ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Решаване на интеграли чрез полагане
Учебният материал е на тема - Решаване на интеграли чрез полагане (субституция), съдържа 15 страници и разглежда: 1. Последователност от действия за решаване на интеграли чрез субституция. 2. Видове субституции. 2.1. Интеграли от ...
Лекция по Математика добавен на 14.03.2013
Диференциална геометрия - лекции
Документът съдържа 110 страници и разглежда: 1. Векторна функция на скаларен аргумент. 2. Линия. Естествен параметър на линия. 3. Триедър и формули на Френе за пространствена линия. 4. Равнинни криви,представени параметрично. 5. ...
Лекция по Математика добавен на 14.03.2013
Лекции по дискретна математика
Лекциите съдържат 135 страници и разглеждат: 1. Множества. 2. Релации. 3. Функции. 4. Основни принципи на изброителната комбинаторика. 5. Основни комбинаторни конфигурации. 6. Крайни графи и мултиграфи. 7. Дървета. 8. Обхождане на...
Лекция по Математика добавен на 14.03.2013
Реални числа. Числова ос
Учебният материал разглежда "Реални числа. Числова ос", документът се състои от три страници.... Числова ос е права линия, всяка точка на която е отъждествена с единствено реално число, така че да се запази наредбата на реалните ч...
Лекция по Математика добавен на 13.03.2013
Значение и основание на математиката
Документът се състои от четири страници.... Средновековните архитекти, подобно на древните гърци, са съчетавали изкуство и геометрия в своите творения и по този начин са използвали златното сечение в проектирането и строителството...
Лекция по Математика добавен на 13.03.2013
Числени степени и редове
Учебният материал се състои от осем страници и разглежда: I. Числени редове.... Теорема 12.4 (Интегрален критерий на Маклорен-Коши) Нека е даден редът с положителни членове (7) . Ако функцията е непрекъсната, положителна и намал...
Лекция по Математически анализ добавен на 12.03.2013
Отрезово уравнение на права в равнината. Декартово уравнение на права в равнината
Лекции на тема "Отрезово уравнение на права в равнината. Декартово уравнение на права в равнината", лекциите се съдържат шест страници.... В предните две глави видяхме, че всяка права в равнината има безбройно много координатни па...
Лекция по Математика добавен на 10.03.2013
Текстови задачи давани за прием 7 клас
Материалът се състои от двадесет и седем страници.... Задача 10 Разстоянието между гарите А и В е 148 км. От гара А за гара В тръгва експресен влак, който се движи със скорост 80 км/ч, а едновременно с него от гара В за гара А тр...
Лекция по Математика добавен на 09.03.2013
Алгебра - лекции
Учебният материал се състои от 53 страници и представлява лекции за ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски”, летен семестър 2004/2005.... 5. Симетрични групи Теоремата на Кейли, която твърди, че всяка крайна група от ред n е изоморфна на под...
Лекция по Математика добавен на 09.03.2013
Математически и логически основи на компютърните системи
Учебният материал се състои от 11 страници и разглежда: 1. Математически основи на компютърните системи 1.1 Бройни системи. 2. Представяне на информацията в двоичен код. 2.1 Представяне на числова информация. 2.2 Машинна аритмети...
Лекция по Математика добавен на 08.03.2013
Приложна криптография
Материалът се състои от 30 страници и разглежда: 1. Основни понятия. 2. Класификация на криптографските алгоритми (шифър). 3. Същност на криптирането. 4. Основни принципи на криптографията. 5. Управление на криптографсите ключове....
Лекция по Математика добавен на 27.02.2013
Първа теорема на Ремзи
Материалът се състои от три страници.... Лема 4. Нека p, q, k са естествени числа, к≥ 2, p>k, q>k. Ако съществуват числата на Ремзи a = Rk(p-1, q), b=Rk(p, q-1) и Rk-1(a,b), тогава съществува и числото Rk(p, q) и Rk(p,q)≤ Rk-1(a, ...
Лекция по Математика добавен на 26.02.2013
Геометрично пространство. Теория
Учебният материал се състои от пет страници... Пътят към опознаването на пространството и времето започва с теорията на множествата. Логично е когато изучаваме най-общите категории на вселената да ползваме най-общите раздели на ма...
Лекция по Математика добавен на 25.02.2013
Безкрайни елементи. Хомогенни координати.
Учебният материал се състои от 84 страници.... Теорема: Нека  е линейна трансформация на Е3*, oпределена чрез матрица C, при това det C = 0 и r (C) = 3. Тогава образите на всички точки под действието на  образуват равнина и съще...
Лекция по Геометрия добавен на 24.02.2013
Числени редове. редици и редове от функции
Лекции на тема "Числени редове. редици и редове от функции", материалът съдържа 10 страници... Равномерно сходящите редове притежават и други свойства при изпълнение на допълнителни условия за членовете им. Естествени са въпросит...
Лекция по Алгебра добавен на 23.02.2013
Числови характеристики на сл.в.
Учебният материал се състои от 6 страници.... В статистиката квантилите на вероятности кратни на 1/4 се наричат квартили, тези - на 1/10 - децили, а на 1/100 - процентили. Така µ = q1/2 е втори квартил, пети децил, петдесети проце...
Лекция по Математика добавен на 21.02.2013
Граници на функция
Лекциите съдържат 18 страници и разглежда: I. Граници на функция. Непрекъснатост на функция 1. Граница на функция. 2 Теореми за граници на функции. 3. Непрекъснатост на функция. II. Производна. 1. Дефиниция и тълкуване на понятие...
Лекция по Математика добавен на 11.02.2013
Екстремум на фунция на променливи
Учебният материал се състои от 25 страници и разглежда: I. Екстремум на фунция на променливи. 1. Локален екстремум и необходимо условие за локален екстремум. 2. Достатъчно условие за локален екстремум на функция на две променливи....
Лекция по Математика добавен на 11.02.2013
Лекции по счетоводство в публичния сектор
Лекции при доц.Фесчиян, материалът се състои от 26 страници и разглежда: 1. Организация на счетоводството в публичния сектор. 2. Счетоводно отчитане на капитала във бюджетните предприятия. 3. Счетоводно отчитане на дма в бюджетни...
Лекция по Счетоводство добавен на 08.02.2013
Дискретна математика
Лекциите съдържат 20 страници и разглеждат: I. Теория на множествата и математическа логика II. Функции и релации. Алгоритми. Индукция и рекурсия III. Теория на графите. Дървета IV. Азбуки и формални езици. Крайни автомати. Маш...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg