ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Електротехника - Пищови
1. Ел. поле- осн.велечини и закони. Движещите се заредени частици създават електрическо и магнитно поле. Ел. полето представлява особен вид материя, която проявява силовото действие в/у неподвижните заряди и притежава енергия. От...
Пищов по Електротехника добавен на 08.01.2011
Математически анализ - Пищови
Въпрос №1 Естествени, цели, рационални числа. Ирационални числа. Реални числа. Операции с реални числа и техните свойства. Наредба. Математическа индукция. Биномни коефициенти. Бином на Нютон. Неравенство на Бернули. 1. Естест...
Пищов по Математически анализ добавен на 03.01.2011
Пищови по Сигурност и защита на информационните системи
Сигурност и защита на информационните системи при проф.Арнаудов, за студенти от ВСУ Черноризец Храбър; 1.Основни характеристики на информационното общество. 2.Информационни системи и общи понятия.3.Понятие за информационна сигурно...
Пищов по Компютърни системи и технологии добавен на 29.11.2010
Пищови по право
Основи на правото: 1.Предмет и методология на дисц.”Право”. 2.Произход и същност на държавата и правото.Генетична и финкционална връзка между държавата и правото 4Признаци на държавата 5.Правни форми и методи на държавната дей...
Пищов по Биология добавен на 22.11.2010
Ел. централизации
С каква команда се отменя маршрута в МРЦ МН-70. При отмяна отключването на заключен маршрут се извършва винаги с времезадръжка.Използват се различни времезадръжки като избор на необходимата задръжка се осъществява автоматично в з...
Пищов по Електротехника добавен на 12.11.2010
Пищови по макроикономика
- БВП: Общата пазарна стойност на всички произведени в националната икономика крайни стоки и услуги за период от една календарна година. - Изчислявайки вътрешния доход на базата на БВП на паз.цени, трябва: да извадим косвените да...
Пищов по Макроикономика добавен на 07.11.2010
Тема 3 по основи на управлението
1. Компоненти на програмно-целевия подход.По своя характер програмата е конкретизация на начините, по които ще се използват ресурсите за реализация на целите. Програмата на практика реализира крайната цел на базата на изпълнението...
Пищов по Мениджмънт добавен на 06.11.2010
Финансов мениджмънт - пищови
Финансите на фирмата са част от публичните финанси на страната и те трябва да бъдат подходящо управлявани. Отговорността за управлението на фирмените финанси е на финансовия мениджър. Водещото място в системата на финансите заем...
Пищов по Финанси добавен на 05.11.2010
Пищови по ЗХР
това са пищови по Обслужване в "Заведения за хранене и развлечения" за студенти 1ви курс (писани са по конспекта за 2009/2010 г.) това са пищови по Обслужване в "Заведения за хранене и развлечения" за студенти 1ви курс (писани ...
Пищов по Туризъм добавен на 04.11.2010
Пищови по право
теми по търговско право предназначен за студенти ,вид на текста -пищови .Използван в Пловдив в Земеделски колеж втори курс през 2009г.Темите са лесни и бързо се запомнят,обхващат повечето от материала,който се изисква....
Пищов по Право добавен на 27.10.2010
Пищов по физика
Примерен тест по физика.Които въпроси се дават на изпита в РУ.Аз лично не вярвах на това което ми казаха.За всеки случаи аз си го нарязах на пиштовчета.. в крайна сметка се оказа , че въпросите са същите само местата им са размене...
Пищов по Физика добавен на 21.10.2010
Пищов по Вътрешни болести
2.Основни методи за изследване на болните от вътрешни болести Разпит на болния-анамнеза-болният си спомня и описва историята на своята болест.Разпитът започва с настоящите оплаквания.В хронологичен ред се прави разпит за прекаран...
Пищов по Вътрешни болести добавен на 13.10.2010
Материалознание пищови
Числените показатели за повечето от най- важните механични свойства на материалите- тези, определящи тяхната конструктивна якост, представляват напрежения получени при отнасянето на външното натоварване към сечението, в/у което то...
Пищов по Материалознание добавен на 13.10.2010
Теми по Макроикономика
Пищови по Макроикономика, обхващащ: Тема 1 ОБХВАТ НА МАКРОИКОНОМИКАТА. ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ Тема 2 НАЦИОНАЛЕН ДОХОД И ПРОДУКТ И ТЯХНОТО ИЗМЕРВАНЕ Тема 3 ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА Тема ...
Пищов по Макроикономика добавен на 06.10.2010
Пищови по информатика на теоретичната част
Пищови по информатика на теоретичната част, използвани в Технически университет - София за студентите от Енергомашиностроителен факултет....
Пищов по Информатика, ИТ добавен на 07.09.2010
Пищови по микроикономика
1. Функции и място на общата теория на икономиката. Основни методи и инструменти на икономическите изследвания. Общата теория на икономиката се отнася към социалните науки. Тя изучава свойствата и чертите на системата иконом...
Пищов по Икономика добавен на 22.07.2010
Пищови по инженеринг
1. Въведение в инженеринга Обществените и стопански организации се създават и съществуват за да задоволяват различни човешки потребности.Независимо от предмета на дейност между отделните организации има много общи характеристики...
Пищов по Икономика добавен на 07.06.2010
Същност на политиката
Същност на политиката Няма единно становище сред учените относно съдържанието на категорията политика. Това е резултат от обстоятелството, че в най-широкия смисъл, политиката може да бъде разглуждана, като определен тип социални ...
Пищов по Политология добавен на 30.05.2010
Пищови по макроикономика
БВП-наричаме сумата от пазарните стойности на крайните стоки и услуги, произведени в дадена страна за определен период от време. Подходи при измерв на БВП-разходен приходен и производствен. Разходен –предст БВП катопоток от разл...
Пищов по Макроикономика добавен на 28.05.2010
ОПН пищови
Методология на природните науки 1.Групи природни науки-най-общо природните науки се разделят на науки от неживата и живата природа А) природни науки за неживата-общото м/у всички тях, че имат обект на изучаване свързан с лични к...
Пищов по Педагогика добавен на 25.05.2010
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg