ВХОД В САЙТА:

Филтър: Анализ по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Уводна лекция по журналистика
ЛЕКЦИЯ: Най-важното понятие в журналистиката е понятието информация. В много отношения то е сравнимо с понятията време, пространство и материя. Понятието информация, наред със субстанцията, енергията и движението е още една ...
Анализ по Журналистика добавен на 29.04.2010
Ролята на журналистиката. Медиен сценарии. Ползи и вреди от информиране на обществото
Ивънаузиторна работа тема:Ролята на журналистиката.Медиен сценарии.Ползи и вреди от информиране на обществото София 2010г. „Преди всички други свободи ми дайте свободата да знам,да говоря и да споря според съвестта си”-Д...
Анализ по Журналистика добавен на 29.04.2010
Единство на българския език в миналото и днес
Единството на българския език в миналото и днес Българска Академия на Науките. Институт за български език (1978) [[ Увод ]] В българското езикознание досега обстойно и задълбочено са били поставяни и разработвани преди...
Анализ по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Въпросът за книжовния език
Въпросът за книжовния език, за неговото естество, за неговото право на съществуване, предназначение и обхват освен чисто научен е и обществено-политически, и културно-национален въпрос. Факт е, че няма европейска държава, в която ...
Анализ по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Промените в състава и структурата на българското изречение, свързани с прехода към аналитизъм
Курсова работа Тема: Промените в състава и структурата на българското изречение, свързани с прехода към аналитизъм За прехода от синтетизъм към аналитизъм в българския език свидетелстват доста промени в синт...
Анализ по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Вариатността в езика
Verification of the discrete character of prosodic variations in bulgarian colloquial discourse ABSTRACT The paper presents, on the one hand, on attempt of experimental confirmation of the discrete character of some prosodic...
Анализ по Лингвистика добавен на 28.04.2010
За значението и употребите на думите болест и заболяване в медицинския текст в български, английски и немски език
За значението и употребите на думите болест и заболяване в медицинския текст в български, английски и немски език Д. Милиева, Т. Василева, Й. Дагнев, Е. Кискинова Резюме При употребата на думите заболяване и болест, макар...
Анализ по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Тракийски и дако-мизийски език
ТРАКИЙСКИ И ДАКО-МИЗИЙСКИ ЕЗИК Курсова работа І.ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА На земното кълбо като говорими са известни около 2500 – 3000 езика. Те се разпределят в езикови семейства въз основа на общия произход и на родств...
Анализ по Лингвистика добавен на 27.04.2010
Анализ на реклама
Рекламата – зад тази комбинация от букви стои мощен механизъм за предлагане и продаване на стоки и услуги. Първите запазени сведения за писмена реклама са открити в Египет - древните египтяни разлепяли папируси по стените за да п...
Анализ по Реклама и PR добавен на 27.04.2010
Синкопиране на звукове и на по-големи сегменти в потока на речта
Синкопиране на звукове и на по-големи сегменти в потока на речта Материалната основа на речевия лингвопоток се изгражда от алофони и суперсегментни явления. Чрез опосредстващата роля на нашето съзнание се определят фонемните...
Анализ по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Слято, полуслято, разделно писане на думи
Свързването на сложните думи става чрез директно съединяване на първични основи, чрез съединяване с дефис или посредством съединителна морфема (-О-, -Е-, -И-). Частите на сложната дума могат да бъдат в подчинително (едната дума ...
Анализ по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Тенденции в развитието на баскетболната игра
1.Предпоставки за развитието на играта Смята се ,че „прадядо”на играта е френската игра шулиян,която в детството си е играна и от Джеймс Нейсмит.Играта се кръщава от един от помощниците на Нейсмит който изхожда от кошче за праско...
Анализ по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Футбол за деца
Спортивнодвигательные занятия и игры в футбол в качестве двигательного и умственного развития детей Двигательные игры являются прекрасным средством внести разнообразие в занятия по футболу. Они помогают решать комплексные задачи...
Анализ по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Критерии за съпоставително културознание
3.Критерии за съпоставително културознание 1. Критерият „родовост и безродовост” – качествено присъщо свойство на дадена култура е това дали в манталитетната нагласа на носителите на дадена култура съществува диспозицията родов...
Анализ по Културология добавен на 23.04.2010
Исторически преглед на понятието културология
СРАВНИТЕЛНА КУЛТУРОЛОГИЯ 1. Исторически преглед на понятието „култура”. 2. Науки за културата и съществени представители. 3. Основни аспекти на съвременното културознание: 3.1. Памет – индивидуална; колективна; комуникативна...
Анализ по Културология добавен на 23.04.2010
Формиране на старобългарската култура VI-XI век
Формиране на старобългарската култура VI-XI век Станчо Ваклинов Увод В историята на европейската цивилизация създаването на българската държава и на средновековната българска култура представлява брънка от свързана вер...
Анализ по Културология добавен на 23.04.2010
Анализ на произведението "Криворазбраната цивилизация"
А Н А Л И З на комедията „Криворазбраната цивилизация” Добри Войников Научна дисциплина: Теория и история на културата Добри Войников заема завидно място в развитието на българската възрожденска литература,...
Анализ по Културология добавен на 23.04.2010
Панагюрско съкровище
Панагюрското златно съкровище е тракийско съкровище, датирано към края на IV-ти, началото III в. пр.Хр. Намерено е през 1949 година на два километра южно от Панагюрище. Съкровището представлява изключително красив златен сервиз с...
Анализ по Археология добавен на 21.04.2010
Глобално затопляне в България
Анкетата е проведена от ученици с произволни анкетирани . Най-голям е процента на анкетираните 15-20 годишни ,защото основно към тях е насочена образователната кампания . Те са коректив на своите родители, които вече са с изгр...
Анализ по Екология добавен на 17.04.2010
Природни ресурси
Природни и антропогенни ресурси в района на Община Рекреационно - туристическите ресурси играят важна роля в развитието на туризма и в местност екотуризма в даден район или туристическа дестинация. Те са изходните обекти и явлени...
Анализ по Екология добавен на 17.04.2010
Страници: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
План-конспект: Геометрични фигури
Управление на иновациите - изпитен тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg