ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Обикновенни диференциални уравнения - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и разглежда: 1.Обикновени дифер у-ния. 2.Хомогенни дифер у-я и свеждащи се към тях. 3.Линейни дифер у-я от Iви вид. У-я на Бернули и Рикати. 4.Точни дифер у-я.Интегриращ множител.Някои...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Вероятност на събитие
Пищов по математика на тема "Вероятност на събитие", материалът се състои от две страници.... Условна вероятност. Определено може да се твърди, че истинската теория на вероятностите започва с определянето на понятието условна вер...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Математически анализ - пищови
Учебният материал се състои от пет страници и разглежда: 1. Асимптоти. Изследване на функции и графиките им. 2. Неопределен интеграл. Свойства. Таблични интеграли. Интегриране на някои класове от функции. Неопределен интеграл. 3....
Пищов по Математика добавен на 27.03.2013
Граница на функция - пищови
Пищови на тема "Граница на функция", материалът се състои от една страници.... 1)Ако ф-ята f има в т.а и граница B, то в тази точка тя има и лява и дясна граница равни също на числото b. 2)Ако в т. а ф-ята f има и лява и дясна ...
Пищов по Математика добавен на 27.03.2013
Математически анализ - формули и определения
Материалът представлява формули и определения по Математически анализ, съдържа девет страници.... Изследване на функции. Нарастване и намаляване на функции. Максимум и минимум. 1. ДО – дефиниционна област; 2. Изследване за монот...
Пищов по Математически анализ добавен на 27.03.2013
Диференциални уравнения. Задача на Коши.
Пищови по математика, материалът се състои от три страници и разглежда: 1. Обикновени диференциални у-я- основни понятия, задача на Коши. 2. Обикновени диференциални у-я от 1ви ред. У-я с отделящи се променливи, хомогенни ДУ. 3. Л...
Пищов по Математика добавен на 26.03.2013
Пищови по висша математика І - ВТУ Тодор Каблешков
Пищовите по висша математика І са предназначени за - ВТУ Тодор Каблешков при доц. Николов, материалът съдържа шест страници.... Решение на системата се нарича всяко n-орка от числа, които заместени в с-мата съответно вместо неизве...
Пищов по Математика добавен на 26.03.2013
Комплексни числа, матрици, вектори
Пищови по математика на тема "Комплексни числа, матрици, вектори", учебният материал се състои от три страници.... Общо уравнение на права в равнина. Частни случаи. Нормално уравнение на права в равнината. Разстояние от точка до п...
Пищов по Математика добавен на 26.03.2013
Шифърът на Виженер
Учебният материал се състои от четири страници.... Случайните величини са една от основните обекти за изучаване в теорията на вероятностите. За да знаем всичко за една случайна величина трябва да знаем и вероятностите с които слу...
Пищов по Математика добавен на 25.03.2013
Теория на вероятностите - пищови
Учебният материал се състои от седем страници.... Декартово у-е на права линия Т:На всяка права,която не е у-дна на ординатната ос,съответства у-е от 1-ва степен с 2 неизв. И обратно на всяко у-е с 2 неизв. От 1-ва степен с коефи...
Пищов по Математика добавен на 25.03.2013
Пищови по алгебра
Документът се състои от две страници.... Лема на Гаус. Произведение на два примерни полинома с цели коефициенти е също примерен полином. Основна теорема на Алгебрата. Полето C е алгебрически затворено-Всеки полином с комплексни ...
Пищов по Математика добавен на 25.03.2013
Пищови по Стереометрия
Документът съдържа единадесет страници и разглежда: 1. Основни аксиоми на стереометрията. 2. Взаимно положение на две равнини. 3. Взаимно положение на две прави. 4. Взаимно положение на права и равнина. 5. Ъгъл между две прави в п...
Пищов по Математика добавен на 21.03.2013
Mетодика на математиката 1-4 клас - пищови
Учебният материал се състои от девет страници и разглежда пет теми.... Съобщаване на темата, целите и задачите на урока. Изясняване на новото математическо съдържание, възприемането и осъзнаването му от учениците. Осмисляне на нов...
Пищов по Математика добавен на 21.03.2013
Висша математика 4
Пищов по висша математика 4 за КТТ 1 курс за частта висша математика 4 за ТУ-Варна при Ганев или Генчев, материалът се състои от четири страници и разглежда: 1. Основна формула на Коши и формула за производните. 2. Ред на Тейлор е...
Пищов по Математика добавен на 15.03.2013
Формули от аналитичната геометрия в равнината
Материалът се състои от 28 страници.... Конуси(елипса, парабола или хипербола) Ако точка P се движи и разстоянието и от фиксирана точка(наречена фокус) разделено на разстоянието от фиксирана линия(наречена директриса) е константа...
Пищов по Геометрия добавен на 18.01.2013
Формули по математика 5-7 клас
Учебният материал, съдържа формули по математика от учебниците от 5 до 7 клас, материалът се състои от 35 страници и разглежда: 1. Формули за лица. 2. Обем на фигури, формули за обем. 3. Триъгълници, видове триъгълници. 4. Височин...
Пищов по Математика добавен на 17.01.2013
Пищови по Висша математика I - ТУ Габрово
Пищовите съдържат четири страници и разглеждат: 1.Комплексни числа. 2. Детерминанти. 3. Матрици. 4.Обратна матрица и ранг на матрица. 5. Матрични уравнения. 6. Системи линейни уравнения. Метод на Гаус. 7. Полиноми. 8. Разлагане на...
Пищов по Математика добавен на 13.01.2013
Решени изпитни теми по Висша Математика I
Решени изпитни теми по Висша Математика I за Технически Университет - София, материалът се състои от 85 страници.... • Линейна алгебра – Комплексни числа - II-1а, VI-1а – Полиноми (правило на Хорнер) - VI-1б+теория, VII-1...
Пищов по Математика добавен на 07.01.2013
Пищови по линейна алгебра и аналитична геометрия
Пищовите разглеждат следните въпроси: 1. Детерминанти от втори и трети ред. 2. Матрици.Операции с матрици. 3. Детерминанти от п-ти ред. Поддетерминанти и адюнгирани количества. 4. Системи линейни уравнения-метод на гаус.Формули на...
Пищов по Алгебра добавен на 26.11.2012
Пищов по висша математика - трета част
Пищови по висша математика - трета част.... 22.Криволинейни интеграли от 1 и 2 род Нека функцията f(x,y,z) е дефинирана във всяка точка (x,y,z) от дъгата AB на гладката крива L в пространството с координатна система Охуz.Разделям...
Пищов по Математика добавен на 25.11.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg