ВХОД В САЙТА:

Филтър: Реферат по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Новата цивилизация. Политиката на третата вълна.
Учебният материал се състои от седем страници.... Работата на политиката би трябвало да включва прогнозиране и предпазване. Но вместо да правят това, и двете партии в САЩ продължават да мечтаят за връщане на отделни аспекти от жив...
Реферат по Икономика на труда добавен на 10.09.2013
Компостиране - реферат
Реферат на тема "Компостиране", материалът се състои от 28 страници.... Домашно произведеният компост обикновено съдържа някои не разградени частици, като например клончета и черупки от яйца. Поради това той може да изглежда разли...
Реферат по Селско стопанство добавен на 09.09.2013
Етапи и специфика на психолого – педагогическия експеримент
Реферат на тема "Етапи и специфика на психолого – педагогическия експеримент", учебният материал се състои от десет страници и разглежда: 1. Предмет и методи на педагогическата психология. 2. Същност и особености на психолого - пе...
Реферат по Психология добавен на 09.09.2013
WEB приложение осъществяващо електронна търговия
Реферат на тема "Общи закономерности на влияние на факторите на средата върху организмите. Класификация на екологичните фактори, лимитиращи екологични фактори. Закон на минимуми. Закон за толерантността. Компенсация на лимитиращит...
Реферат по Екология добавен на 09.09.2013
Зелени работни места
Реферат по: Икономика и управление на опазване на околната среда, на тема "Зелени работни места", рефератът се състои от 11 страници.... Зеленото работно място е „създадено да опазва климата, околната среда, съхранение на природн...
Реферат по Екология добавен на 08.09.2013
Мястото на българския музикален фолклор във възпитанието на децата от предучилищна възраст
Реферат на тема "Мястото на българския музикален фолклор във възпитанието на децата от предучилищна възраст", материалът се състои от 12 страници.... Именно, чрез фолклора децата се научават да усещат красотата, да я ценят, търсят...
Реферат по Педагогика добавен на 05.09.2013
Видове невропсихологични тестове
Реферат по "Когнитивни нарушения" на тема "Видове невропсихологични тестове", учебният материал се състои от дванедесет страници.... разработен е като инструмент, с помощта на който могат да се изследват абстрактното мислене (форм...
Реферат по Психология добавен на 03.09.2013
Туризъм и защитени територии
Учебният материал се състои от 15 страници..... Поради големия натиск,на който са подложени природните ресурси,е очевидна необходимостта от по-голямата и по-интензивната им защита,особено на онези от тях,които се намират в защитен...
Реферат по Туризъм добавен на 01.09.2013
Дистрибуционна политика на фирма
Реферат на тема "Дистрибуционна политика на фирма", учебния материал се състои от единадесет страници.... Под това се има предвид създаване на нови или модифициране на продукти за продажба на същия пазар. Всичко това е неотменна ч...
Реферат по Маркетинг добавен на 01.09.2013
Какво е за мен социалната работа и как на мен ми действа
Реферат на тема "Какво е за мен социалната работа и как на мен ми действа", материалът се състои от 7 страници.... Социалният работник започва с информация,с която се запознава и събира сведения за обекта на социалната работа.Диаг...
Реферат по Психология добавен на 11.08.2013
Проблеми, особености и тенденции при реализирането на възпитателната функция на съвременното семейство
Учебният материал се състои от 14 страници и е на тема "Проблеми, особености и тенденции при реализирането на възпитателната функция на съвременното семейство".... Родителят приема поведението на единствения разбиращ и възможен по...
Реферат по Теория на възпитанието добавен на 10.08.2013
Стратегии на българското образование
Реферат на тема "Стратегии на българското образование", материалът се състои от 23 страници..... Поради това здравната национална политика у нас е насочена към профилактика на заболяванията и промоция на здравето, свързана е с озд...
Реферат по Теория на възпитанието добавен на 10.08.2013
Финансов анализ на ТБ - Алианц Банк България АД
Учебният материал се състои от единадесет страници..... Това са активи които банката държи с цел краткосрочна печалба и са като част от портфейл или да ги продаде и придобие обратно. Единствено през 2010 година се увеличават значи...
Реферат по Финанси добавен на 09.08.2013
Обща характеристика на стоките като обект на счетоводно отчитане
Реферат на тема "Обща характеристика на стоките като обект на счетоводно отчитане", материалът се състои от 13 страници.... Той дава указание за определяне на историческа цена, последващо признаване на историческата цена за разход...
Реферат по Счетоводство добавен на 07.08.2013
Избор на маркетинг стратегия – видове стратегии
Материалът съдържа четири страници.... Когато пазарът е наситен и потребителите предявяват по-високи изисквания, за да запази позициите си, организацията може да предприеме мерки за подобряване на качеството, на маркетинга, като н...
Реферат по Маркетинг добавен на 07.08.2013
Приложение на облачните технологии
Учебният материал се състои от четири страници..... Потребители на облачните технологии могат да бъдат както фирми така и всеки един човек с достъп до интернет . Облачните технологии улесняват потребителите .Правят живота им по...
Реферат по Информатика, ИТ добавен на 05.08.2013
Използване на светодиоди за улично осветление
Реферат на тема "Използване на светодиоди за улично осветление", материалът се състои от 29 страници.... Високо светоотдаване­ Светодиодите притежават изключителна ефективност на преобразуване на електрическата енергия в светли...
Реферат по Електротехника добавен на 31.07.2013
Ценообразуващи фактори. Взаимодействие между търсене и предлагане-осноовен ценообразуващ фактор
Реферат по Цени и ценова политика на тема: Ценообразуващи фактори.Взаимодействие между търсене и предлагане-осноовен ценообразуващ фактор ...
Реферат по Стопанска дейност на фирмата добавен на 30.07.2013
Стерилизация на хранителните среди и въздуха във ферментатора
Учебният материал се състои от 15 страници.... Коагулацията на микробните белтъчини от действието на йоните на тежките метали е в зависимост от валентността и атомното им тегло. Например тривалентните йони имат много по-голямо коа...
Реферат по Микробиология добавен на 30.07.2013
Островът на изобилието (Приказка на претърпелия корабокрушение)
Реферат на тема "Островът на изобилието (Приказка на претърпелия корабокрушение)", четири страници.... Никой не останал на него, а вълните изхвърлили египтянина на някакъв остров, където той прекарал три дни в самота. Единственият...
Реферат по История добавен на 28.07.2013
Страници: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 49
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg