ВХОД В САЙТА:

Филтър: Реферат по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Автодидактичните игри - предимството на ученето чрез игра
Реферат по психопедагогика за магистратура по начална и предучилищна педагогика след бакалавърска степен.Не е публикуван в други сайтове, подходящ е за студенти както в специалност предучилишна педагогика, така и в специалност нач...
Реферат по Педагогика добавен на 25.07.2013
Българите – мохамедани и Българската православна църква
Реферат на тема "Българите – мохамедани и Българската православна църква", материалът се състои от девет страници.... С приемането на исляма преди векове тези българи запазват езика си, но техния мироглед вече е пречупван през мюс...
Реферат по История добавен на 25.07.2013
Връзката между психологията и правото. .Съпоставки,действие,норми и анализ
Реферат на тема "Връзката между психологията и правото. Съпоставки,действие,норми и анализ", материалът се състои от седем страници.... Има два познати начина за изследване на човешкото поведение от тази гледна точка и те са външн...
Реферат по Психология добавен на 18.07.2013
Личност, характер и черти на личността
Реферат по: Увод в теорията на личността на тема "Личност, характер и черти на личността", материалът се състои от 11 страници.... Съгласно това разбиране ние можем да опишем хората, да повярваме, че те ще действат, ще чувстват, и...
Реферат по Психология добавен на 18.07.2013
Теорията на Юнг за архетиповете
Реферат по "Увод в теорията на личността" на тема "Теорията на Юнг за архетиповете", материалът се състои от девет страници..... Те съществуват за индивида априори те са присъщи на колективното несъздаване и поради това не подлежа...
Реферат по Психология добавен на 18.07.2013
Характеристика на видовете интерактивни методи
Реферат на тема "Характеристика на видовете интерактивни методи", материалът се състои от 11 страници.... Затова нежелаещите да отговарят трябва да представляват специално внимание за учителя и към тях трябва да се използва специа...
Реферат по Педагогика добавен на 18.07.2013
Администрация на НОИ и на комисия на финансов надзор – общи и специфични черти
Реферат по "Обществено осигуряване и социално подпомагане" на тема "Администрация на НОИ и на комисия на финансов надзор – общи и специфични черти", материалът се състои от осем страници и разглежда: 1. Администрация на НОИ – общи...
Реферат по Публична администрация добавен на 03.07.2013
Чисто специално огъване.Напрежения и Деформации.Оразмеряване
Учебният материал се състои от 8 страници....Определения 1. Чисто огъване имаме, когато единственото разрезно усилие е Мог. 2. Ако векторът на огъващия момент е насочен по главна инерционна ос на напречното сечение Мог º Му или Мо...
Реферат по Механика добавен на 24.06.2013
Финансови балони. Данни от фондови пазари за динамика на акции по време на финансови балони. Времеви диаграми и p-v диаграми
Учебният материал се състои от осем страници и разглежда: 1. Финансови балони. 2. Данни от фондови пазари за динамика на акции по време на финансови балони....
Реферат по Финанси добавен на 24.06.2013
Оценка на работните места
Реферат на тема "Оценка на работните места", материалът съдържа девет страници..... В началото на XX век обаче тази практика се оказва незадоволителна и се налага използването на други разновидности на сумарния метод за оценка на ...
Реферат по Икономика добавен на 18.06.2013
Бюджет 2013 предизборен ли е?
Реферат по: Публини финанси на тема "Бюджет 2013 предизборен ли е?", учебният материал се състои от четири страници.... Просто е нормално на всеки четири години да се появява по един предизборен бюджет с повече разходи било то за ...
Реферат по Финанси добавен на 11.06.2013
Антикризисни мерки, политики, на пазара на труда
Учебният материал се състои осем страници.... Степента , характера и начина на използуване на работната сила, трасира траекторията на социалното развитие на индивидите , социалните групи и обществото като цяло...
Реферат по Икономика добавен на 11.06.2013
Развитие на туризма в село
Реферат на тема "Развитие на туризма в село", материалът се състои от пет страници.... Буйновското ждрело и Ягодинската пещера са едни от стоте национални туристически обекта. От май 2009 г. на връх Свети Илия на височина 1563 м е...
Реферат по Туризъм добавен на 07.06.2013
Данъци и данъчна политика - реферат
Реферат на тема "Данъци и данъчна политика", материалът се състои от 19 страници и разглежда: I. Въведение. II. Характеристика на данъците. 1. Елементи на данъците. 2. Функции на данъците. 3. Видове данъци. III. Плосък или прогрес...
Реферат по Счетоводство добавен на 06.06.2013
Круизен туризъм
Реферат по "Международен алтернативен туризъм" на тема "Круизен туризъм", учебният материал съдържа 15 страници.... Печалбата на круизният бизнес е едва около 5 % от общата печалба на световната туристическа индустрия за 2009 год...
Реферат по Туризъм добавен на 03.06.2013
Музеите в България - Възможности за музеен маркитинг
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на тема "Музеите в България - Възможности за музеен маркитинг", материалът се състои от 38 страници.... Методи на изследване. В процеса на изследоват...
Реферат по Икономика добавен на 01.06.2013
Линейни операциони схеми. Схеми за сумиране и изваждане . Интегриране и диференциране. Грешки
Реферат по - Аналогова схемотехника на тема "Линейни операциони схеми. Схеми за сумиране и изваждане . Интегриране и диференциране. Грешки", материалът съдържа 22 страници и разглежда: 1. Линейни операционни схеми. Схеми за сумира...
Реферат по Електроника добавен на 19.05.2013
Социални фактори и здраве. Общ адаптационен синдром
Реферат на тема "Социални фактори и здраве. Общ адаптационен синдром", материалът се състои от шест страници.... Социалната макросреда е непосредственото обкръжение индивида, ежедневните социални контакти и т.н. Социалната микрос...
Реферат по Мениджмънт добавен на 19.05.2013
Давид Рикардо. Принос в позитивната икономическа теория. Теорията за сравнителните предимства
Реферат по дисциплината - „Икономически теории” на тема "Давид Рикардо. Принос в позитивната икономическа теория. Теорията за сравнителните предимства", рефератът съдържа седемнадесет страници..... Индустриалният преврат, започнал...
Реферат по Икономически теории добавен на 18.05.2013
BIOS - реферат
Реферат на тема "BIOS", материалът се състои от пет страници и разглежда: I. BIOS (Basic Input Output System. II. Начин за нулиране ( заводски настройки ). III. Функции на BIOS. IV. POST. V. Параметри за конфигуриране. VI. Обновяв...
Реферат по Информатика, ИТ добавен на 16.05.2013
Страници: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 49
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg