ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
История на разузнаването
Разузнаването е една от най- древните професии /вероятно втората най-стара професия/. Или с други думи – една от най- старите специализирани човешки дейности... В исторически план разознаването непрекаснато се развива и осаварще...
Лекция по Криминология добавен на 15.01.2013
Двучленни релации. Функции и изображения
Лекции на тема "Двучленни релации. Функции и изображения", лекциите се състоят от девет страници и разглеждат: 1. Двучленна релация. 2. Свойства на двучленните релации. 3. Видове релации. 3. 1. Релации на еквивалентност. 3. 2. Рел...
Лекция по Математика добавен на 15.01.2013
Сигнали и системи. Теория на информацията
Лекциите сдържат четири страници и разглеждат: 1.1. Ключови думи и дефиниции в теорията на информацията. 1.2 Измерване на количеството информация. Ентропия на ИС... Както във всички други сфери на човешката дейност, така и при пре...
Лекция по Математика добавен на 14.01.2013
Лекции по диференциални уравнения
Лекциите се състоят от 139 страници. Тези лекции са предназначени за студентите, които изучават университетския курс по диференциални уравнения, както и за тези читатели, които искат да изучат предмета самостоятелно. Книгата е ...
Лекция по Математика добавен на 14.01.2013
Производни от по-висок ред
Лекции по математика на тема "Производни от по-висок ред", лекциите съдържат 24 страници и разглеждат: 1.Производни от по-висок ред. 2.Формула на Лайбниц. 3.Диференциране на параметрично зададена функция. 4.Теореми за крайните нар...
Лекция по Математически анализ добавен на 13.01.2013
Детерминанти. Свойства. Пресмятане на детерминанти.
Материалът се състои от седем страници.... Дефиниция 4. Детерминанта от n-ти ред на матрицата Аn се нарича алгебрична сума, за която е изпълнено: 1) Има n! брой събираеми; 2) Всяко събираемо е произведение от n елементи на Аn...
Лекция по Математика добавен на 12.01.2013
Дискретна математика - лекции
Лекции по "Дискретна математика", лекциите се състоят от 18 страници и разглежда: 1. Множества. 1.2. Решени задачи за множества. 1.3. Задачи за самостоятелна работа. 2. Списъци. Декартово произведение. 2.1 Решени задачи за декарто...
Лекция по Математика добавен на 12.01.2013
Естествени числа - лекции
Лекции на тема "Естествени числа", лекциите съдържат 27 страници и разглеждат: I. Eстествени числа. 1. Eстествените числа като класове от равномощни, крайни множества. 2. Релации в множеството на естествените числа. 3. Операции...
Лекция по Математика добавен на 12.01.2013
Диференциални уравнения с частни производни
Лекции на тема "Диференциални уравнения с частни производни", съдържат 12 страници и разглеждат: 1. Класификация на частните диференциални уравнения от втори ред с две независими променливи. 2. Канонични форми на линейни уравнен...
Лекция по Математически анализ добавен на 10.01.2013
Диференциални уравнения
Учебният материал се състои от 30 страници и разглежда: 1. Основни понятия. 2. Диференциални уравнения от ι ред, разрешени относно производната... Съгласно определението от § 1 диференциалните уравнения от първи ред имат вида (2....
Лекция по Математика добавен на 10.01.2013
Системен анализ
Лекции на тема "Системен анализ", лекциите се състоят от 14 страници.... Дефиниция – практическа последователност от свързани помежду си дейности или последователност от свързани задачи, които резултират в дейности. Тези дейности ...
Лекция по Математически анализ добавен на 10.01.2013
Числено диференциране
Курсова работа по Числени методи, на тема "Числено диференциране", съдържа три страници.... Други срещани формули за числено диференциране, изразени чрез крайни разлики, се получават, като се използват интерполационни полиноми на ...
Лекция по Математика добавен на 09.01.2013
Рационални алгебрични уравнения
Материалът се състои от 38 страници и разглежда: І. Линейни уравнения (уравнения от първа степен) с едно неизвестно. ІІ. Дробно-линейни уравнения с едно неизвестно. ІІІ. Квадратни уравнения (уравнения от втора степен) с едно неизв...
Лекция по Математика добавен на 09.01.2013
Монетаризма
Същността на монетаристкия възглед е, че промените в равнищата на цените са предизвикани от промяната в количеството на парите. Автономните промени в скоростта на обращение на парите не могат да бъдат изчислени, поради непроме...
Лекция по Икономически теории добавен на 09.01.2013
Диференциални уравнения от по-висок ред. Допускащи понижение на реда.
Лекции на няколко теми 1. Диференциални уравнения от по-висок ред. Допускащи понижение на реда. 2. Линейни диференциални уравнения от n–ти ред. 3. Общ интеграл на линейно нехомогенно диференциално уравнение, лекциите се състоят от...
Лекция по Математика добавен на 08.01.2013
Комплексни числа и полиноми
Лекции на тема "Комплексни числа и полиноми", лекциите се състоят от 13 страници.... Множеството на комплексните числа е числово поле, понеже в него са определени двете аритметични операции събиране(изваждане) и умножение(делени...
Лекция по Математика добавен на 08.01.2013
Аналитично представяне на геометрични обекти.
Лекции по математика на следните теми: 1. Аналитично представяне на геометрични обекти. Уравнения на права линия 2. Вектори. Линейно пространство. Скаларно произведение. 3. Пермутации, вариации, комбинации... Пермутация на множест...
Лекция по Математика добавен на 05.01.2013
Определен интеграл.
Лекции по математика на тема "Определен интеграл", лекциите се състоят от двадесет и три страници и разглеждат: 1. Дефиниция на интеграла чрез интегрални суми. 2. Необходими и достатъчни условия за интегруемост. 3. Геометрична инт...
Лекция по Математически анализ добавен на 24.12.2012
Производни на функции
Учебният материал се състои от пет страници и разглежда: I. Задачи от производна на функция. 1. Основни теореми за диференциране на функции. 2. Производни и диференциали на функция.... Производна на функцията f (x) в точката 0 x с...
Лекция по Математика добавен на 23.12.2012
Основни алгебрични структури
Материалът съдържа четири страници и разглежда: 1. Алгебрични операции. 2. Основни алгебрични структури... Примери: 1. Множествата Z, Q, R относно събирането на числа са комутативни групи с неутрален елемент числ...
Лекция по Математика добавен на 23.12.2012
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg