ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по математика
Учебният материал се състои от три страници и представлява пищови по математика на следните теми: 1Тема: Функция на една независима променлива. 2Тема :Ограничени и неограничени функции.Монотонни функции-четни и нечетни-периодични....
Пищов по Математика добавен на 22.11.2012
Пищов по висша математика
Пищови по математика, разглеждат: 5.Основна формула на Коши и формула за производните. 6.Ред на Тейлор е ред на Лоран.Нули и изолирани особени точки. 7.Резидиуми.Теорема за резидиумите. 8.Ред на Фурие и условия за неговата сходимо...
Пищов по Математика добавен на 16.11.2012
Висша математика 2 част
Учебният материал се състои от шест страници... 1. Определен интеграл- определение, свойства, пресмятане. 2. Приложения на определените интеграли. 3. Области в равнината. Функция на две променливи. Граница и непрекъснатост на ...
Пищов по Математика добавен на 15.11.2012
Геометрични фигури
Учебният материал се състои от шест страници и разглежда: 1. Еднакви триъгълници. 2. Равнобедрен триъгълник. 3. Равностранен триъгълник. 4. Правоъгълен триъгълник. 5. Симетрала на отсечка. 6. Ъглополовяща на ъгъл. 7. Неравенства в...
Пищов по Геометрия добавен на 12.11.2012
Австрия - пищови
Учебният материал представлява пищови на тема "Австрия", състои се от една страница и разглежда: 1.Географско положение на Австрия. 2.Туристически ресурси. 3. Демографски условия. 4. Транспортни условия. 5. Леглова база. 6. Междун...
Пищов по Туризъм добавен на 23.10.2012
География за 8 клас - пищови
Документът се състои от шест страници и разглежда следните въпроси: 1.Европа - Географско Положение, големина и брегове. А.Политическата карта. Б.Страни в Северна и Източна Европа В.Страни в Южна Европа. Г.Стопанство. Д.Балканския...
Пищов по География добавен на 23.10.2012
Брачна структура на населението - пищови
Документът се състои от една страница и представлява пищови на тема "Брачна структура на населението".... Африка и Америка, които се отличават по традициите в брачните отношения, брачното законодателство, етническото и религиознот...
Пищов по География добавен на 23.10.2012
Биогеография - пищови
Документът се състои от две страници и представлява пищови на тема "Биогеография"..... Средна годишна температура варира от 0 до –18 градуса.,а средната минимална температура е –32 до –56 градуса.В тези географски ширини слънцето ...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Геодемография - пищови
Учебният материал се състои от девет страници и представлява пищови по геодемография за 1-ви курс и разглежда: 1.Смъртност. 2.Ествен прираст. 3.Същност и значение на миграциите за населението. 4.Видове миграции. 5.Причини и факто...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Пищови по икономическа и социална география
Учебният материал се състои от 79 страници и представлява пищови на следните теми : 1. Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната работа. Класическа школа. Школа „Човешки отношения”. Школа „Организационно поведение”. Съв...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Славянско странознание - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и представлъва пищови на тема "Славянско странознание" и разглежда: 1.Източни Славяни. 2.Украинци. Украйна. 3.Западни Славяни Поляци. 4.Южни Славяни.Сърби,Словенци... Около 2млн души....
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Пищови по География на населението.
Учебният материал се състои от дванадесет страници и е пищови по география на следните теми: 1.Предмет и съдържание на геодемографията. 2.Брой и динамика на населението. 3.Териториално разпределение на населението. 4.Полова структ...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Климатология и хидрология - пищови
Учебният материал се представлява пищови по "Климатология и хидрология", състои се от единадесет страници и съдържа следните теми: 1.Атмосфера на Земята. 2.Състав и строеж на атмосферата. 3. Хидросферата. 4.Подземните води в Бълга...
Пищов по География добавен на 22.10.2012
Пищови по Геоморфология и Палеогеография
Учебният материал представлява пищови на следните теми : 1.Форма, размери и физични свойства на Земята. 2.Строеж и състав на Земята. 3.Възраст на земята и геохронология. 4.Магнетизъм и магмени скали. 5. Седиментазия и седиментни с...
Пищов по Геоморфология и палеогеография добавен на 21.10.2012
Природна география на Черно море - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и представлява пищови на тема "Природна география на Черно море"... Континентална окрайнина-Включва в себе си подводна и сушава част. Подводната се нар.субаквална,а сушавата субаерална...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Изветряне. Същност на изветрянето - пищови
Пищови по геоморфология и палеогеография за студенти - "Изветряне. Същност на изветрянето", състои се от една страница.... .Изверяне. Под влияние на слънчевото греене, вятъра, валежи, течащи води и др. в разкритите на земната повъ...
Пищов по Геоморфология и палеогеография добавен на 21.10.2012
Централна Европа - пищови
Пищови на тема "Централна Европа", състоят се от три страници.... В състава на този регион влизат страните разположени на Перинейския,Апенинския и Балканския полуостров.Португалия,Гърция,Испания,Андора,Гибралтар,Италия,Сан Марино,...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Свойства на почвите - пищови
Пищови по география на тема "Свойства на почвите", документът се състои от две страници и разглежда: 1. Произход, структура и състав на почвите. 1.1. Произход на почвите. 1.2. Структура на дисперсните почви. 2.3. Състав на почвите...
Пищов по География добавен на 21.10.2012
Устойчивост на почвите - пищови
Пищови по география на тема "Устойчивост на почвите", материалът се състои от една страница и разглежда: 1.Основни сведения за устойчивостта на почвата. 2.Хидравлична устойчивост на почвите. 2.1. Хидравлично разрушаване на почвите...
Пищов по Хидрогеология добавен на 21.10.2012
Ролята на великите географски открития за развитието на географията като наука
Документът се състои от пет страници и е пищов по география на тема "Ролята на великите географски открития за развитието на географията като наука", съдържа: 1.Великите географски открития - историчиски обхват и значение. 2.Начал...
Пищов по География добавен на 19.10.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg