ВХОД В САЙТА:

доклад -образец

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Сблъсък на цивилизации
Доклад на тема "Сблъсък на цивилизации", материалът се състои от девет страници.... В Босна мюсюлманите водят кървава и разрушителна война с православните сърби и участват в прояви на насилие срещу хърватите католици. В Косово алб...
Доклад по Философия добавен на 15.07.2014
Екзистенцията смисълът на човешкото съществуване
Доклад на тема "Екзистенцията смисълът на човешкото съществуване", материалът се състои от петнадесет страници..... И произлизлизащите от това неправелни възгледи за християнството, които отделят човешкия живот на духовен и матери...
Доклад по Философия добавен на 15.07.2014
Икономика и управление на околната среда
доклад стои в основата на концепцията за развитие на ефективни системи за управление на околната среда. Повече от 50 държави лидери го оцениха и подкрепиха, като лансираха идеята за организиране на све...
Лекция по Екология добавен на 02.07.2014
Институцията на омбудсмана в Европа
доклад пред двете камари на парламента, в който се отчита за своята дейност и прави преглед на установените случаи на лошо ...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Пазарът на електрическа енергия в България и Испания. Особености на маркетингът на енергия. Зелена енергия.
доклад, според който зелената енергия като дял от енергийното потребление е надхвърлила приетия ангажимент от 16 процента. Посочените причини са нарастването на вятърната и слънчева електроенергия, как...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 13.06.2014
Особености на данъците върху доходите на физическите лица
Доклад на тема "Особености на данъците върху доходите на физическите лица", материалът се състои от 24 страници....Доходи от търговия с ценни книжа, дялови участия, други инвестиции, както следва: - доходи от сделки с акции на пу...
Доклад по Финанси добавен на 25.05.2014
Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала и осигурителните институции
Доклад на тема "Организация, счетоводно отчитане и контрол на взаимоотношенията с персонала и осигурителните институции", материалът се състои от 11 страници.... Дебитират се при превеждането на начислените осигурителни вноски и п...
Доклад по Счетоводство добавен на 19.05.2014
Права на потребители - реферат
доклад в който се изследва вплитането на проблемите на потребителите ...
Реферат по Европейска интеграция добавен на 05.05.2014
Въглеводороди - доклад
Доклад на тема "Въглеводороди", материалът се състои от шест страници.... Реакционната способност на въглеводородите на отделните хомоложни редове намалява с увеличаване на молекулната маса. Всички въглеводороди горят, но при газо...
Доклад по Химия добавен на 29.04.2014
Кръговрат на въглерода
Доклад по: Химия на тема "Кръговрат на въглерода", материалът се състои от пет страници.... В следствие на това висшите форми на живот са се появили след натрупването в атмосферата на достатъчно количество кислород, получен от фот...
Доклад по Химия добавен на 29.04.2014
Финансова устойчивост
доклад ние разгледахме показатели за финансова устойчивост .И за да видиме по-добре цялата картина сравнявахме 6 общини : Челопеч ,Чавдар и Шабла (първите три ) и Борино, Ракитово и Симитли ( последнит...
Доклад по Финанси добавен на 25.04.2014
Същност и съдържания на отчета за финансовото състояние на ТБ
Курсова работа по: Банково счетоводство на тема "Същност и съдържания на отчета за финансовото състояние на ТБ", материалът се състои от 13 страници.... Банките съставят и Отчет за управлението (Доклад на ръководството), който съд...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 08.04.2014
Лазери - Основни свойства и приложения
Доклад на тема "Лазери", Физика 10 клас, материалът се състои от четири страници.... Разпространението на сигнали при земни условия е затруднено от значителното поглъщане на светлината от водни пари, твърди частици и други нехом...
Доклад по Физика добавен на 06.04.2014
Представата на четиримата автори за съдържателните белези на планирането
Доклад по : Прогнозиране и планиране на тема "Представата на четиримата автори за съдържателните белези на планирането", материалът се състои от единадесет страници.... Прилягайки изкуството да мислите интроспективно, вие ще придо...
Доклад по Икономика добавен на 31.03.2014
Младежка заетост и безработица (национален и сравнителен аспект)
доклад са представени основните проблемите и при-чините пред които са изправени младите хора, както и мерките които спешно и неза-бавно да се вземат с цел намаляване на безработицата пред бъдещото поко...
Казус по Маркетинг добавен на 09.03.2014
Доклад за подбор на персонал и ефективна система за управление на кариерата в фирма
Учебният материал се състои от осем страници....  Най-важната част за мен от CV-то е професионалната история на кандидата. Тя заслужава най-голямо внимание, особено като имаме впредвид позицията за която се кандидатства в нашия с...
Курсова работа по Икономика на труда добавен на 07.03.2014
Българският път на НОД
Доклад по: Свят и личност на тема "Българският път на НОД", материалът се състои от 12 страници.... През пролетта на 1872 година е взето решение двете организации (ВРО и БРЦК) да се слеят в една и да се запази името БРЦК.За предсе...
Доклад по Литература добавен на 03.03.2014
Защитени местности - доклад
Защитени местности в България - 1. Триградското ждрело 2. Дуранкулашкотo езеро 3. Суха река 4. Защитена местност Гюмюрджински снежник, всички тези местности са защитени, материалът се състои от четири страници.... Районът е ...
Доклад по География добавен на 24.02.2014
Персоналът в предприятието
Доклад на тема "Персоналът в предприятието", материалът се състои от десет страници....  Производителност на труда – отразява проявената способност на човешкия труд да създава блага. Представлява произведеното количество продукци...
Доклад по Икономика на труда добавен на 20.01.2014
Одит на съответствието – обективна необходимост в публичния сектор
доклад на тема "Одит на съответствието – обективна необходимост в публичния сектор".... Разумната увереност е висока, но не абсолютна увереност. Поради вътрешноприсъщите ограничения на одита, одитът об...
Курсова работа по Финанси добавен на 13.01.2014
Страници: 1 2 3 4 5
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Селски туризъм
Възникване и развитие на селския туризъм
Селски туризъм - реферат
туризъм в различните страни
Тенденции в развитието на селския туризъм във Франция
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Музика
 Документи по Икономика на труда
 Реферати по Геополитика
 Биографии по Астрономия
 Упражнения по Физика
 Анализи по География
 Есета по Мениджмънт
 Есета по Философия
 Пищови по Добив и първична преработ...
 Лекции по Математическа логика
 Реферати по Макроикономика
 Лекции по Инженерна геология
 Реферати по Трудово право
 Анализи по Анатомия
 Проекти по Счетоводство
 Виж всички

ПОСЛЕДНИ ТЪРСЕНИЯ ДНЕС:
доклад на тема банка обб доклад за християнството енергетиката на българия доклад доклад за левски доклад на стаж МСС И НСС СРАВНЕНИЕ с.сухово.училище кирил и методи Разумът и безумието на Дон Кихот приам и ахил план конспект за III клас моят клас swot на фирма
© 2014 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg