ВХОД В САЙТА:

Система и контрол на данъците и социалните осигуровки

Документът се състои от седем страници.... Към първата група спадат доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в България, изплащани на местни и чуждестранни физически лица, както и същите доходи, изплащани от източник в чужбина в полза на местно физическо лице. Окончателният данък за получен доход от дивиденти се разпределя в размер на 5% от брутната сума, определена с решението за изплащане на дивидент. При доходите на ликвидационни дялове данъкът се определя в размер на 5% от положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството. С окончателен данък се облагат също и доходи, получени в резултат на замяна на акции и дялове, както и брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от ...

Вид материал: Курсова работа
Предмет: Социология
Добавен на: 31.03.2014
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Пловдив, учебно заведение: Пловдивски университет - Паисий Хилендарски
Размер на файла: 60 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Теми за Малък и среден бизнес
Защо компетентностите са част от съвременната представа за образованос...
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по Екология
 Теми по Акушерство и гинекология
 Лекции по Културология
 Лекции по Палеонтология и стратигра...
 Есета по Социална психология
 Проекти по Европейска интеграция
 Теми по Политология
 Курсови работи по Хранително-вкусов...
 Анализи по Политология
 Конспекти по Физиотерапия и рехабил...
 Казуси по Макроикономика
 Пищови по Електротехника
 Реферати по Конституционно право
 Есета по Туризъм
 Реферати по Журналистика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg