ВХОД В САЙТА:

Теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система

ТЕОРЕМА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА МЕХАНИЧНА СИСТЕМА ♦ Кинетичната енергия на механична система е сумата от кинетичните енергии на всички точки от системата, т.е. 212niiKimvE==Σ [J], където и - маса и скорост на i-тата точка от системата. imiv Кинетичната енергия на механична система (МС) е винаги положителна величина и е равна на нула, когато системата е в покой (всички нейни точки имат скорост, равна на нула). ◊ Теоремата за изменение на кинетичната енергия на МС има три основни форми - две диференциални и една интегрална. При решаването на задачите от този тип най-често се използва интегралната форма на теоремата, която гласи: Изменението на кинетичната енергия на МС при произволно нейно преместване е равно на тоталната работа на всички сили, приложени върху системата, т.е. (2)(1)1nKKi i EEA=−=Σ, където (1)KE, (2)KE ...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 44 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по Наказателно право
 Тестове по Икономика
 Други учебни материали по Химия
 Анализи по Механика
 Проекти по Астрономия
 Доклади по Методика на обучението
 Дипломни работи по Биоенергетика
 Упражнения по Материалознание
 Проекти по Европейска интеграция
 Проекти по Мениджмънт
 Лекции по Материалознание
 Пищови по Екология
 Доклади по Агробизнес
 Казуси по Изследване на операциите
 Реферати по Физиотерапия и рехабили...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg