ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Нормативна база на счетоводството
Лекции на тема "Нормативна база на счетоводството", материалът се състои от единадесет страници.... Натуралните и трудовите измерители имат помощна роля в счетоводствто и със тях не може да се прави счетоводство. Чрез стст измерит...
Лекция по Счетоводство добавен на 04.09.2013
Критиката на психологизма в социологията. Теорията за
Учебният материал се състои от тринадесет страници.... Последното оказва влияние върху първото, но то не е съвкупност от индивидуалните съзнания на хората, живеещи в обществото. Ето защо предметът на психологията е индивидуалното ...
Лекция по Психология добавен на 03.09.2013
Научно осигуряване на външната политика
Учебният материал съдържа две страници..... Важността и значението на науката е, че тя премахва неопределеността и спомага за правенето на правилния избор. В този смисъл научното осигуряване не е свързано само с ролята на експерта...
Лекция по Международни Отношения добавен на 02.09.2013
Прогнозиране на материални средства
Материалът съдържа 45 страници.... Тук анализът разкрива общите изменения, динамиката на обекта на прогнозата. Когато е налице ясно изразена закономерност, това е известно ука¬зание, че може да се очаква тази закономерност в измен...
Лекция по Икономика добавен на 22.08.2013
Типове възпроизводство. Регионални особености тенденции и показатели за възпроизводство Геодемографски райони
Материалът се състои от три страници.... Това е характерно и за споменатите страни от Латинска Америка – Чили, Уругвай и др където има най-ниска раждаемост 16-19‰ и най-висока смъртност в резултат на застаряване на населението. В ...
Лекция по География добавен на 09.08.2013
Счетоводно отчитане на разходите
Материалът съдържа осемнадесет страници.... Дебатира се с извършените разходи за дейността, а се кредитира с извършената работа, услуги и продукция. Салдото й показва незавършено производство, т.е. размера на разходите за извърш...
Лекция по Счетоводство добавен на 08.08.2013
Контрол в социалното осигуряване
Лекции на тема "Контрол в социалното осигуряване", материалът се сътсои от 19 страници..... Началника на звеното се произнася по жалбата, което става с решение, с което може да бъде отхвърлен, частично променен „Ревизионния акт” и...
Лекция по Социална политика добавен на 08.08.2013
Графични цветови модели
Документът се състои от пет страници..... координатна система. Центъра е черния цвят, а трите координатни оси – 3 основни цвята. По главния диагонал на куба се намира сивия цвят, т.е. когато G=R или B=R. Един цветен монитор н...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 05.08.2013
Икономическа характеристика на товарната превозна дейност. Показатели за оценка на товарната превозна дейност.
Материалът се състои от три страници..... За всеки отделен товар тя може да се получи чрез умножение на теглото на товар и съответното разстояние, след което получените резултати се сумират за всички товари. Въз основа на превозна...
Лекция по Транспорт добавен на 31.07.2013
Механични характеристики на двигатели-видове, обобщено представяне, семейства характеристики
Учебният материал е на тема "Механични характеристики на двигатели-видове,обобщено представяне,семейства характеристики", материалът се сътсои от две страници.... Естествени и изкуствени механични характеристики на двигателите ...
Лекция по Технически науки добавен на 31.07.2013
Обща характеристика на капиталовата структура на фирмата
Материалът се състои от три страници..... Резултатът от сделки с тези активи се нарича извънреден. Той може да се състои от чисти елементи, за които трябва да се смята, че са част от нормалната възвръщаемост. Наблюдава се в ня...
Лекция по Финанси добавен на 29.07.2013
Културна история и културно събитие – методологически бележки. Понятието - революция
Презентацията се състои от 28 страници....  Преди и след - точката, която задава смисъл на Новото време. Телеологическа граница, разделяща и осмисляща темпоралната ос - своеобразна межда, от която всяка от епохите – Стари...
Лекция по История добавен на 29.07.2013
Лекции по история на икономическите учения
Лекциите са предназначени за Великотърновски университет и Земеделски колеж, материалът се състои от 148 страници.... Средновековните учения не са позитивни, нито хипотетични, а нормативни, предписващи на вярващите какво да правят...
Лекция по Икономически теории добавен на 23.07.2013
Теория на социалното осигуряване
Материалът се състои от 18 страници.... Правото на доходи под формата на осигурителни плащания се основава на осигурителни вноски, които се използват в случай на различни рискове, възникващи през активния живот или след неговото п...
Лекция по Социална политика добавен на 23.07.2013
Теория на възпитанието
Материалът се състои от шест страници и разглежда: 1. Педагогиката като наука за възпитанието. 2. Развитие и възпитание на личността. 3. Възпитателен процес. 4. Принципи и методи на възпитание. 5. Училищен клас. 6. Педагогическо ...
Лекция по Педагогика добавен на 20.07.2013
Основни принципи на осигуряване на качеството. Въведение в осигуряване на качеството
Материалът се състои от 16 страници и разглежда следните теми: 1. Основни принципи на осигуряване на качеството. Въведение в осигуряване на качеството. 2. Системи за качеството, управление на качеството и осигуряване на качеството...
Лекция по Промишлен дизайн добавен на 04.07.2013
Лидерство и лидерски стилове в управлението
Учебният материал се състои от десет страници и разглежда: 1. Лидерство. 2. Лидерски качества. 3. Лидерско поведение. 4. Стил на ръководство. 5. Видове лидери. 5.1. Ранни типологии на лидерството. 5.2. Типологията на Макс Вебер......
Лекция по Икономика добавен на 03.07.2013
Социално-психологически аспекти на лидерството
Материалът се състои от 34 страници и разглежда: Тема I. Социално-психологически аспекти на лидерството. Научни теории за лидерството 1. “Теории на чертите” 1.1. Ситуационни теории 1.2. Личностно-ситуационни теории 1.3. Теории на ...
Лекция по Психология добавен на 25.06.2013
Ресурсите и тяхното значение за отбраната и сигурността
Учебният материал съдържа две страници.... Трябва да се изразходват НЕ ПОВЕЧЕ от необходимите ресурси за постигане на крайната цел на отбранителните процеси-ИКОНО-МИЧНОСТ.Постигането на даден резултат да е при изпълнение на миниму...
Лекция по Икономика добавен на 24.06.2013
Лекционен курс стопанска история
Материалът съдържа единадесет страници.... 1.Предмет, цел и стопанската история .Периодизация на иконом. разв. 2.Най-ранна древност на човешкия род. Възникване на Матриархата. 3. Възникване на ранни форми на експлоатация. 4. ...
Лекция по Стопанска история добавен на 16.06.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg