ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по маркетинг
Tyр pazaр NO 1 Pazaр e mясто кадето се срещат произв. от една страна и купувачи от др. страна. Пазарьт е свьрзан с етапите на проу- чване,на тьрсене. В пазара участват не преките участ- ници,а посредници -концултанти...
Пищов по Маркетинг добавен на 24.05.2010
Пищови по генетика
Белтъци – строеж, структура и функции. Белтъците са полимери, изградени от монумерни единици и съставляват около 45% от сухото вещество на живите тела. Структурата и свойствата им зависят от вида на аминокиселините, които ги съст...
Пищов по Биология добавен на 18.05.2010
Организация на големи съвкупности от данни
Управлението във всички системи, независимо от техния вид, е свързано с информационни процеси. Всяка система в икономиката, техниката, природната среда, или обществото набира, съхранява, обработва и предава информация, т.е. може д...
Пищов по Компютърни системи и технологии добавен на 17.05.2010
Пищови по физическо възпитание и спорт
Тема № 1 Възникване и развитие на физическото възпитание и спорта Първобитният човек е предавал опита си за лов и риболов на своите деца, за да могат да добиват храни и облекло, за да могат да се пазят. Това са фактически пъ...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 29.04.2010
Теория на масовата комуникация
Тема 3 Комуникацията – символно социалновзаимодействие Комуникацията като вид социално поведение представлява съзнателен обмен на символи и знаци, имащи значение за участниците. -като социално взаимодействие предполага интенцион...
Пищов по Журналистика добавен на 29.04.2010
Диалектология
1В:Предмет и задачи: От гр.език-озн.наука за говорите.Предмет на из-уч. са говорните систе-ми.Те са част от бълг. език,но се говорят в да-дена област.Диалекта е териториално ограничен и е неписмена система. Задачата на диалектол. ...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Стилистика
1.Предмет, задачи и цели: 1)предмет -разглежда отношението език – реч и техните функции, културата на общуването, видовете и формите на общуване: устно и писмено, диалогично и монологично, контактно и дистантно, официално и неофиц...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Лексикология
Тема 9. Синоними. Признаци за определя-не на синонимите. Според Радослав Му-тафчиев синонимите са думи от една и съща част на речта с раз-личен звуков състав, но посочват различни страни на едно и също общо понятие и задово-ляват...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Синтагма - езикознание
Синтагма, видове синтагма С термина синтама се означава съчетанието или тясното сливане на две или няколко езикови единици разположени в съседство в речевия поток. Синтагмата е единица, която е линейно разположена. Тя се открива ...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Общо езикознание
Общо езикознание Езикознанието е наука за езика. Езика има за задача да изследва конкретните факти, да ги конкретизира и систематизира. Обшото език. изочава обшите езикови категории и явления. Особено място заем...
Пищов по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Предмет и задачи на фонетиката
Предмет и задачи на фонетиката-фонетика(гр.глас,звук)-дял от езикозна.,който се занимава с звуковия строеж на езика.Предмета са говорнитв звукове ,техните особ.,класифика.,закономер.при сварзването им в сричка и дума,закономер.про...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Лексикология
№ 1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ЛЕКСИКОЛОГИЯТА. ДЯЛОВЕ. ЛЕКСИКОЛОГИЯТА И ЕЗИКОЗНАНИЕТО. Лексикологията е наука за думите като речникови единици и за речниковия състав като цяло с действащите в нея отношения и закономерности. Основен обе...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Пищови по стилистика
11.1 Комуникативно-изреченски аномалии Осн. комуникативна цел на всяко изказване и изречение е предаването на инфо м/у субектите. Инфо трябва да бъде нова за реципиента, тя съдържа нова емоционално-оценъчна, експресивна или функц...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Фонетично равнище на езика. Фонетика и фонология
Тема 1 Фонетично равнище на езика. Фонетика и фонология..... БЕ е вървял по собствен път на развитие, отдалечавайки се от СТБЕ в резултат на значителни звукови промени. Фонетичните особености на съвременния БЕ са следните: Запаз...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Лексикология
Синоними – думи,близки или еднакви по значение, но различни по буквен строеж, назоваващи по различен начин едно и също понятие, но различаващи се по стилистична окраска или по оттенъците в значението. Когато се говори за близко ил...
Пищов по Лингвистика добавен на 26.04.2010
Пищови по Теория и методика на физическото възпитание
18 Най-важното при оптимизиране на учебния процес е дейността м/у учителя и учениците да протича възможно най-рационално. Което се изразява в достигане на по-високо ниво на усвоените от учениците знания, умения и навици, както и ...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Методика на изпълнение на Плувния стил Бътъфлай(делфин)
Бътерфлаят (делфинът) е стил, който се плува на гърди като двете ръце се движат едновременно. Движението на краката при бътерфлай се развива отделно и е известно като „делфиново движение”. Докато другите стилове като бруст, кроул ...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Футбол
1.Исторически сведения за футболната игра в световен и национален мащаб.Футболът възниква на основата на идеята на игрите с топка,съпътстващи развитието на културата на народите още в дълбока древност.В действителност „футбол" под...
Пищов по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Хранителни индустрии
1. Въглехидрати В зависимост от св-свата и строежа 3 вида:-монозахариди- лесно разтворими във вода, безцветни съединения, неразттворими в орг съединители, сладък вкус, най-важни представители аарабиноза и ксилоза;-захароподобни ...
Пищов по Хранително-вкусова промишленост добавен на 24.04.2010
Промишлени технологии
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКИТЕ И ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1.Изискванията към опаковките и опаковъчните материали са свързани с основното им предназначение: - Да не придават нежелани свойства на хранителните продукти - Да оказват ...
Пищов по Хранително-вкусова промишленост добавен на 24.04.2010
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg