ВХОД В САЙТА:

Статика

1. Статика е наука за редук-ция и равновесие на сили. Материалната точка е тяло фор-мата и размерите на което не оказ-ват влияние в/у нашите изследва-ния. Идеално твър-до тяло е съвкуп-ност от м. т. раз-стоянието м/у които остават по-стоянни. Сила е мярката за меха-нично взаимодеи-ствие м/у телата. Тя се характери-зира с големина, посока и приле-жаща точка. Пра-вата по която действа силата се нарича нейна директория. i,j,k – единични вектори. Под система сили разбираме съвкупност от си-ли действащи в/у едно или няколко тела. Две с/ми сили 1 и 2 са еквивалентни. Аксиома 1: Ако едно тяло се намира в ранове-сие под действи-ето на две сили то тези сили са противоположни Аксиома 2: Равновесието на едно тяло няма да се промени ако се добавят или пре-махнат две проти-воположни сили. Аксиома 3: Сума на две пре-сичащи се в една точка...

Вид материал: Пищов
Предмет: Механика
Добавен на: 31.03.2010
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. Смолян
Размер на файла: 235.5 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Ботаника
 Лекции по Международни Отношения
 Планове по Информатика, ИТ
 Други учебни материали по Социална ...
 Документи по Журналистика
 Лекции по Математически анализ
 Реферати по Дерматология
 Планове по Музика
 Теми по Философия
 Документи по Информатика, ИТ
 Реферати по Методика на обучението
 Курсови работи по Психиатрия
 Лекции по Микробиология
 Теми по История на България
 Планове по Физкултура и Спорт
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg