ВХОД В САЙТА:

Лекции

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Дълготрайни материални активи
Учебният материал се състои от 53 страници.... Дълготрайни материални активи - Част от нетекущите активи - Установими нефинансови ресурси с материално веществена форма и служат за осъществяване на определена дейност – производс...
Лекция по Счетоводство добавен на 02.04.2017
Методика на обучението по четене в началното училище.
Това са лекции по начална училищна педагогика включващи четене по литература. Съвременен статус на обучението по четене-нормативна база.Процес и съдържание на работата с художествен текст.Сървеменното литературно обучение на учени...
Лекция по Литература добавен на 03.01.2016
Основни въпроси в икономиката
Документът се състои от 78 страници.... 1. Потребности 1.1. Същност и особености Основен движещ мотив за общественото производство и за развитието на икономиката се потребностите на хората. Съществуватмножество определения за то...
Лекция по Икономика добавен на 19.08.2015
Въведение в съвременния валутен пазар
Материалът се състои от 12 страници..... Историята на международния валутен пазар води началото си от са-мото създаване на парите. Парите са един от фундаменталните символи на цивилизацията. Те са спонтанно древно човешко изобре...
Лекция по Финанси добавен на 13.05.2015
Лекции по наказателно право – особена част
Лекции по наказателно право – особена част (Проф. Александър Стойнов), документът се състои от 54 страници и разглежда следните въпроси: 1. Престъпления против стопанството 2. Общи стопански престъпления 3. Престъпления против кре...
Лекция по Право добавен на 21.11.2014
Рискове и застраховане. Видове рискове в застраховането
Лекция на тема: Рискове и застраховане. Видове рискове в застраховането . Застрахователен пазар. Финансиране на застрахователните компании . Застрахователни посредници и застраховки. Материалът се състои от три страници и разглежд...
Лекция по Застрахователно дело добавен на 04.11.2014
Методика на конструирането и техниката в ДГ
Документът се състои от девет страници.... МКТД е една от седемте образователни направления, неговото съдържание е определено в Програма 2003г. Наименованието претърпява промени, това се ..... на нарастващите възможности и потребн...
Лекция по Педагогика добавен на 28.10.2014
Управление и организация на външната търговия в България
Документът съдържа десет страници..... 3) Продуктов модел – фирмата се занимава активно с външнотърговска дейност, като се специализира по групи продукти или по разновидностите на един продукт. За всяка група продукти или отделна ...
Лекция по Икономика добавен на 14.10.2014
Социална политика в областта на разпределителните отношения. Проблеми на бедността
Учебният материал се състои от три страници.... Здравословни са тези условия на труд, при които параметрите на трудовата среда съответстват на санитарно-хигиенните норми и изисквания. ЗБУТ са свързани с конкретни задължения на раб...
Лекция по Социална политика добавен на 13.09.2014
Психология на личността - лекции
Лекции на тема "Психология на личността", материалът се състои от двадесет и две страници..... Преди да разсъждаваме върху същността, емоциите на мотива, ще бъде разумно да направим някои уговорки и уточнения. Ако си учим уроците,...
Лекция по Психология добавен на 05.08.2014
Икономика и управление на околната среда
Учебният материал се състои от тридесет страници.... Устойчивото развитие е представено като баланс между ползата за обществото от икономическото развитие и вредата от него. Доказано е, че трите основни насоки за постигане на усто...
Лекция по Екология добавен на 02.07.2014
Същност, архитектура и елементи на съвременните управленски информационни системи
Учебният материал се състои от 18 страници.... Терминът първоначално се е използвал за устройства, които не са били в състояние да изпълняват самостоятелно изчислителни задачи, но са могли да взаимодействат с отдалечени компютри ч...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 21.05.2014
Приложение на компютрите за офис автоматизация
Учебният материал се състои от 43 страници и е на тема "Приложение на компютрите за офис автоматизация".... 1. Основни понятия в офис автоматизацията 2. Документ, файл на документа и тяхното взаимодействие 3. Файлова спецификация ...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 21.05.2014
История на българското образование
Учебният материал се състои от 34 страници и разглежда следните теми: Тема първа: Методологически увод в Историята на българското образование Тема втора: Възпитанието и образованието преди създаване на българската държава и в пър...
Лекция по Педагогика добавен на 29.04.2014
Право на европейския съд
Материалът се състои от 59 страници..... По отношение на Европейската комисия единият заместник председател на Европейската комисия по право трябва да бъде върховния представител на съюза по въпросите на външната политика и сигур...
Лекция по Право добавен на 28.04.2014
Административно правосъдие
Учебният материал се състои от 30 страници.... Тук е налице конкретно както по отношение на адресата, който е персонифициран, така и конкретно по отношение на правата и задълженията. Различни е положението при общите администраивн...
Лекция по Право добавен на 28.04.2014
Организационна психология - Проф. Крум Крумов
Материалът съдържа 43 страници..... Околната среда е свързана със сигурността или несигурността на организацията. При подходяща, стабилна околна среда всички играчи са известни, няма сива икономика, мутри и пр. При нестабилна, под...
Лекция по Психология добавен на 25.04.2014
Основи на училищното обучение
Материалът се състои от 50 страници, Тази книга е предназначена за студенти от университетските специалности, които изучават дисциплината „Педагогика”, за учители, както и за всички, които проявяват интерес към проблемите на обуче...
Лекция по Методика на обучението добавен на 18.04.2014
Лекции по диференциална психология
Лекциите се състоят от 35 страници и разглеждат средните теми: 1. Индивидуална специфика на психичните процеси 2. Индивидуални различия в емоционалната сфера 3. Способности на интелекта 4. Устойчивост при измерванията на интелекта...
Лекция по Психология добавен на 18.04.2014
Преговаряне с доставчиците
Материалът се състои от седим страници и разглежда: 1. Цели и характеристики на преговорите. 2. Видове преговори. При сключване на сделки на по-висока стойност е необходимо продавачите да притежават способността да водят прегово...
Лекция по Логистика добавен на 18.04.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Статистика
 Проекти по Английски
 Уроци по Психология
 Дипломни работи по Компютърни систе...
 Лекции по История на България
 Планове по Физкултура и Спорт
 Документи по Музика
 Казуси по Педагогика
 Лекции по Физиология на животните и...
 Лекции по Счетоводство
 Теми по История на държавата и прав...
 Доклади по Политология
 Курсови работи по Литература
 Реферати по Селско стопанство
 Документи по Туризъм
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg