ВХОД В САЙТА:

Филтър: Анализ по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Фреймов анализ
Кирил и Методий в изобразителното изкуство (проект за фреймов анализ) "О, преблажени отче Кириле... Облажавам многопресветлото ти лице... Облажавам златозарните ти очи, чрез които се премахна за моите очи неразумната слепота...
Анализ по Изобр. изкуство добавен на 13.04.2010
Леонардо Да’Винчи „Тайната вечеря”
Леонардо Да’Винчи „Тайната вечеря” /анализ/ През 1495 г. по молба на Людовико Сфорца Леонардо започва да рисува “Тайната вечеря” в трапезарията на домениканския манастир”Санта Мария делле Грацие” в Милано.Леонардо но...
Анализ по Изобр. изкуство добавен на 13.04.2010
Формиране на нагласа за покупка на туризъм.
Осъзнаването на покупката на туризъм, мотивация, нагласа Осъзнаването на необходимостта от покупка. Потребностите, които покупката на туризъм може да удовлетвори. Мотивация за покупка. Формиране на нагласа за покупка на туризъм. ...
Анализ по Туризъм добавен на 10.04.2010
Изборен туризъм
Изборният туризъм – мит или реалност Във връзка с приемането на промените в законодателството за местните избори за общински съветници и кметове (на общини, на кметства и на райони /в градовете с районно деление/ особено акту...
Анализ по Политология добавен на 10.04.2010
Анализ на търсенето на културно - религиозен туризъм в някои страни от ЕС
Анализ на търсенето на културно- религиозен туризъм в някои страни от ЕС Увод Европейският туризъм запазва водещата си позиция в световния туризъм като главен генератор и дестинация за международните туристически потоци. Пре...
Анализ по Туризъм добавен на 10.04.2010
Капитал на предприятието
Капитал на предприятието Капиталът е паричен израз на вложените в предприятието активи. Капиталът характеризира производствения капацитет на фирмата, създава определящи предпоставки за реализиране на инвестиционната,...
Анализ по Икономика добавен на 02.04.2010
Релокация на работните места от западна към югоизточна Европа
РЕЛОКАЦИЯ НА РАБОТНИ МЕСТА ОТ ЗАПАДНА КЪМ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА Увод Съществуват широкоразпространени мнения и опасения, че работни места се „преместват” от Западна Европа на Югоизток и печеливши от това са страните – нови ...
Анализ по Икономика добавен на 02.04.2010
Инвестиране на капитала на фирмата
Инвестиране на капитала на фирмата. План-тезис: Същност и обхват на инвестиционния процес. Класификация на инвестициите на фирмата. Анализ и оценка на инвестициите в ДМА. Характеристика на инвестициите в ДМА. Методи за оценка е...
Анализ по Икономика добавен на 02.04.2010
Анализ на информацията от маркетинговите изследвания
№ 48 Анализ на информацията от маркетинговите изследвания Анализът на данните условно може да бъде разделен на две фази: предварителен и същински. Предварителният анализ има за задача да ни ориентира най-общо в данните. Задачи...
Анализ по Икономика добавен на 02.04.2010
Емпирично социологическо изследване
Съдържание І.Програма на изследването 1.Цел на изследването - Кой прави изследването - Кой поръчва изледването - Защо се прави изследването - Решения и действия,който ще се предприемат 2.Изследователски задачи - Дефиници...
Анализ по Социология добавен на 01.04.2010
Артефактичен анализ
Артефактичен анализ на артефакта “ЛОВЕЦ НА СЪНИЩА” Артефактите според Андрей Райчев са: „социални предмети като неявни за всекидневното съзнание единства от социална форма и материално съдържание” (Райчев, А., „Артефактичен ...
Анализ по Социология добавен на 01.04.2010
Артефактичен анализ на компютър
Артефакти наричаме социалните предмети като неявни за всекидневното съзнание единства от социална форма и материално съдържание. Пример за артефакт е компютърът. Артефактичният анализ се състои в това, да разгледаме ар...
Анализ по Социология добавен на 01.04.2010
"Бягство от свободата" - Ерих Фром
Свободата – психологически проблем? В човешката история, централно място заема желанието и борбата за свобода, била тя духовна, икономическа или политическа. За свобода, търсейки нови възможности воюваха потиснатите срещу тези...
Анализ по Социология добавен на 31.03.2010
Медии и общество
МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО Отношението медии-общество е много тясно свързано. Ролята на медиите е изключително голяма в обществения живот. Масовите комуникации заемат съществено място в живота на хората. Те влияят върху формирането...
Анализ по Социология добавен на 31.03.2010
Анализ на анкета
Анализ на резултатите от анкетно изследване Предмет: Мнението специалистите от ДСХ, с. Главиница, по отношение на професионалните ценности, които се реализират при тяхното взаимодействие; Резултатите от проведеното анкет...
Анализ по Социология добавен на 31.03.2010
За Ясперс. Средствата за опознаване на битието.
За Ясперс из „Етика” Кирил Нешев; И. Софи-Р; С.1994; стр.32 - 35 Яспврс. Известният немски екзистенциален философ К. Ясперс (1883-1969) е представител на религиозното направление на етиката на екзистенциализма. Той търси Бога в и...
Анализ по Съвременни философски учения добавен на 31.03.2010
Нищото във философията на Хайдегер
Не можем да отречем, че на нас нищото на пръв поглед всякаш ни е чуждо. В повечето случаи ние дори се страхуваме от него въпреки, че то е едно нищо и няма да изскочи от някой ъгъл, за да ни ухапе, няма да видим зловещото ...
Анализ по Философия добавен на 31.03.2010
Нереалността на времето във философията на МакТагарт
Нереалността на времето във философията на МакТагарт Времето както го възприемаме може би е нереално по начин по който възприемаме пречупеният изглед на лъжичката в чашата с вода, без иначе този наш опит, който вклю...
Анализ по Философия добавен на 31.03.2010
“Екзистенциализмът е хуманизъм”
“Екзистенциализмът е хуманизъм” Един от символите на духовния живот на 20 век и основоположник на френския екзистенциализъм е Жан Пол Сартр.Основна тема в неговото творчество е смисъла на свободата и последиците от нея.Философ...
Анализ по Философия добавен на 31.03.2010
Общи сведения за реториката.
Общи сведения за реториката. 1. Теоретични проблеми на речевата комуникация. 2. Обект и предмет на реториката. 3. Съдържание на учебната дисциплина. 4. Реторически понятия. Що е красноречие? За платон красноречието е изку...
Анализ по Философия добавен на 31.03.2010
Страници: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
План-конспект: Геометрични фигури
Управление на иновациите - изпитен тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg