ВХОД В САЙТА:

Филтър: Реферат по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Стандарти за замърсяване на почвата с неорганични и органични замърсители.
І. Увод Първите стандарти в България за оценка на замърсяването на почвите с олово, мед и цинк са публикувани в Наредба № 3 (1979) на Комитета по опазване на природната среда. Те са дефинирани като пределно-допустими концентраци...
Реферат по Екология добавен на 22.03.2010
Екологичен мониторинг в туризма. Подготовка за устойчиво развитие.
Въведение Недостигът на ресурси и начинът на разпределение на благата в съвременната човешка цивилизация са довели до противопоставяне: > между природата и човешкото общество в неговата цялост; > между развитите и по-слабо раз...
Реферат по Екология добавен на 22.03.2010
Генетични следствия от плейстоценовите ледникови периоди
Генетически следствия от плеистоценовите ледникови периоди Един особено привлекателен аспект на филогеографията е способността й да обяснява следствията от важни исторически събития, които са повлияли на растителността и животн...
Реферат по Археология добавен на 22.03.2010
Мадарски конник
1. УВОД България има богато културно-историческо наследство. Избрахме да посветим настоящата курсова работа на Мадарския конник, който е един от българските обекти под закрилата на ЮНЕСКО като част от световната култура. В шир...
Реферат по Археология добавен на 22.03.2010
Eгипетските представи за смъртта
Преди всичко трябва да се отбележи, че египтяните били религиозен народ. Голяма рола в египетската митология играела представата за задгробния живот, като непосредствено продължение на земния.Те вярвали, че душата продължава да съ...
Реферат по Археология добавен на 22.03.2010
“Старини в землището на Врачанска област – Рогозенското сребърно съкровище”
Рогозенското съкровище е открито в село Рогозен. То се намира на 43 километра северно от Враца. Съкровището е намерено в центъра на селото. Открито е случайно през 1985 година, трактористът Иван Димитров, открива в една яма купч...
Реферат по Археология добавен на 22.03.2010
“Старини в землището на Врачанска област – Рогозенското сребърно съкровище”
Рогозенското съкровище е открито в село Рогозен. То се намира на 43 километра северно от Враца. Съкровището е намерено в центъра на селото. Открито е случайно през 1985 година, трактористът Иван Димитров, открива в една яма купч...
Реферат по Археология добавен на 22.03.2010
Русенска селищна могила
Русенска селища могила Възприета традиция е да се счита началото на град Русе от римския кастел Сексагинта Приста,основан през I век пр.Хр.Много по-рано обаче още през каменно-медната епоха /5000хил.пр.Хр./ тук са поставени осн...
Реферат по Археология добавен на 22.03.2010
Съкровището от Летница - тракийско съкровище от IV век Пр.н.е.
Летнишкото съкровище е тракийско съкровище от IV век Пр.н.е. на 8 метра от съкровището е намерена желязна конска юзда. Под котела са намерени 19 традиционни по големина и 30 по-малки апликации за конска амуниция. 8 от тях предста...
Реферат по Археология добавен на 22.03.2010
Енергийни и минералносуравинни ресурси
Енергийните и минералносуровинните ресурси имат важно значение за съще¬ствуването и развитието на човешкото общество. Те намират широко прило¬жение в промишленото производство, в селското стопанство, в транспорта и в други сто...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Югоизточен регион
Граници и големина Районът заема югоизточната част на България, в която са разположени Бургаска, Сливенска и Ямболска област. На изток е широко отворен към морето, а на запад граничи с Източна Стара планина, като при Обзор ми...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Природо-ресурсен потенциал
Природни ресурси Природни ресурси се срещат естествено в среди, в които съществуват естествени форми на живот. И често се характеризира със суми на биоразнообразието което съществуват в различните екосистеми. П...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Северозападен район за планиране
Положение, гранници и големина. Северозападният район за планиране заема северозападната част на България. На север и на запад границите му съвпадат с държавните, а на изток и на юг граничи със Северния Централен район и с Югоз...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Водопадът Виктория
ВОДОПАДЪТ ВИКТОРИЯ Ако се приближите от северния му край, водопадът Виктория обявява присъствието си чрез образу- вания високо в небето бял облак от ка...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Природни паркове и pезервати на Балканския полуостров
СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Природен парк “ Странджа” стр. 3 2. “Резерват Сребърна” стр. 3. Природен парк „Персина” стр. 4.Националенпарк”Рила” стр. 5.Природен парк “Златни пясъци” стр. 6. Охридско езеро ст...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Белгия
1. Географско положение и териториален обхват Белгия е малка по територия страна, разположена в Северозападна Европа. Нейната площ възлиза на 30528 кв. км. Граничи с четири държави – на север с Нидерландия, на изток –...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Полша
Площ: 312985 км. Население: 38518241 ж. Столица: Варшава Парична единица: злота Полша е разположена в Средна Европа. Тя граничи с Германия на запад, с Чехия и Словакия на юг, с Украйна и Беларус на изток и с Литва и Р...
Реферат по География добавен на 22.03.2010
Кратка морфохидрографска характеристика на крайбрежните части
Кратка морфохидрографска характеристика на крайбрежните части Пиренейски полуостров Източното крайбрежие на Пиренейския полуостров е разположено изцяло на Средиземно море. Територията, избрана за това изследване обхваща край...
Реферат по Хидрология на сушата и водните ресурси добавен на 22.03.2010
Музиката като текст и като произведение
1.Музиката като текст и като произведение. Не само в последователността на времето,но и чрез него посредством изкуственото редуване на звуците във времето въздействат музиката и всичките динамични изкуства.Чрез изкуственото изоб...
Реферат по Музика добавен на 21.03.2010
Педагогическа ситуация
Образователно направление “ Изкуство” Ядро :” Възприемане” - водеща “ Възпроизвеждане” “ Музика и игра “ Тема : “ ГРЕШКИ – СМЕШКИ” Музикално – образователни цели : 1. Формиране н...
Реферат по Музика добавен на 21.03.2010
Страници: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 49
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg