ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Международно частно право - лекции
Лекции при доц. Ана Страшимирова, материалът се състои от 18 страници.... МК е процесуално условие за допустимостта на иска. За това съда проверява служебно дали тя е на лице. В тази проверка /чл. 28 от КМЧП/ съда се ръководи един...
Лекция по Международно право добавен на 09.10.2013
Хигиена и екомедицина
Учебният материал се състои от 41 страници и разглежда: 1. Водоснабдяване на населените места. 2. Хигиенна характеристика на водоизточниците. 3. Хигиена на атмосферата. 4. Физични фактори на атмосферата. 5. Почва. 6. Здравословен ...
Лекция по Хигиена добавен на 30.09.2013
Черепно-мозъчни нерви
Документът се състои от 15 страници.... - N.ophtalmicus – кожа на челото и теменната област на главата; окото;горния клепач; слъзните жлези; лигавицата на горната част на носа и фронталните синуси. - N. Maxillaris - средна част н...
Лекция по Медицина добавен на 30.09.2013
Гръдни травми
Учебният материал се състои от четири страници... Лечение: торакотомия, плеврална пункция – еднократно евакуиране на кръвта в пл.кухина, торакоцентеза – под местна анестезия на ниво 7-8 междуребрие по средна или задна аксиларна ли...
Лекция по Медицина добавен на 30.09.2013
Лекции по социология на образованието
Лекциите съдържат седемдесет и осем страници.... Същност на метода - представя се информация за значим проблем (противоречия, конфликт между две страни (по избор). Например: между ученици, между учител и ученици, учител–ученик...
Лекция по Социология добавен на 28.09.2013
Възникване и развитие на социологията като наука
Учебният материал се състои от осем страници и разглежда: 1. Предпоставки за възникване на социологията като наука. 2. Създаване и развитие на социологическите теории. 3. Социологията и другите обществени науки..... Обществените н...
Лекция по Социология добавен на 28.09.2013
Социология на управлението - лекции
Учебният материал се състои от 18 страници и разглежда: 1.ТЕМА.Възникване и основни етапи в развитието на социологията на управлението. 2.ТЕМА.Социологията на управлението, като отраслова. 3.ТЕМА.Социалното управление като предмет...
Лекция по Социология добавен на 28.09.2013
Научен статут на дидактиката
Учебният материал се състои от 12 страници.... Обекта на дидактиката не е детето, не е неговата психика, а самото обучение взето в единството на всички негови компоненти, съвкупност от явления, факти на обучението, разглеждани пре...
Лекция по Теория на възпитанието добавен на 27.09.2013
Методи на дидактическите изследвания
Документът съдържа три страници и е на тема "Методи на дидактическите изследвания".... 3. Хипотези – основните въпроси, на които ще се даде отговор с изследването. Формулира се работна хипотеза, която в процеса на изследването мо...
Лекция по Методика на обучението добавен на 27.09.2013
Урокът по литература - структура
Материалът се състои от 10 страници и разглежда: 1. Ефективният урок. 2. Подготовка на урока по литература. 3. Структура на урока. 4. Усвояване и трансфер на понятията.... Умело разпределеният хумор може да повиши ефективността на...
Лекция по Методика на обучението добавен на 27.09.2013
Финансовата децентрализация като демократична форма на самоуправленската система – същност, необходимост, цели, параметри.
Лекции на тема "Финансовата децентрализация като демократична форма на самоуправленската система – същност, необходимост, цели, параметри.", материалът се състои от 31 страници.... ...
Лекция по Финанси добавен на 26.09.2013
Капиталово бюджетиране - лекции
Лекциите съдържат 20 страници.... При проект 9 -анюитетен принцип, да се отдели лихвата, защото се признава за разход. Погасителния план ще позволи да се определи колко са лихвите и погашенията за всяка година - паричните потоци с...
Лекция по Финанси добавен на 26.09.2013
Възобновяема енергийна политика, източници и пазари
Учебният материал се състои от девет страници..... За да се даде възможност и да се стимулира тази икономическа дейност се наблюдава и съответно израстване у обучения личен състав и увеличаване на информацията. Освен това продукти...
Лекция по Екология добавен на 25.09.2013
Линейни и векторни пространства
Лекции на тема "Линейни и векторни пространства", материалът се състои от 20 страници.... По аналогия се определя и линейното пространство n K , където K е някакво друго числово поле, например K =C. В този раздел ще разгледаме...
Лекция по Икономика добавен на 16.09.2013
Java – основни характеристики
Материалът съдържа пет страници.... Програмният език Java е създаден от група програмисти от фирмата Sun MicroSystems през 1991г. Първоначалното име на езика е “Оак”, преименован през 1995г. в Java. Целта на групата е била да се ...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 12.09.2013
Система и подсистеми на международните отношения
Материалът се състои от 67 страници и разглежда следните теми: 1.Международни отношения – същност, основи, концепции, изява. 2.Система и подсистеми на международните отношения. 3.Субекти в международните отношения. 4.Цели на между...
Лекция по Международни Отношения добавен на 11.09.2013
Вътрешнофирмена кореспонденция
Учебният материал се състои от седем страници и разглежда: 1. Общо административни документи. 1.1 Основни характеристики 1.2 Справочно-информационни документи 1.3. Организационно-разпоредителни документи..... В него се посочват пр...
Лекция по Бизнес комуникации добавен на 11.09.2013
Елементи на електрическата верига. Класификации. Основни закони в електрическата верига.
Материалът се състои от три страници и разглежда: І. Елементи на електрическата верига. ІІ. Класификации (видове електрически вериги) ІІІ. Основни закони в електрическите вериги.... 1. Според броя на източниците, които немогат да ...
Лекция по Електротехника добавен на 08.09.2013
Разходите като предмет на счетоводствтото. Определение, признаване и класификация
Лекции на тема "Разходите като предмет на счетоводствтото. Определение, признаване и класификация", материалът се състои от единадесет страници.... От продажба на стоки се предполага, че ще се получат парични средства и би следвал...
Лекция по Счетоводство добавен на 04.09.2013
Същност и характеристика на др елементи на счет метод. Документиране, инвентаризиране и оценяване
Учебният материал се състои от десет страници.... Те се появяват в рамките на отчетния период но не могат да бъдат уловени в момента на извършването им и да бъдат осчетоводени. Затова се прави инвентаризация, за да се види дали им...
Лекция по Счетоводство добавен на 04.09.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg