ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Преговаряне с доставчиците
Материалът се състои от седим страници и разглежда: 1. Цели и характеристики на преговорите. 2. Видове преговори. При сключване на сделки на по-висока стойност е необходимо продавачите да притежават способността да водят прегово...
Лекция по Логистика добавен на 18.04.2014
Теория на възпитанието и дидактика
Лекции по: Теория на възпитанието и дидактика, материалът се състои от 367 страници.... Тази интерпретация няма нищо общо със нсуалистичното абсолютизиране на първата, на сетивната степен на познание-. Сетивното познание се разгле...
Лекция по Теория на възпитанието добавен на 17.04.2014
Методика на образованието по литература. Научно приложна дисциплина.
Лекциите са конспектирани от „Методика на литературното образование”, материалът се състои от 29 страници.... Целта е да се усвои непознатата информация, да се постигне смисълът и значението на творбата. Новата информация е от раз...
Лекция по Методика на обучението добавен на 17.04.2014
Основни етапи в развитието на международните отношения през 20в. Международните отношения в навечерието на Първата световна война. Първата световна война и участието на България в нея. Ньойски мирен договор.
Учебният материал се състои от четири страници.... Антантата успява да привлече и Румъния срещу Тройния съюз. Турция първоначално остава неутрална, тъй като е силно зависима от позицията на Булгария и изчаква обстановката да се из...
Лекция по Международни Отношения добавен на 09.04.2014
Индустриално производство - лекции
Учебният материал се състои от 30 страници.... 1)по единично движение Р=1 всеки отделен полуфабрикат от партидата се премества самостоятелно от дадено работно място към следващото. В този случай обемът на транспортната работа е на...
Лекция по Икономика добавен на 09.04.2014
Методика на музиката
Лекции по музика, за магистри по начална училищна и предучилищна педагогика, материалът се състои от четири страници... Тя въздейства преди всичко с емоциите и е по-трудна за възприемане. И затова в ДГ са включени танц бг танци, ...
Лекция по Музика добавен на 07.04.2014
Tърговско и административно право
Лекции по търговско и административно право за студенти, обучаващи се в магистърска програма Бизнес-Администрация, Администрация в публичния сектор и др. Материалът се състои от девет страници.... Търговското правоотношение е създ...
Лекция по Право добавен на 23.03.2014
Изкуствен интелект и интелигентни компютърни системи
Материалът се състои от 28 страници.... Например наличната информация за задачата да се представи на понятийно (смислово) ниво в рамките на избран формализъм, който да позволява автоматизирани разсъждения чрез търсене на решен...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 10.03.2014
Трудово правоотношение: понятие, правно
Понятие,правна характеристика,видове трудовоправоотношение-индивидуални и колективни.Субекти на трудовотоправоотношение-избор и конкурс.Трудов договор като основание за възникване на индивидуално трудовоправоотношение.Елементи на ...
Лекция по Право добавен на 03.03.2014
Основи на Маркетинга - лекции
Учебният материал се състои от 61 страници.... Какво се разбира под понятието “маркетинг”? • Къде се прилага маркетингът? • Какво е благоприятствало възникването на “пазар на купувача” и каква е ролята на маркетинга в неговите усл...
Лекция по Маркетинг добавен на 09.02.2014
Лекции по: Социална психология
Лекции по: Социална психология , използвани в Великотърновския университет. Лекците са основните, преработени, и са преразказани, материалът се състои от 42 страници и съдържа следните лекции: 1. Предмет на социалната психология ...
Лекция по Социална психология добавен на 03.02.2014
Международно частно право
Учебният материал съдържа 100 страници.... Частноправни МО: При възникването си или впоследствие тези отношения надхвърлят, излизат извън пределите на един държавен суверенитет и навлизат в пределите на суверенитета на друга държа...
Лекция по Право добавен на 22.01.2014
Маркетинг - лекции
Материалът съдържа 39 страници и разглежда: СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ. МАРКЕТИНГОВАТА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА. РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ МИКРОСРЕДАТА. ПАЗАРИ И ВИДОВЕ ПАЗАРИ. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАЗАРИ. ПАЗАРИ НА...
Лекция по Маркетинг добавен на 06.01.2014
Икономика на предприятието - П.Данкова
Лекции по Икономика на предприятието, материалът съдържа 22 страници, Втори курс четвърти семестър при доцент П.Данкова - Варненски икономически университет Предприятието е икономическа форма на организация на стопанската действ...
Лекция по Икономика добавен на 10.12.2013
Стратегии за управление на риска
Предложените учебни материали за курса “Стратегии за управление на риска” обхващат един не много широк кръг от проблеми по тази тематика, материалът съдържа 61 страници... Причините за това са не само ограниченията в обема на изло...
Лекция по Икономика добавен на 09.12.2013
Организационна психология - лекции
Материалът съдържа 13 страници.... Това е времето, през което ИЛ, чрез активна концентрация на вниманието по отношение на зрителното възприятие и устойчивост на вниманието по отношение на кратковременната зрителна памет, трябва д...
Лекция по Психология добавен на 11.11.2013
Външна политика на Московското царство през 17в. Териториална експанзия, войни и дипломация
Учебният материал съдържа десет страници.... След като отблъскват турците, казаците предлагат крепостта на цар Михаил. Приемането ѝ означава война с Турция. На специално свикан Земски събор през 1642г. делегатите от дворянството п...
Лекция по История добавен на 11.11.2013
Стопанството на големите европейски държави и САЩ в периода след индустриалната революция до 70-те години на 19-ти век.
Материалът съдържа 30 страници и разглежда следните теми 1.Стопанството на големите европейски държави и САЩ в периода след индустриалната революция до 70-те години на 19-ти век. 2. Икономическото развитие на Русия в периода на ...
Лекция по Стопанска история добавен на 11.11.2013
Дидактика - лекции
Учебният материал съдържа 18 страници и представлява лекции по: Дидактика преподавани от доц. Петър Петров..... Смята се, че учебното съдържание, учебниците, учителите трябва да бъдат насочени към развитие на формалните умения и с...
Лекция по Теория на възпитанието добавен на 07.11.2013
Софтуерни технологии и дизайн - лекции
Документът се състои от 29 страници.... Числото в кавичките след border указва дебелината на рамката в пиксели, а това след width широчината на таблицата в проценти от екрана на браузъра.Подравняването на таблицата става с align, ...
Лекция по Компютърни системи и технологии добавен на 07.11.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg