ВХОД В САЙТА:

Генератори на електричен ток

Генераторът е най-често използвания уред при проверката и настройката на кому-никационните съоръ-жения. Генераторите ф зависимост от неговия вид биват: генератор, измервате-лен генератор, гене-ратор на звукова честота или функ-ционален генератор. В зависимост от чес-тотния обхват генера-торите биват инфран-искочестотни, ниско-честоти, високочест-отни и свръхвисоко честотни......

Вид материал: Пищов
Предмет: Физика
Добавен на: 29.01.2011
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Русе, учебно заведение: Русенски университет \'А.Кънчев\'
Размер на файла: 131.5 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Уроци по Биология
 Документи по Химия
 Курсови работи по Зоология
 Пищови по Хранително-вкусова промиш...
 Анализи по Музика
 Реферати по Информатика, ИТ
 Други учебни материали по Информати...
 Документи по Биофизика
 Други учебни материали по Икономика
 Други учебни материали по Биология
 Доклади по Геометрия
 Теми по Публична администрация
 Протоколи по Електроника
 Лекции по Философия
 Курсови работи по Психология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg