ВХОД В САЙТА:

Ерозия на почвата

11 ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в почвата. Ежегодните загуби на хумус от водната ерозия дори при склонове с неголям наклон (2 - 3°) може да достигнат 100 kg и повече от декар. В резултат на ерозията се влошават структурата и водно-възду-Шният режим на почвата. Нарастват с около 1,5 пъти разходите за обработка на ерозираните почви в сравнение с неерозираните. Според интензивността на ерозионния процес се различават • естествена (обикновена) и антропогенна (ускорена) ерозия. Естествената ерозия е характерна за площите, заети с есте-ствена растителност. Тя протича бавно, защото ерозираните почвени частици се заместват от нови в процеса на почвообр...

Вид материал: Тема
Предмет: Геология
Добавен на: 02.04.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 61 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по Математическа логика
 Дипломни работи по Медицина
 Анализи по Икономика
 Анализи по Математика
 Реферати по Фармакология
 Теми по История на държавата и прав...
 Казуси по Биология
 Проекти по Механика
 Курсови работи по Европейска интегр...
 Теми по История
 Доклади по Свят и личност
 Теми по Религия
 Лекции по Икономически теории
 Дипломни работи по Хранително-вкусо...
 Проекти по Социална политика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg