ВХОД В САЙТА:

Филтър: Реферат по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Изследване на тревожността и темперамента при разведените майки
Изследване по: По Психология на управлението на тема "Изследване на тревожността и темперамента при разведените майки", материалът се състои от 21 страници.... Този фактор се повишава при здрави хора в случаите на заплахи от неизв...
Реферат по Психология добавен на 29.04.2014
Аутизъм - реферат
Учебният материал се състои от 12 страници.... Проблемът на лицата с разстройства от аутистичния спектър не е липсата на желание за взаимодействие и комуникация, а липсата на възможност това да се прави. Някои аутисти си дават см...
Реферат по Психология добавен на 29.04.2014
Хитин и хитозан - химична структура, източници и приложение
Учебният материал се състои от осем страници.... Полученият от копринени буби хитин е с високо качество, но е в много по-малко количество, отколкото добитият от морски животни. Това най-вероятно се дължи на начинът на третиране на...
Реферат по Химия добавен на 29.04.2014
Изследване и анализ на системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на персонала във фирма
Реферат на тема "Изследване и анализ на системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на персонала във фирма", материалът се състои от осем страници..... Достъпът и обхватът на системата за управление на индивидуалното ...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Мениджмънт на детската градина като социална организация
Реферат на тема "Мениджмънт на детската градина като социална организация", материалът се състои от осем страници.... Съдържанието на стратегическото планиране обхваща глобално остатъка на престоя на децата в детската градина-ако ...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Мотивация и мотивиране
Реферат на тема "Мотивация и мотивиране", материалът се състои от девет страници.... Той е следствие от действието на традициите и архитиповете върху отделната личност. При формиране на своята мотивационна структура, личността раз...
Реферат по Мениджмънт добавен на 27.04.2014
Множествена склероза - реферат
Учебният материал се състои от 17 страници..... В острият период на заболяването се установява набъбване , фрагментиране и последващ разпад на миелиновите обвивки.Наблюдават се пролиферация на липофаги и периваскуларни кръглоклет...
Реферат по Медицина добавен на 26.04.2014
Социално-икономически и културни региони на Гърция
Реферат по: Социално-икомически и културни региони на Балканите на тема "Социално-икономически и културни региони на Гърция", материалът се състои от 25 страници.... Най-ниските равнинни части по теченията им са заблатени. На късо...
Реферат по Икономическа и социална география добавен на 26.04.2014
Дизонтогения по типа на неправилно развитие - синдром на ранен детски аутизъм(РДА). Характеристика на симптомите
Реферат по: Специална педагогика на тема "Дизонтогения по типа на неправилно развитие - синдром на ранен детски аутизъм(РДА). Характеристика на симптомите", материалът се състои от седем страници..... Учителят може да се опита да ...
Реферат по Специална педагогика добавен на 26.04.2014
Тютюнев трипс
Реферат по: Прогноза и сигнализация на тема "Тютюнев трипс", материалът се състои от три страници..... В такива случаи е необходимо третиране в лехите и ивицата растителност около тях с някои от регистрираните продукти за растител...
Реферат по Ентомология добавен на 26.04.2014
Митнически контрол на фалшификати и пиратски стоки
Реферат на тема "Митнически контрол на фалшификати и пиратски стоки", материалът се състои от 21 страници.... Това стана и основната причина органите на прокуратурата да бъдат ненужно засипвани със сигнали за разследване на престъ...
Реферат по Финанси добавен на 26.04.2014
Фамилна терапия при семейства с деца със специални образователни потребности
Реферат на тема "Фамилна терапия при семейства с деца със специални образователни потребности", материалът съдържа десет страници.... Започват да се проявяват първите опити на родителите да се включват в терапевтичната дейност. Ф...
Реферат по Специална педагогика добавен на 25.04.2014
Общи и специфични закономерност на нормалното и аномалното развитие
Учебният материал се състои от десет страници..... Фройд твърди,че зрялата личност се характеризира със способността продуктивно да работи и поддържа удовлетворителни междуличностни контакти. Способността да работиш предполага спо...
Реферат по Специална педагогика добавен на 25.04.2014
Държавен дълг
Реферат по: Публични финанси на тема "Държавен дълг", материалът се състои от 15 страници.... Ако дългът е държан под формата на краткосрочни вземания, напр. тримесечни ценни книжа, доходът ще съответства на текущия процент на пар...
Реферат по Финанси добавен на 25.04.2014
Предизвикателства пред съвременното възпитание
Реферат на тема "Предизвикателства пред съвременното възпитание", материалът се състои от пет страници.... Тогава детето се озовава в един свят, който е нов за него – няма я силата на парите и то е оставено да се оправя само, коет...
Реферат по Педагогика добавен на 24.04.2014
Доброволно здравно осигуряване в България- мотиви, възможности, условия
Реферат по: Спецсеминар на тема "Доброволно здравно осигуряване в България- мотиви, възможности, условия", материалът се състои от 29 страници..... При фатален край застрахователната сума се изплаща на посочените в застраховката п...
Реферат по Икономика на труда добавен на 23.04.2014
Александър Нийл - реферат
Реферат по: История на педагогиката на тема "Александър Нийл", материалът се състои от пет страници.... 3. Принципи на социално-възпитателната работа в „Съмърхил” Принципите на социално-възпитателната работа в Съмърхил са след...
Реферат по Педагогика добавен на 11.04.2014
Особености на речта при аномални деца
Реферат по: Обща и специална педагогика на тема "Особености на речта при аномални деца", материалът се състои от 16 страници.... Те обикновено са следствие от дефицитите на перцептивните и моторни механизми, които в норма обуславя...
Реферат по Педагогика добавен на 11.04.2014
Детската нестандартност
Учебният материал се състои от десет страници.... Силно акцентира върху ролята на възприятието в нестандартното мислене. Главното е да не се пренебрегват, а да се използват и случайни елементи, които на пръв поглед изглеждат несъ...
Реферат по Теория на възпитанието добавен на 11.04.2014
Икономика базирана на знанието. Знание през целия живот. Българският резултат
Реферат по: Политики и инструменти за развитие на човешките ресурси, материалът се състои от 14 страници.... Ако по-евтиният източник на конкурентноспособност за едно дружество е корупцията и сивата икономика, вместо инвестициите ...
Реферат по Икономика добавен на 08.04.2014
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 49
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg