ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Маркетинг
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Демографска среда и маркетинг на фирмата
Най-важният фактор на всеки пазар са хората и точно демографията е науката, която изучава населението по различни принципи. Точно по тази причина демографската среда е обект на особено внимание при оценката на маркетинговата среда...
Реферат по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Мърчандайзинг
След като търговците насърчават самообслужването, знаците стават все по-важни като инструмент за продажба.Знаците са все още отличен комуникатор и до определена степен заместват асистентите по продажба.Сами те означение осигуряват...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Маркетинг анализ на статия
Според тази статия, от авторите Зорница Стоилова и Борислав Кандов, рекламодателите не трябва да намаляват маркетинговите си бюджети по време на криза. Понеже твърдението, че поддържането на рекламните инвестиции по време на реце...
Анализ по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Цени и ценообразуване
ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ – изразява както желанието, така и възможността на потребителите да купуват стоки и услуги, с които да удоволетворяват своите потребности при различни равнища на цените.Търсеното количество Q от да-дено благо е кол...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Въпроси и отговори по международен маркетинг
1. Любима дефиниция за международен /интернационален/ маркетинг /ИМ/ - /1/ИМ е мениджмънтът т.е. управлението на интернац.търсене и неговия състав, равнище и време. -/2/ИМ е великият процес за намиране, създаване, привличане и...
Упражнение по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Обща характеристика на маркетинга
Обща характеристика на Маркетинга – авторски и институционални определения на маркетинга. Маркетингова концепция. Инструментариум на маркетинга. Маркетинг произлиза от английската дума market, която означава пазар ( или в ра...
Тема по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Маркетинг в индустриалния бизнес
1. Цели и задачи на индустриалната фирма За всяка фирма е важно да умее правилно да си постави целите и задачите. Именно те по – нататък ще нейните ценности, направления на дейност, възможности и критерии, използвани за оценка е...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Стокова марка и опаковка.
Стокова марка и опаковка.Стокова марка-същност,функции и решения по създаване на марката.Опаковка на стоките-елементи,функции и фактори,определящи опаковката.Видове опаковка.Стандарти и изисквания по опаковката.Американската асоци...
Тема по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Теоретични основи на рекламата-функции и роля,видове и използвани средства
Теоретични основи на рекламата-функции и роля,видове и използвани средства.Рекламна кампания и ефекти-вност на рекламата.Рекламата е тази,която въвежда стоката или услугата на пазара и поддържа нейния живот. Американската асоциаци...
Тема по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Маркетингова среда
Маркетинговата среда на фирмите представлява съвкупност от субекти и сили, влияещи на възможността на ръководстото им да установява и поддържа с клиентите отношения на успешно сътрудничество. Тя е в състояние да нанесе големи и не...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Индустриален мениджмънт и маркетинг
Първоначално дружеството е произвеждало изделия единствено при условията на ишлеме по договор с гръцката фирма “Сутекс “ ООД, а по-късно започва и собствено производство, както и изработване на изделия по поръчка от чуждестранни к...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Маркетингов план
Преди 1989 г. В страната ни съществуваше единна и централизирана мрежа за задоволяване на населението с лекарства, т.н. “Аптечно предприятие” С развитието на пазарната икономика в Република България се появи възможносттта за създа...
Реферат по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Пищови по маркетинг
4. маркетингова инф.с-ма.Видове марк. проучвания. 1. Маркетингова инф.с-ма (МИС)-организирана с-ма от хора,технически средства,методи и процедури, която е създадена да осиг. ръководството на ф-та с необходимата за упр-ето маркети...
Пищов по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Излизане на международен пазар
1.Политико-правен профил на пазара – има съществено значение за определяне възможностите за осъществяване на износа. Основните характеристики на икономическата и правната среда могат да бъдат стимул или бариера за инвестиране. Усп...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Лекции по маркетинг
Разработки свързани с приложението на маркетинга в дейността на стопанските организации са осъществени най-напред в САЩ в края на XIX в. Причина е обстоятелството, че в този период основен проблем на фирмите е не толкова самото пр...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Търговски закон
Търговският закон се счита за Библията на стопанските и пазарни отношения в икономиката на страната. Дефинира правните субекти, участващи в стопанската дейност, юридическата им регистрация и сделките, извършва...
Есе по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Основи на маркетинга в туризма
ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА В ТУРИЗМА д-р Елена Александрова Целта на настоящия курс се състои в запознаване със: •същността и съдържанието на туристическия маркетинг •предпоставките за неговото развитие •факторите, свързани с...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Международен маркетинг
След изброените по-важни понятия са представени техните определения . Изберете правилното и съответстващо на всяка дефиниция понятие . Основни понятия : 1. Междунараден ( интернационален ) маркетинг – Маркетинг , който се о...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Система на маркетинга (Маркетингов микс)
Система на маркетинга (Маркетингов микс) Продуктовият микс е основата на маркетинга. Маркетинговата система представлява група от свързани и зависими елемента, които са като едно цяло. Понятието включва и разбирането, че се ...
Лекция по Маркетинг добавен на 21.03.2010
Маркетингът в индустриалното предприятие
Маркетингът в индустриалното предприятие.Роля и цели на маркетинга.Маркетингът като подход и като дейност .Определения.Маркетингови концепции.Маркетингови функции и изпълнители.Организация на маркетинговата дейност в предприятието...
Тема по Маркетинг добавен на 20.03.2010
Страници: 9 10 11 12 13 14 15 ... 15
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
План-конспект: Геометрични фигури
Дидактика - тест
Управление на иновациите - изпитен тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg