ВХОД В САЙТА:

Геодемография - пищови

Учебният материал се състои от девет страници и представлява пищови по геодемография за 1-ви курс и разглежда: 1.Смъртност. 2.Ествен прираст. 3.Същност и значение на миграциите за населението. 4.Видове миграции. 5.Причини и фактори, пораждащи миграциите. 6.Показетели за херектеристика на и анализ на миграциите. 7.Историко-географ обзор на миграциите в света. 8.Етнолингвистична структура на населението. 9.Расова структура на населението... Хората, населяващи Земята, се отличават едни от други по външни белези, като цвят на косата, кожата, очите, чертите на лицето и др. за наименованието на понятието „раса” същест няколко схващания.......

Вид материал: Пищов
Предмет: География
Добавен на: 22.10.2012
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Пловдив, учебно заведение: Университет по хранителни технологии
Размер на файла: 94 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Корейска митология
Свободата е силата на действието
Модерното и постомдерното
Национална политика за закрила на детето в България
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по Хранително-вкусова промиш...
 Лекции по Автоматика, изчислителна ...
 Пищови по Биология
 Курсови работи по Изобр. изкуство
 Дипломни работи по Биоенергетика
 Анализи по Социология
 Реферати по Педагогика
 Реферати по Икономически теории
 Реферати по Теория и история на кул...
 Лекции по Ботаника
 Есета по География
 Теми по Енергетика
 Доклади по Журналистика
 Курсови работи по Философия
 Документи по Културология
 Виж всички

© 2016 Learn.bg - Всички права запазени! - За контакт: office@indexinfo.org / +359 889 75 88 77 - За групата