ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Лидерство и ръководство - лекции
Учебният материал съдържа 20 страници..... Причините за това могат да бъдат пропуски в него, възможно е и извършваната работа в стопанската единица в организацията да не удовлетворява потребностите на изпълнителите/ актьорите/ и т...
Лекция по Мениджмънт добавен на 07.11.2013
Продуктов мениджмънт - лекции
Материалът съдържа 18 страници и разглежда следните теми: 1 Продукт. Политика за развитие на продукта. 2 Видове продукти 3 Продуктово портфолио 4 Аспекти за оценка на продукта 5 Маркетингов анализ на продукта. Функционален анализ....
Лекция по Мениджмънт добавен на 07.11.2013
Политология - лекции
Лекциите се състоят от 26 страници.... Този модел, като правило изключва свободното съгласие между страните, а ако съществува съгласие то може да е само принудително. При комуникативната теория властта се разглежда, като въ...
Лекция по Политология добавен на 06.11.2013
Маркетинг - лекционен курс
Материалът съдържа 39 страници.... 1.1. Същност - всяка платена форма на нелична комуникация, която достига до потребителите най-често чрез масмедиите. Рекламата е съвкупност от художествени, технически и психологически средств...
Лекция по Маркетинг добавен на 06.11.2013
Икономика на предприятието - лекции
Лекции по дисциплината икономика на предприятието, материалът съдържа 34 страници.... Той е временно обединение на предприятия, на основата на разработен за целта съвместен договор. Различават се частни, държавни и смесени консорц...
Лекция по Икономика добавен на 06.11.2013
Адаптационни прояви при новородено
Учебният материал съдържа две страници.... Може да продължи от часове до 1-2 дни. Дължи се на хипертонична дехидратация, свързана с по-голямото количество белтък в коластрата, недостатъчно количество течности и въглехидрати и висо...
Лекция по Педиатрия добавен на 03.11.2013
Литература лекции
Материалът съдържа 29 страници и разглежда следните теми: 1. Предмет и същност на литературната наука. Литературознание и хуманитарно познание. 2. Теория на литературата. Предмет и основни задачи. Развой и съвременно състояние. От...
Лекция по Литература добавен на 01.11.2013
Новороденото дете, рискови групи. Гранични физиологични състояния. Анатомофизиологични особености на детската възраст.
Учебният материал съдържа седем страници.... Постнатално ЦНС продължава да се развива, продължава миелинизацията на пирамидните пътища, а екстрапирамидните са добре представени. ЦНС е с повишена ранимост, лесно възникват възбудни ...
Лекция по Педагогика добавен на 01.11.2013
Педиатрия - лекции
Лекции по педиатрия за студенти от Пловдивски университет, материалът се състои от 55 страници....  Лечение – елиминационна диета, Н1-блокери.... * Други хранителни алергени – белтъци в соя,яйца, фъстъци, риба, месо, мъхести пло...
Лекция по Педиатрия добавен на 31.10.2013
Капиталово бюджетиране - лекционни бележки
Документът съдържа 44 страници.... Съюност и видове инвестиционни проекти, капиталово бюджетиране - съюност и етапи, парични потоци, принципи на оценка на инвестиционните проекти,определяне на инвестиционните разходи, определяне н...
Лекция по Финанси добавен на 28.10.2013
Лекции по трудово право
Учебният материал се състои от 99 страници и разглежда следните теми: Въпрос 1: Предмет на Трудовото право Въпрос 2: Метод на регулиране на трудовото право Въпрос 3: Функции и система на трудовото право Въпрос 4: Място на трудовот...
Лекция по Трудово право добавен на 24.10.2013
Всеобща история на държавата и правото
Документът съдържа 13 страници.... За длъжността могат да претендират само женени мъже с определена мин. имуществена собственост. Женени мъже = по-зрели и по-отговорни. Стратезите не получават възнаграждение (неслучайно) - защита...
Лекция по История на държавата и правото добавен на 24.10.2013
Източници на правото
Учебният материал се състои от четири страници.... Пример: Договор за продажба – купувачът е длъжен да заплати на продавача цената за стоката. Това е правило за поведение, съдържащо се в правните норми. Ако нормата притежава юриди...
Лекция по Право добавен на 24.10.2013
Изграждане не новобългарската правосъдна система
Материалът се състои от 11 страници.... Непълна е и материята за дружествата, менителниците и несъстоятелността на търговците. Така се стига до приемането на нов търговски закон през 1897г. от IX ОНС. При изработването му се изпол...
Лекция по История на България добавен на 24.10.2013
Туристическата политика като система
Материалът съдържа 18 страници.... Формулирането на тези цели е съобразено с прогнозите за значимите промени в околната среда и възможностите за развитието на туризма. На макроравнище те са отразени в националната туристическа ...
Лекция по Туризъм добавен на 22.10.2013
Цели и средства на туристическата политика
Учебният материал се състои от 12 страници и е на тема "Цели и средства на туристическата политика"... От тях икономическите цели са свързани със създаването на благоприятна среда и се измерват с част от брутния вътрешен продукт,...
Лекция по Туризъм добавен на 22.10.2013
Мениджмънт в туризма
Лекциите съдържат 37 страници и разглеждат следните теми: 1 Съдържание на дисциплината Мениджмънт в Туризма. 2 Структура на управление на Туризма. 3 Организационни форми на управление на Туризма. 4 Видове управление на Туризма. 5...
Лекция по Туризъм добавен на 22.10.2013
Основи на държавата и правото - лекции
Материалът съдържа 24 страници.... Извън универсалните функции има и други функции които държавата изпълнява в определени моменти. Тези останали функции се обусловят от конкретни исторически моменти/задачи. – Ако сме пред война дъ...
Лекция по Право добавен на 21.10.2013
Наказателен процес - лекции
Учебният материал се състои от 64 страници..... Действията се извършват от органи на съдебната и местната власт. 3 етапа при назначаването на съдебните заседатели: І етап – определя се в кой съд колко съдебни заседатели трябва да...
Лекция по Право добавен на 09.10.2013
Търговско представителство и търговски дружества
Материалът се състои от 14 страници..... Има генерално (общо) упълномощаване, т.е. извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца. Обикновеният търговски помощник няма право да отчуждава или обременява с те...
Лекция по Право добавен на 09.10.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg