ВХОД В САЙТА:

Филтър: Реферат по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
История на логопедията в България
Учебният материал се състои от 12 страници.... В последните години съществува тенденцията децата със СОП да бъдат изведени от социалните заведения и да бъдат интегрирани в масовите учебни заведения. Интегрираното им обучение в общ...
Реферат по Педагогика добавен на 26.11.2013
Модели на интегрирано обучение. Обусловеност на моделите. Описание на моделите. Предимства и недостатъци
Реферат на тема "Модели на интегрирано обучение. Обусловеност на моделите. Описание на моделите. Предимства и недостатъци", материалът се състои от седем страници.... От тази гледна точка подготвителната предучилищна група предпол...
Реферат по Методика на обучението добавен на 26.11.2013
Масмедиите и новите комуникационни средства като възпитателен фактор
Учебният материал се състои от шест страници.... Ролята на телевизията в съвременното общество, нейните възможности за въздействие върху хората нараснаха изключително много и продължават да нарастват. Особено силно е това влиян...
Реферат по Педагогика добавен на 26.11.2013
Намиране на най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция
Материалът съдържа 8 страници.... Разглеждайки задачите, давани на изпити, забелязах, че функциите са неизменна част от тестовете за кандидат студентите. Могат да се измислят много задачи, в решението, на които, се използват екстр...
Реферат по Математика добавен на 24.11.2013
Фалита от управленска гледна точка
Материалът съдържа 4 страници.... Фалитът във фирмата или организацията означава, че те не могат да продължат по-нататък да функционират,при спазването на досегашните си принципи на поведение. Нарушаването на устойчивото състояние...
Реферат по Финанси добавен на 17.11.2013
Методи за получаване на аминофосфонови киселини
Материалът съдържа 12 страници.... Един от първите методи за получаване на α-аминофосфонови киселини е описан от Kabachnik и Medved. Според този метод α-аминофосфоновите киселини се получават при взаимодействие на амоняк, карбон...
Реферат по Химия добавен на 11.11.2013
Методи на обучението - Същност, класификация, Дидактически технологии
Учебният материал съдържа десет страници и е на тема "Методи на обучението - Същност, класификация, Дидактически технологии"..... Всеки метод се приспособява към възрастовите особености на учениците по своята структура,по степента...
Реферат по Педагогика добавен на 10.11.2013
Комуникативни нарушения при слепо-глухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им
Реферат на тема "Комуникативни нарушения при слепо-глухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им", материалът съдържа седем страници.... Необходимо е хората в семейството да се науча...
Реферат по Педагогика добавен на 10.11.2013
Специфични методически принципи в обучението по български език и литература в 1-4 клас
Материалът се състои от две страници.... Всъщност каква е същността на понятието „езиков усет“? установено е, че определяща роля в речевото развитие на децата от предучилищния период имат системните речеви въздействия от страна на...
Реферат по Педагогика добавен на 10.11.2013
Методът на Ангел Узунов
Реферат на тема "Методът на Ангел Узунов", материалът съдържа девет страници.... Обаче, отбелязва той “Ако погледнеш лицата им, ще си помислиш, че са лица на възрастни хора, които животът е тласкал насам-натам и по някакви непонят...
Реферат по Педагогика добавен на 09.11.2013
Туристически ресурси на област Смолян
Реферат на тема "Туристически ресурси на област Смолян", материалът се състои от 13 страници.... По традиция „Орфическите мистерии” се провеждат в последния уикенд на месец юли в Триград и събират хора от всички краища на страната...
Реферат по Туризъм добавен на 06.11.2013
Мултипликатор на дохода. Акселератор на инвестициите.
Материалът съдържа 6 страници.... Връзката между изменението на обема на съвкупното производство и предизвиканото от това изменение на инвестициите се установява чрез принципа на акселератора.Според него нарастването на съвкупното...
Реферат по Макроикономика добавен на 05.11.2013
Рекламите в зависимост от семиотичните аспекти на жените
Документът съдържа 14 страници.... Съблазняването е един от най-работеяите апели в тази реклама. За това са използвани най-малко два знака. Единият е жестов - жената повдига полата, за да видим съблазнителните й бедра. Вторият е с...
Реферат по Маркетинг добавен на 05.11.2013
Особености на банковия маркетинг
Учебният материал съдържа 21 страници.... Като пример може да послужи отпускането на кредит срещу гаранции, което е посредническа услуга след като се осъществява срещу комисионна, а в същото време съдържа елементи и от другите усл...
Реферат по Маркетинг добавен на 05.11.2013
Локална терапия в дерматологията
Документът съдържа 13 страници.... В дерматологията се прилагат много често компреси с различни разтвори с охлаждащ или затоплящ ефект. Противовъзпалителен ефект се постига главно чрез охлаждане. Охлаждащите компреси лесно отстран...
Реферат по Дерматология добавен на 02.11.2013
Дерматит - реферат
Материалът съдържа пет страници.... Внимателно се втрива сместа в кожата на главата и се оставя да престои една нощ. Това помага да се размекнат коричките, които на следващия ден могат да се изплакнат, да се измият с шампоан или ...
Реферат по Дерматология добавен на 02.11.2013
Атопичен дерматит (atopic dermatitis-eczema)
Реферат на тема "Атопичен дерматит", материалът се състои от седем страници и разглежда: I.Какво е атопичен дерматит? II.Патофизиология. III.Клинична картина на атопичния дерматит. IV.Лечение на атопичния дерматит. V.Kak се диагно...
Реферат по Дерматология добавен на 02.11.2013
Управление на дистрибуцията на хранителни продукти в България
Реферат по: Мениджмънт на маркетинга, материалът се състои от девет страници и разглежда: 1. Дистрибуцията. 2. Канали за дистрибуция. 3. Управление на дистрибуцията като система. 4. Роля и значение на физическата дистрибуция...
Реферат по Мениджмънт добавен на 02.11.2013
Полиневрити и полиневропатии - реферат
Учебният материал се състои от осем страници и представлява реферат на тема "Полиневрити и полиневропатии".... Някои от болните съобщават, че чувстват краката си студени а вечерно време се събуждат от болки с различна локализация....
Реферат по Неврология добавен на 01.11.2013
Органични нервни заболявания – епилепсия, хорея
Рефератът съдържа седем страници.... Заболяването започва едва забележимо и се проявява с лека раздразнителност и трудна концентрация. Постепенно болестта прогресира и симптомите се засилват до появата на хиперкинезии и интелекту...
Реферат по Неврология добавен на 01.11.2013
Страници: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 49
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg