ВХОД В САЙТА:

Филтър: Реферат по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Сатурн и неговите пръстени
ХИПОТЕЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ Един от най-удивителните феномени на Слънчевата система трябва да се смятат пръстените на Сатурн. Веднага щом те били открити пред астрономите възникнал първия въпрос – защо пръстените са плоски и тънки? ...
Реферат по Астрономия добавен на 25.03.2010
Големите метеоритни катастрофи
ГОЛЕМИТЕ МЕТЕОРИТНИ КАТАСТРОФИ Виктор Христов, ученик от 8 клас НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София Метеоритите са известни от много ранни времена, обаче едва през 1803 г. след „дъжда от камъни“ над областта Айгъл във Франция ...
Реферат по Астрономия добавен на 25.03.2010
Марс - близък и далечен
МАРС- БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН Онези,които обичат да се заглеждат вечер в ясното, обсипано със звезди небе, не може да не са забелязали едно ярко червено светило, което за разлика от звездите не трепти.Това е планетата Мар...
Реферат по Астрономия добавен на 25.03.2010
Видима и абсолютна звездна величина
Видим блясък Различията във видимия блясък на звездата се оценява по попадащата на единица площ (S), перпендикулярно на лъча на зрение, лъчиста енергия от звездата (Ф) – осветеност. Усещането за по-голям или по-малък блясък на ...
Реферат по Астрономия добавен на 25.03.2010
Космосът
Вселена-Космос До първата половина на 20 век терминът Вселена обикновено означава целия пространствено-времеви континуум, в който съществуваме, заедно с цялата енергия и материя в него. Опити за разбиране на Вселената в този см...
Реферат по Астрономия добавен на 25.03.2010
Земя
Земя Земята е планета от Слънчевата система, четвърта по големина и трета по отдалечение от Слънцето.Тя се движи около него по елиптична орбита, в един от чиито фокуси се намира то. Средното разстояние от Земята до Слънцето...
Реферат по Астрономия добавен на 25.03.2010
Произход и модели на вселената. Строеж и еволюция на звездите и слънчевата система
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ВИДИН ДЕПАРТАМЕНТ”НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА” ПРОГРАМА: “ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ” КУРС NATB156D “ИСТОРИЯ НА ЖИЗНЕНАТАСРЕДА” ИЗГОТВИЛ:ГАЛЯ...
Реферат по Астрономия добавен на 25.03.2010
Дозиметрия и лъчезащита
ДОЗИМЕТРИЯ И ЛЪЧЕЗАЩИТА І. Основни дозиметрични величини и единици Дозиметрията обхваща измерванията на тези характеристики на йонизиращите лъчения и тяхното взаимодействие с веществото, от които зависи радиобиологичният ефект (...
Реферат по Физика добавен на 24.03.2010
Антихолинестеразни средства
Антихолинестеразни средства Remedia Anticholinaestherasica Към тях принадлежат лекарствени средства, които оназват холиномиметичен ефект (M- и N- холиномиметичен, но главно М – холиномиметичен) благодарение на инактивиране на ...
Реферат по Фармакология добавен на 24.03.2010
Костен мозък и еритропоеза
Костен мозък и еритропоеза Костният мозък (medulla ossium) е този централен орган на имунния и хемопоетичен орган,в който се извършва основното възпроизводство на всички, участващи в имунния механизми на гръбначните клетъчни е...
Реферат по Анатомия добавен на 24.03.2010
Системи на здравеопазване – видове , предимства и недостатъци.
Здравната система на всяка държава представлява съвкупност от всички организации, институции и ресурси, които произвеждат дейности, целящи подобряване, поддръжка и възстановяване на здравето. Основните цели на здравните систе...
Реферат по Медицина добавен на 24.03.2010
История на социалната работа
ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА І.Обект, предмет, цел и задачи на историята на социалната работа. а/ Обекти предмет на историята на социалната работа. – Обект на социалната работа е професионалния опит, професионалната практика и...
Реферат по Социална медицина и организация на здравеопазването добавен на 24.03.2010
Отношение на обществото към болните и аномалните. Евтаназия. Сексуалните етично-деонтологични проблеми. Съвременната медико-педагогическа деонтология.
Отношение на обществото към болните и аномалните Във древността обществото е избивало болните и аномалните с цел да се запазят само най-добрите индивиди за да могат да му служат с пълна сила. По-късно аномалните лица през опред...
Реферат по Медицина добавен на 24.03.2010
Ендогенни психични разстройства (шизофрения; циклофрения)
ШИЗОФРЕНИЯ, ШИЗОТИПНИ И НАЛУДНИ РАЗСТРОЙСТВА Шизофренията или шизофренните разстройства си остават най-магнетичната загадка в иторията, настоящето и неизбежно в бъдещото развитие на психиатричната наука и практика. Ши...
Реферат по Психиатрия добавен на 24.03.2010
Хигиена на храненето при деца от 1 до 3 години
* Хранителни вещества Децата израсходват много повече енергия за своите игри,катовремето засън постепенно намалява. Затова втози възрастов период нараства относителният дял на въглехидратите в храната, тъй като те са важен из...
Реферат по Хигиена добавен на 24.03.2010
Заекването - един от най-сложните речеви дефекти
Заекването е един от най-сложните речеви дефект, който се определя като нарушение на темпо – ритмичната организация на речта от спазматичен тип. Още от древността привлича вниманието. Учени като Хипократ, Авицена, Аристотел и др. ...
Реферат по Медицина добавен на 24.03.2010
"Слепота - видове, причини и социално значими очни заболявания"
От медицинска гледна точка слепотата представлява тежко и най-често необратимо отклонение от нормалното зрение.Но тя също може и трябва да се разглежда като едно специфично обществено явление-сложно и многостранно.Това предполага ...
Реферат по Офталмология добавен на 24.03.2010
Хигиена на храненето
Хигиена на храненето Храненето е от основно значение за растежа, развитието и здравето на детето. То е процес на приемане и преработване на хранителните продукти и е основна част от съществуването на човека. За да функционира...
Реферат по Хигиена добавен на 24.03.2010
Лекарствени средства, действащи върху сърдечно-съдовата система
Лекарствени средства, действащи върху сърдечно-съдовата система Сърдечни средства – remedia cardiaca Върху сърдечно-съдовата система може да се влияе пряко и косвено.Сърдечната дейност може да се повлияе от лекарствени вещ...
Реферат по Фармакология добавен на 24.03.2010
Хистамин и антихистаминни средства
Хистамин и антихистаминни средства Хистамин  Хистаминът е биогенен амин, които се образува в организма при декарбоксилиране на хистидина.  При освобождаване на натрупалия се в мастоцитите хистамин (в резултат от реакцията а...
Реферат по Фармакология добавен на 24.03.2010
Страници: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 49
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg