ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по лека атлетика
Пищови по лека атлетика с приложен конспект. Подходящи за студенти от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" специалност Физическо възпитание и спорт.... Спринтовите бягания са циклични упр с периодически повтарящи с...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 12.12.2014
Разработени теми по Дидактика
Разработените теми са под формата на пищов. Темите са взаимствани от лекции на доц. Петър Петров и "ДИДАКТИКА" на М.Андреев. Използвани в РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" гр. Русе. Подходящи са за студенти от ПНУП, НУПЧЕ, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА и т...
Пищов по Педагогика добавен на 27.11.2014
Пищови по Данъчно право
Пищови по данъчно право готови за изрязване, документът се състои от три страници.... 1. ДП е част от ФП. Не е самостоятелен отрасъл. Има за предмет само част от обществените отношения, които са предмет на ФП. Отношенията по разп...
Пищов по Право добавен на 09.10.2014
Организационно поведение - пищови
Пищови по: Организационно поведение, материалът съдържа 36 страници.... Те се основават на мотивационната функция на работната заплата.Планиране на разходите за труд-задачата е да се определят разходите за ефективното функциониран...
Пищов по Икономика добавен на 22.09.2014
Пищови по геоикономика и регионално развитие
Пищови по геоикономика и регионално развитие, материалът се състои от два листа формат а4, развити са 22 теми от учебника и са в умален размер готови за изрязване.... От ФТ се очаква да предложи готови управленски решения,като нап...
Пищов по Икономика добавен на 17.09.2014
Горски транспорт
Материалът се състои от пет страници.... Автомобилите и тракторите са колесни машини тяхното основно предназначение е да транспортират дървесни мате-риали.Те работят при различни експлоатационни у-я.За да мо-гат да работят при тез...
Пищов по Горско стопанство добавен на 01.04.2014
Логистика - пищови
Подбрани теми по стопанска логистика под формата на пищови.... дистрибуция:Наличие на един дистрибот.логист.център, който разпределя продукцията по разл-те дистрибут.канали. Децентрализирана дистрибуция: -чрез собствена дистр...
Пищов по Логистика добавен на 14.01.2014
Съвременен български език - 1 част
Материалът разглежда: 1. Предмет, задачи и значение на фонетиката. Видове дялове, фонетични единици,2. Артикулационен аспект на говорния звук 3. Гласни. Класификация от артикулационен и акустичен аспект. 4. Съгласни.Класификация ...
Пищов по Български език добавен на 10.12.2013
Наследствено право - пищови
Лекции /пищови/по наследствено право съобразени с новите промени. Лекциите са от 2013г. Към пищовите са добавени и материали от книгата на проф. Хр.Тасев..... В случаите, когато няма такива той е единствен наследник и изключва ч...
Пищов по Право добавен на 03.11.2013
Неврология - пищови
Материалът съдържа девет страници.... Повръщането е профузно фонтанно обикновено сутрин без стомашни симптоми и без гадене. Застойна папила нейната патофизиология се свързва най-често с нарушеното венозно оттичане от повишеното на...
Пищов по Неврология добавен на 02.11.2013
Невропсихология - пищови
Учебният материал се състои от десет страници.... Това е избирателен процес-мозъкът свързва всички отделно анализирани части на обекта в една обща структура, след което я съпоставя и сравнява с познати от миналия опит структури. В...
Пищов по Неврология добавен на 02.11.2013
Икономиката на фирмата
1.ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКА НА ФИРМАТА ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ ЗА: Фирмата - първична структурна единица на икономическата система Фирмата е икономически самостоятелна организация, място¬то, където се произвежда част от националния проду...
Пищов по Икономика добавен на 06.08.2013
Стопанска логистика - пищови държавен изпит
Материалът се състои от 14 страници.... Брокерите, консегнаторите и агентите не са собственици на стоката , те я продават от името на производителя. Особеностите на отделните видове търговски посредници са следните : *Брокерът не ...
Пищов по Логистика добавен на 15.07.2013
Туристическа политика на България
Пищови на следните теми: 1. Туристическа политика на България. 2. Закон за туризма и неговото място в туристическата политика на страната. 3. Органи за управление на туризма в България. 4. Ролята и значението на националната страт...
Пищов по Туризъм добавен на 13.06.2013
Теми за държавен изпит управление на туризма
Материалът съдържа 145 страници и разглежда 39 теми: 1 -Туристически продукт – същност, структура, съдържание. 2 - Туристически пазар. 3 – Приходи разходи ,печалба на туристическата фирма. 4 - Организационна структура на управлен...
Пищов по Туризъм добавен на 23.04.2013
Развитие на българското предприемачество
Учебният материал се състои от три страници и разглежда: 1. Развитие на българското предприемачество до Освобождението. 2. До 1912г. 3. До 1947 година. 4. От 1947 до 1989 година. 5. След 1989г.... Икономическата свобода,която бълг...
Пищов по Икономика добавен на 01.04.2013
Макроикономика - Петко Чобанов БСУ
Това е съкратен вариант на учебника по „Макроикономика” на проф. д-р Чобанов от БСУ ,направен е за преписване ,но става и за по-бързо запомняне на основните понятия, учебният материал се състои от седем страници.... Всяка икономик...
Пищов по Макроикономика добавен на 01.04.2013
Висша алгебра - пищови
Учебният материал се състои от три страници и разглежда: 1.Числово множество. 2.Сечение на множество А и Б 3.Релация 4.Две уравнения или системи 5.Равенство едно 6.α=а+вi 7.n-ти корен на комплексното число 8. Тригонометричен вид...
Пищов по Математика добавен на 29.03.2013
Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване
Пищови по математика на тема "Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване", материалът се състои от една страница и разглежда: 1. Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване . 2. Скаларно Произведение на вект...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Комплексен анализ
Пищови по математика на тема "Комплексен анализ", материалът се състои от две страници и разглежда: 1.Функция на комплексна променлива. 2.Степенни редове. 3. Някои елементарни ф-ии на комплексна променлива. Аналити4ни ф-ии.У-ие на...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg