ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Вредата и риска за човешкото здраве и околната среда от генно модифицираните организми
Курсов проект по: Анализ и оценка на риска на тема "Вредата и риска за човешкото здраве и околната среда от генно модифицираните организми"...... От друга страна, наличието и прилагането на тази технология може да бъде оправдано с...
Курсова работа по Биология добавен на 03.11.2014
Стереохимия на органичните съединения
Документът се състои от седем страници.... Както е лесно да се предположи при разглеждане на нюмъновите проекционни формули, най-големи сили на отблъскване между двете метилови групи са налице в син-перипланарната конформация, п...
Реферат по Органична химия добавен на 03.11.2014
Развитие на банковия сектор в България от 1879-1944г.
Курсов проект по: Международна финансова и бизнес история на тема "Развитие на банковия сектор в България от 1879-1944г.", документът се състои от 28 страници..... Започнал процес на ликвидация на едрата земеделска собственост, б...
Курсова работа по Финанси добавен на 03.11.2014
Интерактивни техники и методи в обучението
Реферат на тема "Интерактивни техники и методи в обучението", документът съдържа шест страници.... По време на синтетичен урок по български език на тема: "Общуване", в подготвителния структуроопределящ компонент, учителят разделя ...
Реферат по Методика на обучението добавен на 02.11.2014
Методи на възпитанието – Същност, функции, класификация и характеристика
Реферат на тема "Методи на възпитанието – Същност, функции, класификация и характеристика", документът се състои от седем страници.... Методът на възпитание, както и всеки метод, съдържа в себе си две основни характеристики – външ...
Курсова работа по Педагогика добавен на 02.11.2014
Васил Априлов за българското образование
Реферат на тема "Васил Априлов за българското образование", документът се състои от седем страници.... И никой ученик да не плаща,освен ако някои от бащите на тези деца иска да дари средства. Така то да стане огнище на новобългар...
Реферат по Педагогика добавен на 02.11.2014
Анализ на ликвидността
Курсова работа по: Анализ на финансовите отчети на финансовото предприятие на тема "Анализ на ликвидността", документът се състои от тринадесет страници..... Ето защо, ликвидността се анализира на база показатели, които са количес...
Курсова работа по Счетоводство добавен на 31.10.2014
Рециклиране, чрез вакуум пиролиза
Предприемачески бизнес план на тема "Рециклиране, чрез вакуум пиролиза", документът се състои от тринадесет страници.... Като течно гориво се ползват основно биогорива, получени от възобновяеми суровини, като тежка фракция биопиро...
План по Икономика добавен на 31.10.2014
Инвентаризацията като способ на икономическия контрол
Курсова работа по: Теория на контрола на тема "Инвентаризацията като способ на икономическия контрол", документът се състои от двадесет страници.... Това води и до неточно установяване на задълженията на материалноотговорните лица...
Курсова работа по Финанси добавен на 31.10.2014
Разузнавателен анализ на относителния дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004 – 2011 г.
Курсова работа по: Статистика на тема "Разузнавателен анализ на относителния дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004 – 2011 г.", материалът се състои от единадест стр...
Курсова работа по Статистика добавен на 30.10.2014
Предприемачеството в България след 1989 г.
Презентация на тема "Предприемачеството в България след 1989 г.", материалът се състои от десет страници...... През годините на прехода силно въздействие върху предприемаческата дейност оказва държавата и провежданата от нея стоп...
Друго по Икономика добавен на 30.10.2014
Анализ на мисъл от „Три книги за живописта“- Леон Батиста Алберти
Курсова работа на тема "Анализ на мисъл от „Три книги за живописта“- Леон Батиста Алберти ", документът се състои от четири страници..... Ренесансовите естетици смятат, че красотата е разлята в действителността и целта на художн...
Курсова работа по Философия добавен на 29.10.2014
Международен Мениджмънт
Материалът се състои от 24 страници и съдържа: 1. История на „Балканфарма“АД 2. Стратегия и цели 3. Организационна структура 4. Анализ на международния пазар(Русия) – SWOT, PEST и „Петте конкурентни сили“ на М. Портър 5. Стра...
Курсова работа по Икономика добавен на 29.10.2014
Защита на практическо обучение
Документът се състои от десет страници.... Собствените приходи са от местни данъци и такси, услуги и права, предоставяни от общината, общинска собственост, глоби и имуществени санкции, лихви и неустоийки и други постъпления. Постъ...
Протокол по Публична администрация добавен на 29.10.2014
Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол. Имуществена отговорност – същност, видове и оценка на вредите. Имуществена отговорност в дейността на държавната финансова инспекция
Курсова работа по: Теория на контрола на тема "Система за въздействие въз основа на резултатите от упражнен контрол. Имуществена отговорност – същност, видове и оценка на вредите. Имуществена отговорност в дейността на държавната ...
Курсова работа по Финанси добавен на 28.10.2014
Образователен маркетинг и връзки с обществеността
Курсова работа по: Образователен маркетинг и връзки с обществеността на тема "Комуникативен план за учебно-възпитателната работа на ЦДГ,,Христо Ботев ,, гр.Варна ", документът се състои от петнадест страници..... 1. ,, Мартенич...
Курсова работа по Маркетинг добавен на 28.10.2014
Методика на конструирането и техниката в ДГ
Документът се състои от девет страници.... МКТД е една от седемте образователни направления, неговото съдържание е определено в Програма 2003г. Наименованието претърпява промени, това се ..... на нарастващите възможности и потребн...
Лекция по Педагогика добавен на 28.10.2014
Моралният риск в застраховането се крие в детайлите
Учебният материал се състои от три страници.... Застрахователните компани предлагат своите услуги на различни цени, които зависят от това колко рисков е клиента, ако цената за всички клиенти е една и съща, то нискорисковите клиент...
Курсова работа по Икономика добавен на 27.10.2014
Стратегическо развитие на община Стара Загора и региона
Курсова работа по: Управленски икономикс на тема "Стратегическо развитие на община Стара Загора и регион", документът се състои от шест страници..... Като цяло, прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява качес...
Курсова работа по Икономика добавен на 27.10.2014
Отчитане на материалните запаси
Документът се състои от дванадесет страници.... В процеса на покупко-продажба предприятията, осъществявайки търговска сделка, закупуват стоките по доставна цена, но ги продават по по-висока цена. В практиката тази ценова разлика ...
Курсова работа по Икономика добавен на 27.10.2014
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 300
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg