ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Въведение в конкурентоспособността на фирмата
Материалът съдържа пет страници..... Намаляването на цената е била основата, с чиято помощ производителя е откроявал своята стока и е печелил пазарен дял. Доколко цената е активен инструмент в конкурентната борба зависело от специ...
Лекция по Мениджмънт добавен на 15.06.2013
Същност на макроикономическата система
Материалът съдържа седем страници.... При високи гаранции и силна финансова подкрепа. Обикновено хората с ниско образование без професионална квалификация не търсят активно работа. В този момент твърде важно значение или съотношен...
Лекция по Макроикономика добавен на 14.06.2013
Лекции по банково счетоводство
Лекции по банково счетоводство с решени казуси - Бургаски свободен университет специалност Счетоводство и контрол задочна форма на обучение трети курс втори семестър - Раздел І - Радел ІІ - пояснителни бележки и решени задачи при ...
Лекция по Счетоводство добавен на 13.06.2013
Търговската дейност на дребно. Икономическа характеристика на стопанските субекти, които я осъществяват
Учебният материал съдържа пет страници..... Първата кооперация е създадена в Шумен през 1895. Като правило потребителските кооперации осъществяват или организират търговска дейност във всички села и по-малки градове, но организира...
Лекция по Икономика добавен на 13.06.2013
За понятията валута, девизи и електронни пари
Материалът съдржа 31 страници, разглежда следните теми: 1. За понятията валута, девизи и електронни пари. 2. Международни кодове и абревиатури на чуждестранните валути. 3. Национални и колективни валути. 4. Развитие на европейския...
Лекция по Икономика добавен на 12.06.2013
Същност и значение на МИО
Материалът съдържа девет страници..... МИО все повече става израз не на наднац.ик.взаимотношения между страните и меджу национално обособените фирми,а отразяват връзки между субекти-консоидирани елементи и звена на глобалните сток...
Лекция по Международни Отношения добавен на 12.06.2013
Основни методи за съхраняване на хранителни продукти
Учебният материал се състои от четири страници.... Постига се пълна абиоза – унищожават се както вегетативните така и споровите форми на микроорганизмите и съхраняването на продуктите става в херметични опаковки.Така се предотврат...
Лекция по Стокознание добавен на 10.06.2013
Лекции по Икономика на управлението
Този документ съдържа всички лекции преподадени за семестърът. Лекциите са преподавани в Икономически университет-Варна, но не вярвам да има големи разминавания с преподаваното в други университети по тази специалност. Лекциите са...
Лекция по Икономика добавен на 09.06.2013
Обща теория на счетоводната отчетност
Лекции на тема "Обща теория на счетоводната отчетност", материалът се състои от 43 страници и разглежда: 1. Стопанската отчетност като система за информация. 2. Имуществото на предприятието като обект на счетоводството. Сфе...
Лекция по Счетоводство добавен на 08.06.2013
Предмет, система и източници на административно право
Материалът съдържа 68 страници и разглежда: 1. Предмет, система и източници на административно право. 2. Понятие за държавно управление /администрация/. 3. Административноправни норми и административни правоотношения. 4. Субекти ...
Лекция по Публична администрация добавен на 08.06.2013
Болести на оперирания стомах
Материалът съдържа девет страници.... В патогенезата освен бързото изпразване на стомаха се намесва и голямото количесвто течности, попадащи в дебелото черво. Допуска се и бактериална колонизация в тънкото черво с развитие на синд...
Лекция по Медицина добавен на 05.06.2013
Същност, форми и области на трансграничното сътрудничество
Материалът съдържа 17 страници и разглежда: 1. Същност, форми и области на трансграничното сътрудничество. 2. Международни институции, законодателство и организации. 3. Международно икономическо сътрудничество. 4. Стабилизиране на...
Лекция по Международни Отношения добавен на 05.06.2013
Определение на предприемачеството. Роля на предприемачеството в икономическото развитие
Материалът съдържа 59 страници и разглежда: 1.Определение на предприемачеството. Роля на предприемачеството в икономическото развитие. 2. Предприемаческият процес. 3. Предприемачески инструменти. 4. Предприемачески прозорци. 5...
Лекция по Икономика добавен на 05.06.2013
Приходи на бюджетите на местните органи на управление
Материалът се състои от три страници и разглежда: I. Същност на приходната система на местните бюджети. II. Принципи за изграждане на приходната система на местните власти. III. Калсификация на местните приходи. IV. Собствени прих...
Лекция по Финанси добавен на 04.06.2013
Персонал на предприятието
Материалът съдържа пет страници.... Числеността на основните работници, чийто труд не подлежи на пряко нормиране от основното производство, се определя въз основа на данните за броя на индивидуалните работни места и нормите на обс...
Лекция по Икономика добавен на 02.06.2013
Социология на масовата комуникация
Лекции по - Социология на масовата комуникация, материалът се състои от 22 страници и разглежда: 1. Основи и същност на бизнескомуникацията. Определения. Функции. Видове. Комуникационна компетентност и мотивация. Проблемни зони. ...
Лекция по Бизнес комуникации добавен на 01.06.2013
Въведение в икономическата теория
Лекции на тема "Въведение в икономическата теория", материалът се състои от четири страници.... Всяка точка в дясно и над ГПВ показва комбинации, които икономиката не може да произведе, тъй като няма необходимите ресурси. Оскъдн...
Лекция по Микроикономика добавен на 29.05.2013
Етапи и средства за проектиране на цифрови устройства и системи на базата на FPGA
Материалът съдържа 21 страници.... Предложеният стандарт има два аспекта: единият се състои в разработка на протокол и принцип на обмен на данни между ГИС, свързани последователно, а другият - в специално тестово ориентирана ...
Лекция по Електроника добавен на 19.05.2013
Пъблик рилейшънс в държавната администрация
Учебният материал съдържа четиринадесет страници..... Апологетите поднасят само благоприятна за личността информация, а недостатъците и пропуските се изместват в друго социално пространство – например за виновни се избират по-малк...
Лекция по Публична администрация добавен на 17.05.2013
Генератори за постоянен ток
Учебният материал се състои от 14 страници и разглежда: 3.1. Общи сведения и класификация на генераторите за постоя-нен ток. 3.2. Генератор с независимо възбуждане. 3.3. Генератор с паралелно възбуждане. 3.4. Генератор с последова...
Лекция по Електротехника добавен на 15.05.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg