ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Финанси на фирмата - пищови
Учебния материал представлява пищови по финанси, състои се от 9 страници.... Какво най-общо се разбира под управление на държавния дълг? Управлението на държавния дълг е система от мероприятия на държавата в областта на сключванет...
Пищов по Финанси добавен на 01.06.2012
Елин Пелин - пищови
Учебният материал предсавлява пищови по литература върху творчеството на Елин Пелин, пищовите се състоият от 12 страници.... "Спи градът" (1911) (елегия) Първите 2 строфи въвеждат в мрачната и потискаща атмосфера на града. Прос...
Пищов по Литература добавен на 30.05.2012
Пищов за матура по литература
Материалът се състои от три страници и е систематизирано най-важното за матура по литература.... Димитър Талев – 1898-1966. ОСНОВНИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ: родината и историята, борба за независима църква и създаване на читалища и бълг...
Пищов по Литература добавен на 30.05.2012
Сравнително образование - пищови
Матариалът представлява пищови за изпит по "Сравнително образование", матариалът се състои от 11 страници.....Училищата в системата на средното образование в България. Средно образование в България (гимназиално ниво) може да бъде...
Пищов по Педагогика добавен на 30.04.2012
Поезията на Пейо Яворов - пищови
Матариалът преставлява пощов върху поезията на Пейо Яворов....Признат връх в социалната лирика на Пейо Яворов е поемата “Градушка” – най-точна картина на селските злочестини, пресъздадена чрез наслагващите се мотиви на страданието...
Пищов по Литература добавен на 28.04.2012
Неорганична химия 1 - пищови
1 – Квантово механични представи за строежа на електроната обвивка на атома Квантови числа 1. Квантова теория за светлината – съществуват две теории за същността на светлината - поток от материални частици наречени корпоскули ...
Пищов по Химия добавен на 27.02.2012
Същност и особености на образователните системи - пищови
2.Особеност на съдържанието на образованието: *ориентация към личностните структури (ЗУН, СУД, СМ, СЕН, СДП); *обем и характер на съдържанието на образованието; *дидактическа структура на учебния план, на материала, на формите на ...
Пищов по Биология добавен на 07.02.2012
Социология на застарховането и социалното дело - пищови
Тема6.1Средна класа(СК) предст.макросоц.група, к’се състои от онези слоеве индивиди,к’ поради спец.си положение и най-вече поради оцобения си придобит соц.-икон. статус разчитат на своя собствен ресурс,кач.и к-л-знания и квалиф,ор...
Пищов по Застрахователно дело добавен на 07.02.2012
Теория на счетоводството - пищови
№12 АКТИВИ: придобитите и контролирани от всяко едно предприятие ресурси в резултат на минали събития от които се очаква бъдеща икон. изгода А- дългосрочни – тези които участват продължително време в стоп дейност 1-матер дългот...
Пищов по Счетоводство добавен на 06.02.2012
Операционни апарати - пищови
Качество на с-мите основни показатели на качество. Преходните процеси които протичат в устойчивите затворени САУ при промяна на входните въздействия, се разделят на два основни вида: колебателни и аперио-дични. Колебателен прехо...
Пищов по Биология добавен на 06.02.2012
Висша математика I - пищови
Пищови по висша математика 1 част, много добре подреден пищов, само трябва да се разпечатат. Съдържание : 1.ДЕТЕРМИНАНТИ. Свойства.Адюнг.кол-ва.Правило на Сарус. 2.МАТРИЦИ-видове, действия.Обратна матрица 3. С-ми линейни... ...
Пищов по Математика добавен на 06.02.2012
Бизнес планиране - пищови
Много добре подредени пищови по Бизнес планиране. Включват: 1.Основи на предприемачество – същност, основни елементи и движещи сили на предприемаческия процес 2. Същност и структура /схема/ на бизнес-плана /БП/.......
Пищов по Мениджмънт добавен на 06.02.2012
Общинско право - пищови
3.Конституц.основи на местното самоуправление Местното самоуправление като принцип на изграждане на държавен механизъм е известен в Европа след XIII век и съществува до наши дни.Исторически има три системи на местно самоуправлени...
Пищов по Право добавен на 06.02.2012
Мениджмънт - пищови
3. Основни етапи в развитието на мениджмънта. Историчски преглед на мениджмънта: историята му е повече от 100 годишна, като тази теория е била създадена в САЩ. 1-та школа(1885-1920)-старата школа:Фрдрик Тейлър, съпрузите Джи...
Пищов по Мениджмънт добавен на 06.02.2012
Международни финанси - пищови
2 Тема Валутен пазар-Това е мястото на което се осъществява търговията с валута, но то не е централизирано а се осъществява от офисите на финансовите посредници. Това става чрез размяната на стандартаризирани съобщения за пренос н...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Материалознание - пищови
Механизъм на електропроводимостта в диелектриците. Видове проводимост и съпротивление. Триелектродна система. Ел.проводимост – способността на в-вото да провежда неизменен във времето ток, който се дължи на насоченото движение на...
Пищов по Материалознание добавен на 06.02.2012
Икономика - пищови
8. Ефекти от държавната намеса в образуването на цените Неравновесие на пазара имаме, когато цените останат неравновесни за дълъг период от време и количеството на предлагане и търсене не съвпадат. То се запазва поради няколко пр...
Пищов по Икономика добавен на 06.02.2012
Разработени теми за държавен изпит - Финанси - Пищови
Тема 5. Рискове – чисти и спекулативни. Стандарти. Рискът като събитие притежава мн-во от дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка от които има своя вероятност и резмер на щетата. Най-общото се делят на: чисти и спекулативни...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Бизнес планиране - пищови
1. Основи на предприемачество – същност, основни елементи и движещи сили на предприемаческия процес Предприемачеството разбирано като създаване на нов бизнес и мениджмънтът разбиран като управление на действаща ...
Пищов по Мениджмънт добавен на 26.01.2012
Видове ядрени реакции
Видове реакции на веществата: между веществата протичат два вида реакции: 1.химически – при тях е характерно, че взаимодействието се осъществява при участие само на е- от електронните обвивки на атомите. Биват три вида:-йонни-оки...
Пищов по Химия добавен на 20.01.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg