ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Маркетинг на потребителските стоки - същност и особености
Лекции на тема "Маркетинг на потребителските стоки - същност и особености", лекциите са състоят от осем страници и разглеждат: 1. Същност на маркетинга на потребителските стоки. 2. Същност на маркетинговите стратегии за потребите...
Лекция по Маркетинг добавен на 15.05.2013
Биполярни транзистори
Лекция на тема "Биполярни транзистори", материалът се състои от седем страници..... С обратна посока са и трите тока. Поради това обикновено напреженията и токовете на p-n-p транзисторите се отбелязват като отрицателни. Както е из...
Лекция по Електроника добавен на 12.05.2013
Макроикономика - лекции
Лекции по макроикономика, които са Полезни за студентите от ИУ-Варна и помагат в подготовката за изпита. Тук е цялата необходима теория за подготовка. Включени са всички основни понятия, определения и най-важните твърдения. Матери...
Лекция по Макроикономика добавен на 11.05.2013
Управление на процесора. Процеси в Linux. Процеси
Лекциите се съдържат 36 страници..... Потребителска част – определяща работата на процеса в потребителска фаза и включва образа на процеса; 2. Машинна (регистрова) част – включва съдържанието на машинните регистри: PC, съдърж...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 08.05.2013
Компютърни мрежи и комуникации
Лекции на тема "Компютърни мрежи и комуникации", материалът се състои от 46 страници.... Днес тези мрежи не се ползват често, тъй като има редица ограничения като например, че информацията пътува само в едната посока. Така че кога...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 01.05.2013
Същност на PR, общи особенности и различия с рекламата
Учебният материал се състои от двадесет страници и разглежда: 1. Същност на PR, общи особености и различия с рекламата. 2. PR , като компонент от комуникационния маркетингов микс. Пресагентство, публичност и Public affairs. 3. Си...
Лекция по Маркетинг добавен на 30.04.2013
Фундаментална икономическа теория
Материалът се състои от 88 страници и разглежда следните теми: 1. Фундаментална икономическа теория. 2. E Eволюция на общата икономическа теория. 3. Eволюция на общата икономическа теория. 4. Търсене и предлагане на индивидуалните...
Лекция по Икономика на труда добавен на 26.04.2013
Материал за теоретични занятия
Материалът се състои от дванадесет страници и разглежда: Глава 1. Основни понятия в информатиката. 1.1. Съставни части на една компютърна система. 1.2. Характеристики и тенденции в развитието на хардуера и софтуера. 1.3. Схем...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 25.04.2013
Теми за държавен изпит по публична администрация
Учебният материал съдържа 281 страници и разглежда 60 въпроса: 1 въпрос: Развитие и природа на публичната администрация. Характеристики на публичната администрация. Специфики в дейността на публичната и бизнес администрацията. Съв...
Лекция по Публична администрация добавен на 23.04.2013
Леции по Политология на д-р Марков
Лекциите са предназначени за улеснение на студентите основно от ВТУ"Тодор Каблешков" и всички други учебни заведения изучаващи Политология, материалът се състои от 92 страници.... Определение и исторически сведения. Терминът „поли...
Лекция по Политология добавен на 19.04.2013
Съвременни характеристики на световната икономика
Лекции по Външнотърговска политика на тема "Съвременни характеристики на световната икономика", материалът се състои от девет страници.... Динамичните ефекти описват макроикономическия ефект на интеграцията върху растежа (интензив...
Лекция по Икономика добавен на 05.04.2013
Видове парични режими
Лекции по финанси на тема "Видове парични режими", материалът се състои от шест страници и разглежда: I. Основни понятия II. Извеждане на външния дълг III. Структура на дълга.... Структура на дълга по кредитори – в зависимост от...
Лекция по Финанси добавен на 02.04.2013
Реален анализ - лекции
Учебният материал представлява - лекционни записки по "Реален анализ", съдържа 95.... Някои историци на математиката смятат Архимед (284–212 пр.н.е.) роден и живял в Сиракуза, Сицилия за един от най-големите математици в исто...
Лекция по Математика добавен на 24.03.2013
Двоен интеграл - висша математика
Документът се състои от дванедест страници и е на тема "Двоен интеграл". Резглежда: 1. Дефиниция на двоен интеграл. 2. Свойства на двойния интеграл. 3. Пресмятане на двойния интеграл. Пресмятането на двоен интеграл зависи от начин...
Лекция по Математика добавен на 22.03.2013
Аксиоматична теория на естествените числа
Лекции на тема "Аксиоматична теория на естествените числа", учебният материал се състои от десет страници и разглежда: 0.Въведение. 1.Формулировка на теорията. 3.Релации в множеството на естествените числа. 4.Метод на пълната мате...
Лекция по Математика добавен на 20.03.2013
Функции и изображения
Лекции на тема "Функции и изображения", материалът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1. Функции. 2. Изображение. 3. Равномощни множества. 4. Заключение.... В този параграф разгледахме два частни вида двучленни релации ...
Лекция по Математика добавен на 20.03.2013
Права линия в равнината
Учебният материал се състои от 32 страници и разглежда: 1. Права линия в равнината. 1.1. Разстояние между две точки. 1.2. Делене на отсечка в дадено отношение. 1.3. Декартово уравнение на права линия. 1.4. Общо уравнение на права ...
Лекция по Геометрия добавен на 16.03.2013
Линейни алгоритми
Материалът е на тема "Линейни алгоритми", съдържа девет страници и разглежда: 1. Множество от стойности на стандартните данни в С++ 2. Множество от операции над стандартните данни в С++ 3. Данни с изброени стойности в С++ 4. Задач...
Лекция по Информатика, ИТ добавен на 15.03.2013
Интегрално смятане
Лекция по математически анализ - Лектор: доц.д-р Е.А. Върбанована тема "Интегрално смятане", материалът се състои от осем страници и разглежда: I. Примитивна функция. Правила за интегриране. Основни методи за интегриране. I...
Лекция по Математика добавен на 15.03.2013
Достатъчни условия за сходимост (критерии за сходимост) на редове с неотрицателни членове
Документът се състои от шест страници и разглежда: Достатъчни условия за сходимост (критерии за сходимост) на редове с неотрицателни членове 1. Критерий на Коши. 2. Критерий на Даламбер. 3. Критерий на Раабе – Дюамел. 4. Интеграле...
Лекция по Математика добавен на 14.03.2013
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg