ВХОД В САЙТА:

Пищови механика на флуидите

Хидростатика.Осн уравнения.Налягане.Манометри При флуидите имаме нормални и тангенциални напрежения. Когато флуида е в покой имаме напрежение на натиск, а когато е в движение – тангенциално напрежение. Налягане – нормалното натисково напрежение, което се характеризира с това,че запазва еднаква стойност във всички направления на дадена точка и загубва смисъла си на векторна величина. Разглеждаме един елементарен тетраедър от флуиден обем. Силата, която действа по нормалата на 4тата страна скл ъгъл алфа, бета, гама с коорд. оси. Този тетраедър е в равновесие. Силите действащи върху него са масови повърхностни. Повърхностните сили са силите, който се пораждат от Р – Pxdfx, Pydfy, Pzdfz. Тъй като в МФ разглеждаме масата като 1, то F=a. r = Xi+Yj+Zk , като X,Y,Z са ускоренията. Pxdfx + Xρdfxdy/3 – Pndfx = 0 Pydfy + Yρdfydz/3 – Pndfy = 0 ...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 316 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Доклади по Финанси
 Тестове по Право
 Есета по Методика на обучението
 Курсови работи по Логика
 Есета по Екология
 Пищови по Туризъм
 Дипломни работи по Информатика, ИТ
 Уроци по Астрономия
 Теми по Политология
 Реферати по Фолклористика
 Уроци по Публична администрация
 Анализи по Социология
 Планове по Мениджмънт
 Лекции по Строителство
 Курсови работи по Право
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg