ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:







































































































































































































































































































































изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пазарни промени при рестриктивна парична политика на Централната банка – обзор
Курсова работа по: Икономикс на тема "Пазарни промени при рестриктивна парична политика на Централната банка – обзор", документът се състои от девет страници.... В този случай търговските банки разполагат с повече средства и имат ...
Курсова работа по Икономика добавен на 03.12.2014
Динамични математически модели използвани в иконометрията
Реферат по: Иконометрия на тема "Динамични математически модели използвани в иконометрията", документът се състои от 14 страници.... Тук не съществуват универсални критерии за определяне пригодността на една или друга функция км р...
Реферат по Финанси добавен на 03.12.2014
Моята представа за етична организация, която искам да ръководя
Курсова работа на тема "Моята представа за етична организация, която искам да ръководя", документът се състои от шест страници и съдържа: 1. Увод 2. Етичната организация, която искам да ръководя 3. Заключение..... Създава се риск ...
Курсова работа по Икономика добавен на 03.12.2014
Политика по отношение насърчаването на дребното предприемачество в България
Курсова работа по: Предприемачество на тема "Политика по отношение насърчаването на дребното предприемачество в България", документът се състои от десет страници.... Присъединяването на България към ЕС дава големи възможности: мно...
Курсова работа по Икономика добавен на 30.11.2014
Влияние върху икономическата теория на идеите и възгледите на Лудвиг фон Мизес
Курсова работа на тема "Влияние върху икономическата теория на идеите и възгледите на Лудвиг фон Мизес", документът се състои от петнадесет страници.... Двете съставни държави поддържат отделни парламенти,но тъй като отговорности...
Курсова работа по Икономика добавен на 29.11.2014
Потребителите онлайн - проучване, поведение и факторни влияния
Курсова работа по: Икономика на търговията на тема "Потребителите онлайн - проучване, поведение и факторни влияния", документът се състои от 13 страници.... Предлага ли удобството от използването на технологиите надхвърляне на пол...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 28.11.2014
Стратегически парадигми
Курсова работа по: Стратегически мениджмънт на търговската фирма на тема "Стратегически парадигми", документът се състои от 16 страници....  Реактивно управление на риска("стратегия на гасене на пожара"): реакция по определени пр...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 28.11.2014
Екологичен ефект от туризма
Курсова работа на тема: Екологичен ефект от туризма, документът се състои от девет страници..... Националното и международното право изостават бързо от ускорения темп и разширяващия се мащаб от въздействия върху околната среда. Се...
Курсова работа по Туризъм добавен на 28.11.2014
Разработени теми по Дидактика
Разработените теми са под формата на пищов. Темите са взаимствани от лекции на доц. Петър Петров и "ДИДАКТИКА" на М.Андреев. Използвани в РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" гр. Русе. Подходящи са за студенти от ПНУП, НУПЧЕ, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА и т...
Пищов по Педагогика добавен на 27.11.2014
Организация на административното обслужване във връзка с документите за самоличност на българските граждани
Дипломна работа на тема "Организация на административното обслужване във връзка с документите за самоличност на българските граждани", документът се състои от 96 страници.... Когато е необходимо представяне на официални документи ...
Дипломна работа по Публична администрация добавен на 26.11.2014
Относно някои проблеми при финансирането на здравеопазването в България
Курсова работа на тема "Относно някои проблеми при финансирането на здравеопазването в България", документът се състои от 36 страници.... Основна предпоставка за разходване на средствата е възникване на осигурително събитие – зап...
Курсова работа по Здравен мениджмънт добавен на 26.11.2014
Възможности и ограничения на гъвкавите форми на заетост
Учебният материал се състои от осем страници.... Това би осигурило трудова реализация на работници и служители от разнообразни сектори и нива, както и на голяма част от онези работници, които са били безработни или са работили в с...
Курсова работа по Икономика добавен на 26.11.2014
Лидерът - ключова фигура за изграждането просперитета, глобализацията и интернационализацията на бизнесорганизацията
Документът се състои от 24 страници.... Този курсов проект има за цел да представи в най – широк аспект влиянието на лидера за изграждането просперитета и културата на бизнес организацията като цяло и връзките й с обществеността....
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 26.11.2014
Дискриминация на малцинствата на пазара на труда в България
Курсова работа по: Икономика на труда на тема "Дискриминация на малцинствата на пазара на труда в България", документът се състои от единадесет страници.... Поради ниските нива на заетост и заплащане, ромите в работоспособна възра...
Курсова работа по Икономика на труда добавен на 24.11.2014
Организиране на дипломатически приеми и тяхната специфика
Курсова работа по: Дипломатическа служба и протокол на тема "Организиране на дипломатически приеми и тяхната специфика", документът се състои от осем страници.... Пристигането на прием в началото и излизане в края се разглежда ка...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 24.11.2014
Иновационни форми за повишаване на фирмената конкурентоспособност
Курсова работа по: Иновационна политика на тема "Иновационни форми за повишаване на фирмената конкурентоспособност", документът се състои от петнадесет страници..... Целта на грозда от свързани производства е по-голяма ефективно...
Курсова работа по Икономика добавен на 23.11.2014
Иновации и предприемаческа дейност
Курсова работа по: Предприемачество на тема "Иновации и предприемаческа дейност", документът се състои от 12 страници.... Иновацията е носеща успех и резултат новаторска дейност. Тя се свързва най – вече с развитието и растежа на ...
Курсова работа по Икономика добавен на 23.11.2014
Формиране на екип за управление в кризисни ситуации
Курсов проект на тема "Формиране на екип за управление в кризисни ситуации", документът се състои от единадесет страници.... Неговата функция, обаче не спира до тук, защото човекът е социално животно и той живее и работи в колекти...
Курсова работа по Биология добавен на 22.11.2014
Проблемите за околната среда и човешките права, които създават ТНК
Курсова работа по: ТНК и световната икономика на тема "Проблемите за околната среда и човешките права, които създават ТНК", документ се състои от десет страници..... Различните еко-движения постоянно правят кампании по тези въпрос...
Курсова работа по Икономика добавен на 21.11.2014
Анализ на организационната структура на фирма
Курсова задача на тема "Анализ на организационната структура на фирма", документът се състои от осем страници.... Производственият процес включва производство на студено-сушено месо, разфасовки и млени меса, обескостяване Отделът ...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 21.11.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 300
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg