ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по маркетинг
Tyр pazaр NO 1 Pazaр e mясто кадето се срещат произв. от една страна и купувачи от др. страна. Пазарьт е свьрзан с етапите на проу- чване,на тьрсене. В пазара участват не преките участ- ници,а посредници -концултанти...
Пищов по Маркетинг добавен на 24.05.2010
Пищови по генетика
Белтъци – строеж, структура и функции. Белтъците са полимери, изградени от монумерни единици и съставляват около 45% от сухото вещество на живите тела. Структурата и свойствата им зависят от вида на аминокиселините, които ги съст...
Пищов по Биология добавен на 18.05.2010
Организация на големи съвкупности от данни
Управлението във всички системи, независимо от техния вид, е свързано с информационни процеси. Всяка система в икономиката, техниката, природната среда, или обществото набира, съхранява, обработва и предава информация, т.е. може д...
Пищов по Компютърни системи и технологии добавен на 17.05.2010
Пищови по физическо възпитание и спорт
Тема № 1 Възникване и развитие на физическото възпитание и спорта Първобитният човек е предавал опита си за лов и риболов на своите деца, за да могат да добиват храни и облекло, за да могат да се пазят. Това са фактически пъ...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 29.04.2010
Теория на масовата комуникация
Тема 3 Комуникацията – символно социалновзаимодействие Комуникацията като вид социално поведение представлява съзнателен обмен на символи и знаци, имащи значение за участниците. -като социално взаимодействие предполага интенцион...
Пищов по Журналистика добавен на 29.04.2010
Диалектология
1В:Предмет и задачи: От гр.език-озн.наука за говорите.Предмет на из-уч. са говорните систе-ми.Те са част от бълг. език,но се говорят в да-дена област.Диалекта е териториално ограничен и е неписмена система. Задачата на диалектол. ...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Стилистика
1.Предмет, задачи и цели: 1)предмет -разглежда отношението език – реч и техните функции, културата на общуването, видовете и формите на общуване: устно и писмено, диалогично и монологично, контактно и дистантно, официално и неофиц...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Лексикология
Тема 9. Синоними. Признаци за определя-не на синонимите. Според Радослав Му-тафчиев синонимите са думи от една и съща част на речта с раз-личен звуков състав, но посочват различни страни на едно и също общо понятие и задово-ляват...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Синтагма - езикознание
Синтагма, видове синтагма С термина синтама се означава съчетанието или тясното сливане на две или няколко езикови единици разположени в съседство в речевия поток. Синтагмата е единица, която е линейно разположена. Тя се открива ...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Общо езикознание
Общо езикознание Езикознанието е наука за езика. Езика има за задача да изследва конкретните факти, да ги конкретизира и систематизира. Обшото език. изочава обшите езикови категории и явления. Особено място заем...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Предмет и задачи на фонетиката
Предмет и задачи на фонетиката-фонетика(гр.глас,звук)-дял от езикозна.,който се занимава с звуковия строеж на езика.Предмета са говорнитв звукове ,техните особ.,класифика.,закономер.при сварзването им в сричка и дума,закономер.про...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Лексикология
№ 1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ЛЕКСИКОЛОГИЯТА. ДЯЛОВЕ. ЛЕКСИКОЛОГИЯТА И ЕЗИКОЗНАНИЕТО. Лексикологията е наука за думите като речникови единици и за речниковия състав като цяло с действащите в нея отношения и закономерности. Основен обе...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Пищови по стилистика
11.1 Комуникативно-изреченски аномалии Осн. комуникативна цел на всяко изказване и изречение е предаването на инфо м/у субектите. Инфо трябва да бъде нова за реципиента, тя съдържа нова емоционално-оценъчна, експресивна или функц...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Фонетично равнище на езика. Фонетика и фонология
Тема 1 Фонетично равнище на езика. Фонетика и фонология..... БЕ е вървял по собствен път на развитие, отдалечавайки се от СТБЕ в резултат на значителни звукови промени. Фонетичните особености на съвременния БЕ са следните: Запаз...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Лексикология
Синоними – думи,близки или еднакви по значение, но различни по буквен строеж, назоваващи по различен начин едно и също понятие, но различаващи се по стилистична окраска или по оттенъците в значението. Когато се говори за близко ил...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Пищови по Теория и методика на физическото възпитание
18 Най-важното при оптимизиране на учебния процес е дейността м/у учителя и учениците да протича възможно най-рационално. Което се изразява в достигане на по-високо ниво на усвоените от учениците знания, умения и навици, както и ...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Методика на изпълнение на Плувния стил Бътъфлай(делфин)
Бътерфлаят (делфинът) е стил, който се плува на гърди като двете ръце се движат едновременно. Движението на краката при бътерфлай се развива отделно и е известно като „делфиново движение”. Докато другите стилове като бруст, кроул ...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Футбол
1.Исторически сведения за футболната игра в световен и национален мащаб.Футболът възниква на основата на идеята на игрите с топка,съпътстващи развитието на културата на народите още в дълбока древност.В действителност „футбол" под...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Хранителни индустрии
1. Въглехидрати В зависимост от св-свата и строежа 3 вида:-монозахариди- лесно разтворими във вода, безцветни съединения, неразттворими в орг съединители, сладък вкус, най-важни представители аарабиноза и ксилоза;-захароподобни ...
Пищов по Хранително-вкусова промишленост добавен на 24.04.2010
Промишлени технологии
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКИТЕ И ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1.Изискванията към опаковките и опаковъчните материали са свързани с основното им предназначение: - Да не придават нежелани свойства на хранителните продукти - Да оказват ...
Пищов по Хранително-вкусова промишленост добавен на 24.04.2010
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Наказателно право
 Лекции по Статистика
 Уроци по Икономика
 Реферати по Бизнес комуникации и ко...
 Тестове по Мениджмънт
 Документи по Туризъм
 Преразкази по Литература
 Упражнения по Български език
 Лекции по Философия
 Документи по Екология
 Курсови работи по Химия
 Реферати по Стара история
 Реферати по Токсикология
 Дипломни работи по Химия
 Анализи по Специална психология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg