25.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Международна икономика - Тест
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Морфология
 Теми по География
 Други учебни материали по Счетоводс...
 Други учебни материали по Алгебра
 Дипломни работи по Финанси
 Реферати по Гражданско и семейно пр...
 Реферати по Психиатрия
 Проекти по Технологии, машини и сис...
 Курсови работи по Международни Отно...
 Курсови работи по Педагогика
 Упражнения по Геология
 Курсови работи по Зоология
 Казуси по Бизнес комуникации и коре...
 Пищови по Вътрешни болести
 Лекции по Алгебра
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg