ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Процес на вземане на решения в ЕС
Процес на вземане на решения в ЕС. 1. Обща характеристика на нормотворческия процес. Роля на институциите. За разлика от националните правни системи, където законодателният процес се осъществява от един орган – парламент, про...
Тема по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Публично частни партньорства
Необходимостта от инвестиции чрез сътрудничество между частния и публичния сектор възниква в резултат на недостатъци в инфраструктурата на някои европейски страни, както и на невъзможността или затрудненията на публичния сектор да...
Есе по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Обща морска политика на ЕС
Обща морска политика на ЕС -„Зелената книга” цели да отвори дебат за бъдеща Морска политика за Европейския Съюз ,която ще се отнася към океаните и моретата по добър и щадящ световните ресурси начин. Това ще подчертае, че нашето ...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Основни институции на Европейския съюз
Основни институции на Европейския съюз Европейският съюз (EС) е създаден през 1993 г. въз основа на Европейските общности, които възникват като интеграционно обединение за икономическо сътрудничество: Европейската общност за ...
Тема по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Гражданство на ЕС
Според юридическата наука гражданството е политико-правната връзка между индивида и държавата. В този смисъл гражданството на ЕС е поредната негова особеност, която отдалечава Съюза от класическото разбиране за международна органи...
Реферат по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейският съюз днес
ТЕМА 11 ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДНЕС Договори за ЕС и Европейска конституция. „Трите стълба“ на ЕС Европейският съюз е интеграционната общност, която за първи път в новата история има не само амбицията и решимостта, но и всички ша...
Лекция по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Правна система защитаваща потребителите в ЕС
К У Р С О В А Р А Б О Т А Правна система защитаваща потребителите в ЕС Правото на Европейския съюз обхваща проблемите на икономическата и политическата интеграция и то ще стане единствената правна система, к...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Единен вътрешен пазар на европейския съюз
11. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕО Единният вътрешен пазар на страните членки на ЕС е резултат от задълбочаването на икономическата интеграция, започнала още през 50-те години на 20 век със създаването на интеграционните общности. Изчерпва...
Тема по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Натура 2000
Европейска екологична мрежа NATURA 2000 и Европейска мрежа от защитени територии PAN Parks. Проблеми и постижения в българската практика 1.Въведение 2.Европейска мрежа Натура 2000 Натура 2000 е Европейска екологична мре...
Проект по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Положителното и отрицателното влияние на ЕС върху България
Есе на тема: Положителното и отрицателното влияние на ЕС върху България Дали понякога сме се питали каква е България днес, почти две години от присъедиянването ни в ЕС? За да си отговорим на този въпрос, който е важен за нас...
Есе по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Икономически теории за регионалната икономическа интеграция
Икономически теории за РИИ Теориите за регионалната икономическа интеграция са създадени през 50те, 60те и 70те години на ХХ век. Те търсят отговор на въпроси, свързани със същността на икономическата интеграция и начините, по ...
Реферат по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Социализиращата функция на семейството за детето от ранна и предучилищна възраст
Определя ролята на семейството като фактор на едно дете в ранна и предучилищна възраст!Определя функцията на семейството и каква роля то изпълнява във възпитанието на децата!...
Тема по Педагогика добавен на 24.04.2010
Еволюция на европейския интеграционен процес
ЕВОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНТЕГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС Европа след Втората втората световна война • Ялтенска конференция -февр.1945 г. • Плана Маршал 5 юни 1947 г. : 17 милд.д. безвъзмездна финансова и икономическа помощ за стопанс...
Лекция по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейски институции и актове на европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Учебници - Жасмин Попова, Изпит писмен с 2 въпроса Идеята за обединена европа започва още от средновековието – тогава целта на обединението е да се запазят културните...
Лекция по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
България и Европейската асоциация за свободна търговия, Европейско икономическо пространство
Европейската асоциация за свободна търговия ( ЕАСТ) е алтернативен на европейските общности (ЕОВС, ЕИО и ЕВРАТОМ) модел на интеграционна формация в Западна Европа. Популярна е основно чрез английското си наименование European Free...
Реферат по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейска икономическа интеграция
Думата интеграция има латински произход и буквално означава възстановяване на нещо в неговата цялост. Ако сътрудничеството между страните означава съгласуването на техните интереси, то интеграцията е процес на по-голяма загу...
Реферат по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Глобализация
14В. ЛОБИЗМЪТ В ПОЛИТИКАТА Какво представляват лобистите? Лице или група лица, които наблюдават законодателния процес в дадена държава и се стремят да въздействат върху него чрез персонална интервенция (лична намеса). Лобистит...
Пищов по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Институции на Европейския съюз
Р Е Ф Е РА Т на тема “Институции на Европейския съюз:Европейски Парламент – правомощия и роля. Европейски омбудсман” Институции на Европейския съюз: Европейски Парламент – правомощия и роли. Европейски омбудсман. ...
Реферат по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Лекции по Европейска интеграция
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ Доц.Маринов Изпит 14.03.2010 ТЕМА № 1 ГЕОПОЛИТИЧЕСКА И ГЕОИКОНИМЧИЕСКА ПАРАДИГМА НА ЕВРОПА 1.1Гензис и еволюция за Единно и европесйко пространство – Идеята за евр.общо пространство е сравнително фен...
Лекция по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Условия за бъдещето присъединяване на Хърватия към Европейския съюз
Курсова работа по европейска интеграция Тема Условия за бъдещето присъединяване на Хърватия към Европейския съюз Хърватия или Република Хърватска е държава в Югоизточна Европа. Нейната столица Загреб е и най-големия...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Страници: 293 294 295 296 297 298 299 300 ... 300
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg