ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Външна търговия на България (2007 – 2012)
Курсова работа на тема "Външна търговия на България (2007 – 2012)", документът се състои от 18 страници..... Силен пазар за българското вино се оказа Китай, където интересът е предимно към нашите марки от средния клас, които са и ...
Курсова работа по Международни Отношения добавен на 21.11.2014
Лекции по наказателно право – особена част
Лекции по наказателно право – особена част (Проф. Александър Стойнов), документът се състои от 54 страници и разглежда следните въпроси: 1. Престъпления против стопанството 2. Общи стопански престъпления 3. Престъпления против кре...
Лекция по Право добавен на 21.11.2014
Липсата на ефективност при привличането на преки чуждестранни инвестиции в България
Материалът се състои от десет страници и разглежда: 1. Фактори, ограничаващи притока на преки чужди инвестиции в страната 2. Мерки за преодоляване на конкурентните недостатъци на България 3. Заключение.... Чуждестранните инвестици...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.11.2014
Създаване и първоначална дейност на Български туристически съюз
Курсова работа по: Стопанска история на тема "Създаване и първоначална дейност на Български туристически съюз", документът се състои от десет страници.... Посетителите имали възможност да се насладят на на постиженията на промишле...
Курсова работа по Стопанска история добавен на 19.11.2014
Производствен мениджмънт и инженеринг
Курсова задача по "Производствен мениджмънт и инженеринг", документът се състои от девет страници.... Предметите на труда включват различни видове суровини, материали и полуфабрикати,върху които работниците въздействат чрез техник...
Курсова работа по Мениджмънт добавен на 19.11.2014
Маркетингово проучване на пазара на верига ресторанти за бързо хранене Макдоналдс
Документът се състои от 11 страници.... Нашият анализ се основава на търговско дружество "Макдоналдс", и по-специално на на техния продукт Биг Мак. За него ще започнем нашето проучване с кратък преглед на принципите на "Макдоналдс...
Казус по Маркетинг добавен на 17.11.2014
Аграрна икономика
Семестриална работа на тема: Аграрна икономика, документът се състои от 31 страници и разглежда: I Състояние на аграрния отрасъл и мястото му в националната икономика 1. Състояние на аграрния отрасъл 1.1. Използване на площите със...
Курсова работа по Агробизнес добавен на 15.11.2014
Електронна комуникация
Курсова работа по: Бизнес комуникации и връзки с обществеността на тема "Електронна комуникация", документът се състои от двадесет страници.... Когато сме извън дома или офиса с други хора, мобилният телефон трябва да се използва ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 15.11.2014
Бранд – търговска марка
Реферат на тема "Бранд – търговска марка", документът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1.Какво е търговска марка. 2.За какво са търговските марки 3. Стойност на търговските марки 4. Защо всяка компания трябва да защит...
Реферат по Маркетинг добавен на 13.11.2014
Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие
Курсова работа по: Определяне процесите и явленията, които са обект на прогнозиране, от една страна, и тези, които са обект на планиране, от друга, в предприятие „Данон Сердика“ АД, документът се състои от двадесет и осем страниц...
Курсова работа по Планиране и прогнозиране добавен на 12.11.2014
Пазар на ресурсите – ценообразуване на производствените фактори
Документът се състои от тринадесет страници и разглежда: 1.Увод 2.Изложение 2.1 Пазар на ресурсите 2.2. Производствени фактори 2.3.Ценообразуване на производствените фактори 3.Заключение 4.Използвана литература..... Всеки ресурс е...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.11.2014
Опитайте се да обясните смисъла на преките и косвените форми на намеса на държавата в икономиката.
Материалът се състои от девет страници и е на тема "Опитайте се да обясните смисъла на преките и косвените форми на намеса на държавата в икономиката. Посочете примери за пряка и косвена намеса. С какви инструменти си служи държав...
Курсова работа по Икономика добавен на 09.11.2014
Каква е ролята на държавата в условията на нарастваща глобална конуренция?
Документът се състои от девет страници.... Пренебрежителното отношение на политиците към държавата и нейната отговорност в условията на глобализиращото се общество всъщност е свързано с възприемането на порочната идеологическа кон...
Курсова работа по Икономика добавен на 07.11.2014
Създаване на сватбена агенция - бизнес план
Учебният материал се състои от осемнадесет страници и разглежда: 1.Резюме 1.1 Какво представлява сватбената агенция 1.2 Бизнес идея 1.3 Бизнес философия 1.4 Предназначение на бизнес плана 2. Профил на комп...
План по Икономика добавен на 07.11.2014
Организация и управление на виртуалната памет.
Курсова работа на тема "Организация и управление на виртуалната памет. Същност на концепцията виртуална памет. Организация на виртуална памет ", документът се състои от 31 страници.... Той не се грижи за организация на припок...
Курсова работа по Стопанска история добавен на 05.11.2014
Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес
Курсова работа по: Икономика на предприятието на тема "Иновациите в предприятието и факторите, оказващи влияние върху иновационния процес", документът се състои от петнадесет страници.... Внимание заслужава и влиянието на фактор...
Курсова работа по Икономика добавен на 05.11.2014
Методика на обучението по изобразително изкуство
Реферат по: Методика на обучението по изобразително изкуство на тема(ядро) "Обект и образ", документът се състои от четири страници.... В контекстът и дейнността на ученикът трябва да се даде възможност да работи индивидуално и в ...
Реферат по Методика на обучението добавен на 04.11.2014
Счетоводен анализ на трудовите разходи и тяхното интегриране в себестойността на продукцията
Курсов проект на тема "Счетоводен анализ на трудовите разходи и тяхното интегриране в себестойността на продукцията", документът се състои от единадесет страници.... Разновидностите на времевите нормативи за различни видове норми,...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 04.11.2014
Базелски комитет по банков надзор
Материалът се състои от 29 страници и разглежда: I. Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти 1. Политика за установяване на отношения с клиент 2. Идентификация на клиентите 3. Общи изисквания за иден...
Документ по Финанси добавен на 04.11.2014
Рискове и застраховане. Видове рискове в застраховането
Лекция на тема: Рискове и застраховане. Видове рискове в застраховането . Застрахователен пазар. Финансиране на застрахователните компании . Застрахователни посредници и застраховки. Материалът се състои от три страници и разглежд...
Лекция по Застрахователно дело добавен на 04.11.2014
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 300
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg