ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Роля и значение на счетоводната информация за управлението на външнотърговската дейност в условията на съвременната пазарна икономика
Учебният материал се състои от двадесет страници...... В общата подготовка се включват такива мероприятия като: изработване, сключване и прилагане на междуправителствени търговски договори и спогодби, създаващи добра база за търго...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 14.10.2014
Парична политика на централната банка на Япония
Курсова работа по: Парична теория и парична политика – ІІ ниво на тема "Парична политика на централната банка на Япония", документът се състои от 21 страници.... По време на своите заседания, политическия съвет обсъжда икономическ...
Курсова работа по Икономика добавен на 14.10.2014
Стратегическа рамка за развитието на община Пловдив за периода 2014-2020г.
Учебният материал се състои от дванадесет страници.... Съответно, за да може градът да развие своята икономика и тя да бъде конкурентоспособна и на едни от най-развитите градове в света, общината трябва да заложи на добре квалифиц...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.10.2014
Критичен анализ на „Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.”
Курсова работа на тема "Критичен анализ на „Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014-2020 г.”", документът се състои от седем страници..... Демографските процеси ...
Курсова работа по Здравен мениджмънт добавен на 09.10.2014
Позицията на Великобритания по Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014 – 2020г.
Материалът се състои от 21 страници и разглежда: 1. Многогодишната финансова рамка на ЕС – същност и особености 2. Обобщение на споразумението на Европейския съвет 3. Мнението на Великобритания относно съставената многогодишна ф...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.10.2014
Теми за държавен изпит по социална педагогика
Учебният материал се състои от 124 страници и разглежда следните въпроси: 1: Научен статут на социалната педагогика. Социал. педагогика в системата на педагогическите науки. Връзка с другите науки. 2: Възникване и историческо раз...
Дипломна работа по Педагогика добавен на 09.10.2014
Пищови по Данъчно право
Пищови по данъчно право готови за изрязване, документът се състои от три страници.... 1. ДП е част от ФП. Не е самостоятелен отрасъл. Има за предмет само част от обществените отношения, които са предмет на ФП. Отношенията по разп...
Пищов по Право добавен на 09.10.2014
Бизнес етика и международен мениджмънт
Курсова работа по: Международен мениджмънт на тема "Бизнес етика и международен мениджмънт", документът се състои от единадесет страници.... Социално – културните особености на отделните нации и етнически групи се определят от въз...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 28.09.2014
Деловите контакти при осъществяване на сделки с недвижими имоти
Курсова работа на тема "Деловите контакти при осъществяване на сделки с недвижими имоти", документът се състои от шестнадесет страници.... Целта при първия разговор е да създадем у отсрещната страна интерес и желание да се срещне ...
Курсова работа по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 28.09.2014
Българският фолклор
Изпитна задача по: Фолклор, етнокултура, индентичност и медия на тема "Българският фолклор", документът се състои от шест страници.... Победител според журито бе ансамбълът на Велико Търново. Въпреки това зрителите класираха русчу...
Курсова работа по Фолклористика добавен на 27.09.2014
Анализ на плановете за развитие на Югоизточен район
Доклад на тема "Анализ на плановете за развитие на Югоизточен район", материалът съдържа шест страници..... При селското стопанство се наблюдава ,че технологичните разходи са сведени до минимум, което води до малки добиви и ниско ...
Анализ по Планиране и прогнозиране добавен на 26.09.2014
Добро ли е здравеопазването в България?
Контент анализ на тема "Добро ли е здравеопазването в България?", документът се състои от седем страници.... За съжаление голяма част от нашите лекари предпочитат да практикуват навън, тъй като там трудът им е справедливо оценен и...
Курсова работа по Здравен мениджмънт добавен на 26.09.2014
Видове социални услуги
Реферат по: Европейски стандарти в социалните услуги на тема "Видове социални услуги", документът се състои от 22 страници.... Според този подход хората с увреждания, чието увреждане е свързано с липсата на определени функции, не ...
Реферат по Социална политика добавен на 26.09.2014
Лесиката в обучението по английски език
Курсова работа по: Методика на обучението по английски език на тема "Лесиката в обучението по английски език", документът съдържа девет страници..... Такива текстове се предоставят от учителя, а учениците ги възприемат чрез слуш...
Курсова работа по Методика на обучението добавен на 25.09.2014
Анализ за преброяване на населението през 2001-2011г.- за областта и общината в която живея!
Курсова работа по: Статистика на тема "Анализ за преброяване на населението през 2001-2011г.- за областта и общината в която живея!", материалът се състои от 21 страници.... Относителни величини на структурата (относителни дялове)...
Курсова работа по Статистика добавен на 25.09.2014
Сиротна песен - Димчо Дебелянов
Сиротна песен на Димчо Дебелянов. В документа е направен план и разработка на темата като има творческа история на творбата , защо е такова заглавието , тематиката и структурата на творбата, документът се състои от две страници.....
Тема по Литература добавен на 24.09.2014
Анализ на периода на зрелостта в жизнения цикъл
Реферат на тема "Анализ на периода на зрелостта в жизнения цикъл", материалът съдържа петнадесет страници.... Търсенето на теории за жизнения цикъл и за процесите на развитие, които формират връзки между събитията може да започне ...
Реферат по Психология добавен на 24.09.2014
Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Курсова работа по: Защита правата на човека на тема "Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. История по нейното създаване. Способи за защита правата на човека според правото на Европейския съюз.", мат...
Курсова работа по Право добавен на 24.09.2014
Облигации и секюритизация
Курсова работа на тема "Облигации и секюритизация", материалът съдържа седем страници.... Една фирма може да не притежава изключителна специализация в други области на стопанската дейност, например в управлението на активите след ...
Курсова работа по Право добавен на 23.09.2014
Органи на изпълнителната власт
Курсова работа по: Административно право и процес на тема "Органи на изпълнителната власт", материалът се състои от двадесет страници.... Кметските наместници се назначават от кмета на общината в населено място, което не е админис...
Курсова работа по Административно право добавен на 23.09.2014
Страници: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 300
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg