ВХОД В САЙТА:

Педадогика за образованието

Съдържание на обучението Дидактически и социокултурно приспо-собена и динамично развиваща се система от знания, умения, компетен-тности и отношения Знания - резултатите от индивидуал-ното и общочовешко знание и опит, които се развиват и задълбочават. Система от факти,термини, понятия, категории, критерии, норми, ценности, оценки, принципи, закони и теории. Съдържание на обучението Умения - интегрирани свойства на личността, които се проявяват в координирани действия, операции и процедури за достигане на определени цели и решаване на задачи и проблеми. Видове: Според форма на изразяване: интелектуални, социални, рефлексивни и предметно проктически. Съдържание на обучението По степен на сложност:елементарни, сложни, майсторски. Според равнище на приложение: рутинни,творчески. Според обобщение: общи и специални. Ко...

Вид материал: Лекция
Предмет: Педагогика
Добавен на: 24.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Пловдив
Размер на файла: 25.5 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Проекти по Логика
 Проекти по Стопанска история
 Казуси по Икономика
 Анализи по Музика
 Лекции по Социална психология
 Курсови работи по Книгознание, библ...
 Курсови работи по Финанси
 Други учебни материали по Информати...
 Реферати по Радиобиология
 Дипломни работи по Туризъм
 Казуси по Биология
 Проекти по Бизнес комуникации и кор...
 Курсови работи по Двигатели с вътре...
 Казуси по Бизнес комуникации
 Доклади по Култура и изкуство
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg