ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Европейската интеграция през ХХІ век
ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕЗ ХХІ ВЕК В началото на ХХІ век ЕС е изправен пред пет взаимно свързани предизвикателства. Първото е създаването на територията на Съюза на реално функциониращ единен пазар, аналогичен на национал...
Лекция по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейска интеграция
Съдържание Началото на предприсъединителния процес................................3 стр. Предрисъединителни програми на ЕС за България.....................4 стр. Програма ФАР.....................................................
Казус по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Основни форми на икономическата интеграция
Основни понятия и същност на икономическата интеграция След Втората световна война в Европа се наблюдават по - специфични отношения между страните, с цел увеличаване националните стопанства, чрез по – безприпятствен ...
Реферат по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Сектортът на услугите и съвременното международно разделение на труда
Сектортът на услугите и съвременното международно разделение на труда Международното разделение на труда в сферата на услугите Едно от съществените направление на макроструктурните изменения след Втората световна ...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейския съюз
Интеграция и междуправителствено сътрудничество. Етапи на икономическата интеграция. Концепции за икономическа и политическа интеграция. 1. Обща характеристика. Понятията “сътрудничество” и “интеграция” не трябва да се смесва...
Лекция по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейски парламент
Курсова работа на тема КОЙ КОНТРОЛИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГЛАСУВАНЕ НА ЧЕП За по-малко от двайсет години Европейският парламент (ЕП) се превърна от чисто консултутативен орган,...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Какви биха могли да бъдат изгодите на България от участието и в европейската интеграция
План на Курсовата работа: 1.Въведение • История 2.Интеграционен процес 3.Финансови инструменти • Програма ФАР • Програма САПАРД • Програма ИСПА 4. Членство • Лисабонски договор 5.Заключение...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Оперативната програма „Техническа помощ”
Въведение : Оперативната програма „Техническа помощ” (ОПТП) е разработена в съответствие с регламента, определящ общите положения във връзка с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ)...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Какво печели ЕС от членството на България?
За разлика от първоначалния замисъл на създаването на Европейския съюз - възстановяване на страните след II световна война и предотвратяване на бъдещи конфликти, то днес неговата основна цел е насърчаването на балансиран и устойчи...
Есе по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейски парламент
ГЛАВА ІІІ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Д-р Светла Бонева 1. Възникване, развитие и състав на ЕП. Преки избори Първоначално днешният ЕП е представлявал парламентарна Асамблея . Той се е състоял от депутати от националните п...
Лекция по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Европейска интеграция
Организацията може да се разглежда като структора, която обезпечава формалната рамка за осъществяване на мениджърски процес, осигурява ефективна система на работа, комуникационна мрежа, идентичност на индивидите и организицията и...
Курсова работа по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Читалище “Развитие” и Библиотека „Христо Ботев” в гр. Врацa
Възникване и развитие на читалище в гр. Враца Предпоставките на нашето Възраждане се коренят в промените на материалния бит и икономика, настъпили у нас през втората половина на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век. Развитието...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Националният археологически институт и музей
НАЦИАНОЛНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И МУЗЕЙ ИСТОРИЯ И ДЕЙНОСТ Въведение Националният археологически музей към БАН е най-старият държавен музей в България. Създаден е като един институт заедно с Народната библиотека в...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Проблеми и перспективи за развитието на българската държавна политика в областта на музейното дело
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО Културното наследство на България е важна част от нейното национално богат¬ство и основен фактор за утвърждаването на културната...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Кирилицата – предимство или препятствие в обединена Европа
Кирилицата – предимство или препятствие в обединена Европа В условията на глобализацията и развиващите се с все по-бързи темпове информационни технологии ясно се открои въпросът пречи ли кирилицата на социализацията и приобщава...
Есе по Културология добавен на 23.04.2010
Реценция на книга
Книгата на доц. д-р Стефан Коларов “Книгоиздатели, литературен живот, творчество” е поредният му принос в изследването на родното книгоиздаване. Като изключим първата статия, в която проследява наченките на печата, всички остан...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Отношението на младото население към брака
Отношението на младите хора в България към брачната институция “Младите хора са изведени като приоритет в правителствената политика и са основата, върху която ще се развива европейското бъдеще на страната. Младите хора са н...
Курсова работа по Културология добавен на 23.04.2010
Регистрация на библиотечните фондове
Една от стъпките по пътя на всяка една библиотечна единица от придобиването ù до читателя е нейната регистрация. По същество регистрацията е вписване на всяка една книжна единица, намираща се в дадена библиотека, в специалните за ...
Документ по Културология добавен на 23.04.2010
Елинска култура
Старогръцката митология е уникално и невиждано явление в развитието на човешката цивилизация. Тя запазва своята популярност хилядолетия след създаването й в древна Елада и оказва определящо влияние върху развитието на европейската...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Класицъзмът
КЛАСИЦИЗМЪТ УПОТРЕБА НА ПОНЯТИЕТО. С други думи, понятието „класицизъм” в този случай се употребява като общо понятие за изкуство, следващо класическия канон и противопоставящо се на „разгулните” повеи в изкуството (александр...
Доклад по Културология добавен на 23.04.2010
Страници: 295 296 297 298 299 300
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg