ВХОД В САЙТА:

деца-билингви

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Изисквания за оптимизиране на обучението по четене
Реферат на тема "Изисквания за оптимизиране на обучението по четене – нови тенденции. Нови измерения в подготовката за четене и писане при децата от предучилищните групи от детската градина", материалът се състои от 19 страници......
Курсова работа по Методика на обучението добавен на 15.04.2014
Особености на речта при аномални деца
Реферат по: Обща и специална педагогика на тема "Особености на речта при аномални деца", материалът се състои от 16 страници.... Те обикновено са следствие от дефицитите на перцептивните и моторни механизми, които в норма обуславя...
Реферат по Педагогика добавен на 11.04.2014
Правно възпитание и възпитание в демократизъм
Материалът се състои от девет страници.... Но има и достатъчно доказателства за това, че често правонарушителите познават добре законите, но въпреки това ги нарушават. В основата на това лежи ниската нравствена култура, надценяван...
Курсова работа по Теория на възпитанието добавен на 10.04.2014
Основни естетически идеи на Ренесанса
Реферат на тема "Основни естетически идеи на Ренесанса", материалът се състои от шест страници.... Между тези науки първа е живописта; тя не може да бъде усвоена от човек, който няма природна дарба, както е с математическите науки...
Курсова работа по Философия добавен на 04.03.2014
Същност на стратегическата семейна терапия
Реферат по: Стратегическа семейна терапия на тема "Същност на стратегическата семейна терапия", материалът се състои от седем страници.... За да се подсили родителския авторитет, като се избягват борби за надмощие, Кайм ги насърча...
Реферат по Психология добавен на 19.02.2014
Децата ЕМО
Курсова работа по: Емоционални и поведенчески проблеми в детско-юношеска възраст – оценка и интервенции на тема "Децата ЕМО – култура, суицидно поведение, суициден риск и превенция на суицидното им поведение", материалът се състои...
Курсова работа по Психология добавен на 05.02.2014
Маркетингови изследвания - курсов проект
Курсов проект по: Маркетингови изследвания на тема "Магазин за спортни стоки " , материалът се състои от 15 страници.... Така интервюиращият има по-голям контрол над интервюирания и по-голям контрол над качеството на получената ...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 04.02.2014
Развитие на потенциалните възможности на деца със СОП
Реферат на тема "Развитие на потенциалните възможности на деца със СОП", материалът се състои от четири страници.... Чрез участие в избрания клуб по интереси учениците със специални образователни потребности развиват способности...
Курсова работа по Педагогика добавен на 02.02.2014
Обществена грижа, изследване и възпитание на деца и младежи с интелектуална недостатъчност
Учебният материал се състои от 11 страници.... Избрани са именно такива ученици, защото измежду тях се намират ненормалните и недоразвитите деца. Анкетата обаче не обхваща онези деца, които поради недоразвитост или семейни причини...
Курсова работа по Педагогика добавен на 02.02.2014
Франчайзинг – същност, характеристика, видове, практика в България
Документът се състои от девет страници.... Най-известната и успешна фирма е МакДоналсд, с която редица поколения сме израснали и дори и да има хора, които не харесват предлаганите от тях храни и напитки, те знаят името и логото на...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 24.01.2014
Особености на социалната работа с деца в риск
Учебният материал се състои от 18 страници.... Необходимо е да се отбележи, че този процес не е плавен и праволинеен и в ситуациите на нормативни и ненормативни кризи и проблеми от друго естество се налага детето да бъде подпомага...
Реферат по Педагогика добавен на 19.01.2014
Ревността между децата
Реферат по: Детето в критична ситуация, на тема "Ревността между децата", в него е описано при появата на втора дете в семейството, как се отразява на първото дете, начини на справяне, и признаци на поведение. Материалът съдържа д...
Реферат по Педагогика добавен на 15.01.2014
Пазарни сегменти на хотел
Учебният материал представлява курсова работа на тема "Пазарни сегменти на хотел", съдържа седем страници.... Една такава амалгама от потребители на един и същ туристически продукт, често до води и до конфликти между търсещите спо...
Курсова работа по Туризъм добавен на 14.01.2014
Психическо развитие на детето в предучилищна възраст
Учебният материал съдържа пет страници.... Те са сродни и организирани групи от спомени , мисли ,действия и стратегии ,които той използва в опита си да разбере света. Дори при бебетата е очевидно ,че поведението отразява някои орг...
Реферат по Педагогика добавен на 13.01.2014
Езиково обучение по Английски език на деца лишени от родителска грижа дом
Идеен проект на тема : Езиково обучение по Английски език на деца лишени от родителска грижа дом „Олга Скобелева”- гр. Пловдив, с директор Стамена Стоянова, материалът съдържа 11 страници.... Финансирането на проекта става посред...
Проект по Специална педагогика добавен на 11.01.2014
Основни понятия. Детство, конфликт, конфликтна личност, конфликтна ситуация
Реферат по: Детето и критичните ситуации на тема "Основни понятия. Детство, конфликт, конфликтна личност, конфликтна ситуация", учебният материал се състои от 10 страници.... Но и в двата случая у тях се натрупват озлобение и обид...
Реферат по Психология добавен на 05.01.2014
Класификация на децата с интелектуална недостатъчност. Класическа и съвременна класификация
Учебният материал се състои от пет страници.... В периода до 5 години при тези деца се отбелязва изоставане в два аспекта: езиково-речево и двигателно развитие. Комуникацията е ограничена. Децата от тази група могат да усвоят разл...
Реферат по Педагогика добавен на 05.01.2014
Терапевтични интервенции при деца с аутизъм
Материалът се състои от 11 страници.... В същото време съществува опасност детето да бъде лишено от някоя форма на общуване, която то е намерило за ефективна. Това не означава да се каже, че "избухванията" са приемливи форми на об...
Реферат по Педагогика добавен на 05.01.2014
Социално-икономическа обусловеност на раждаемостта
Курсова работа по: Демография на тема "Социално-икономическа обусловеност на раждаемостта", учебният материал съдържа осем страници.... Липсата на житейска перспектива, особено засилена в последните години от икономическата криза,...
Курсова работа по Биология добавен на 03.01.2014
Взаимодействие на учителите с родители на дете с умствена изостаналост
Реферат на тема "Взаимодействие на учителите с родители на дете с умствена изостаналост", материалът се състои от девет страници.... Предучилищния период и започването на училищния период е важно събитие за всяко семейство, но за ...
Реферат по Педагогика добавен на 22.12.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
Осигуряване за всички осигурени рискове
Характеристика на методите за третиране на опции
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Други учебни материали по Геометрия
 Теми по Стопанска история
 Реферати по Биохимия
 Есета по Педагогика
 Курсови работи по Философия
 Теми по Социална психология
 Лекции по Социология
 Пищови по Алгебра
 Казуси по Здравен мениджмънт
 Други учебни материали по Икономиче...
 Други учебни материали по Хранителн...
 Реферати по Митология
 Реферати по Ботаника
 Теми по Европейска интеграция
 Дипломни работи по Химия
 Виж всички

ПОСЛЕДНИ ТЪРСЕНИЯ ДНЕС:
деца със специфични потребности родители на деца в риск деца на улицата дневен режим за деца Развитие на потенциалните възможности на деца със грамоти-шаблони видове санкции гераците петър поведенчески модели болести при лозата ЮАР-географски данни тест човек и природа 6 клас
© 2014 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg