ВХОД В САЙТА:

Пищови по механика

28. Една механи-чна с/ма е свобо-дна, ако всички точки могат да извършват произ-волни премества-ния с производни скорости. Ако на преместванията и скоростите на т. от с/мата са нало-жени ограниче-ния, с/мата е нес-вободна. Телата се нар. връзки; силите с които връзките дейст-ват в/у точките – реакции на връз-ките. Връзките се класифицират на – стационарни и нестационарни – ст. са неизменя-щи се с времето, при нестац. t – участва в у/ята f(x,y,z,t:t)=0 - холономни – те съдържат само коорд. на точки-те от с/мата, но без техните про-изводни, в обра-тен случай връз-ките са нехолоно-мни: x2+y2=l2 – холономно у/е. - двустранни – описват се с раве-нства ако равен-ството е съчетано с неравенството то е едностранно. Броят на ст. на свобода на 1 мех. с/ма е = на броя Необходимо условиеи доста-тъчно условие за равновесие на мех. с/ма с идеал-...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Пловдив
Размер на файла: 50 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по Педагогическа пси...
 Други учебни материали по Информати...
 Курсови работи по Испански
 Пищови по Застрахователно дело
 Курсови работи по Публична админист...
 Дипломни работи по Туризъм
 Реферати по Земеделие
 Теми по Двигатели с вътрешно горене
 Проекти по Механика
 Конспекти по Хранително-вкусова про...
 Анализи по Химия
 Теми по Политология
 Теми по Български език
 Протоколи по Мениджмънт
 Уроци по Финанси
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg