ВХОД В САЙТА:

Филтър: Друго по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Световната икономическа криза
Презентация на тема "Световната икономическа криза", материалът се състои от 13 страници.... Мерки за преодоляване на кризата  Създаване на европейска комисия за подпомагане на държавите засегнати от кризата  Държ...
Друго по Финанси добавен на 05.06.2013
Какво е маркетинг?
Презентация на тема "Какво е маркетинг", материалът съдържа двадесет страници.... Какво искат и очакват клиентите ми от моя продукт или услуга? Към правилната целева аудитория ли съм се насочил? Каква уникална полза ...
Друго по Маркетинг добавен на 05.06.2013
Европейска интеграция на информационното общество
Презентация на тема "Европейска интеграция на информационното общество", материалът съдържа двадесет страници.... 2. Информационното общество, част от дейностите на Европейския съюз 2.2 Мост над дигитана пропаст  ...
Друго по Мениджмънт добавен на 05.06.2013
Международни стокови борси
Презентация на тема "Международни стокови борси", материалът се състои от 11 страници.... А)В зависимост от методите и формите на създаване, организация и управление на дейността борсите се проявяват като: - Борси с публично-...
Друго по Финанси добавен на 04.06.2013
Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение.
Презентацията съдържа четиринадесет страници.... При извършване на ремонтни дейности, засягащи цялостната фасада на сградата, на отделна секция или вход, физическите и юридическите лица ползват гратисен период в срока на ползван...
Друго по Счетоводство добавен на 04.06.2013
Закон за защита от дискриминация в заетостта и на пазара на труда
Презентация на тема "Закон за защита от дискриминация в заетостта и на пазара на труда", материалът се състои от 22 страници.... • Тормозът ­ всяко нежелано поведение на основата на [защитените признаци], изразено физически...
Друго по Икономика добавен на 04.06.2013
Предприемачеството - същност, роля, характеристики
Презентация на тема "Предприемачеството- същност, роля, характеристики", материалът се състои от десет страници.....  “Икономическо” – п-чество има когато изгодата от създаване на предприятията е по-голяма, отколкото при инди...
Друго по Икономика добавен на 03.06.2013
Резбови съединения
Презентация на тема "Резбови съединения", материалът се състои от дванадесет страници..... Означения всяко от резбовите елементи има своето буквено –цифрово означение . Буквата в началото на означението показва вида на резбата. ...
Друго по Технология на машиностроенето добавен на 02.06.2013
Теории за населението
Материалът се състои от 43 страници..... В по-късните издания на своето “Есе” Малтус препоръчва хората да упражняват съзнателен контрол върху силите на прокреация, а именно – чрез по-късно встъпване в брак и чрез въздържани...
Друго по География добавен на 31.05.2013
Токийска фондова борса
Презентация на тема "Токийска фондова борса", материалът се състои от тринадесет страници.... Системата разпределя всякакви промени в книгата за поръчки, независимо дали са нови поръчки, поръчки ревизии или занаяти, на всеки т...
Друго по Икономика добавен на 29.05.2013
Плодове и зеленчуци
Презентация на тема "Плодове и зеленчуци", материалът се състои от единадесет страници.... Видове и примери Зеленчуците от тази група са обособени в две подгрупи – плодова и цветна.Към плодовата подгрупа се отнасят доматените...
Друго по Стокознание добавен на 19.05.2013
Интернет като информационен ресурс. Интернет услуги и протоколи
Презентация на тема "Интернет като информационен ресурс. Интернет услуги и протоколи", материалът се състои от 92 страници.....  Развитието й завършва през май 1991,  Проектирана и изградена от Tim Berners-Lee,  Услуга...
Друго по Информатика, ИТ добавен на 18.05.2013
Организация и архитектура на компютърна система. Основни елементи. Работа на компютърна система
Презентация на тема "Организация и архитектура на компютърна система. Основни елементи. Работа на компютърна система", материалът се състои от двадест и една страници..... При електронно изчислителна машина се използват следните ...
Друго по Информатика, ИТ добавен на 18.05.2013
Финансиране - презентация
Материалът се състои от десет страници..... Източници на финансиране Собствено финансиране (с вътрешни източници) - Може да бъде от личните натрупани средства на собствениците или от вноските дялов капитал.При договорни...
Друго по Икономика добавен на 18.05.2013
Социално-педагогическа работа с възрастни и стари хора
Презентация на тема "Социално-педагогическа работа с възрастни и стари хора", материалът се състои от тринадесет страници..... Трябва да отбележим, че в институциите за социални услуги се обслужват незначителна част от хората в...
Друго по Социална политика добавен на 18.05.2013
Икономически растеж
Презентация на тема "Икономически растеж" се състои от 31 страници.... Причините за изоставането на реалния от потенциалния икономически растеж, могат да бъдат разнообразни. Сред тях са: - недостатъчна ефективност на избрани...
Друго по Икономически теории добавен на 17.05.2013
Делова мода
Презентация по - Бизнес комуникации и кореспонденция на тема "Делова мода", материалът се състои от шест страници.... • Основното изискване е дрехите да са безупречно чисти, добре изгладени, да няма следи петна или пр...
Друго по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 17.05.2013
Ефект на данъците. Данъчен мултипликатор. Мултипликатор на бълансирания бюджет.
Презентация на тема "Ефект на данъците. Данъчен мултипликатор. Мултипликатор на бълансирания бюджет.", презентацията съдържа единадесет страници.... Данъчният мултипликатор е с отрицателен знак, понеже промените в данъка предизви...
Друго по Счетоводство добавен на 17.05.2013
Ловен туризъм - презентация
Презентация на тема "Ловен туризъм", материалът се състои от 17 страници.... Държавно ловно стопанство "Кормисош" - гр. Лъки разполага с три ловни домове, ловна резиденция, 11 ловни хижи. Разнообразие от дивеч, представители на...
Друго по Икономика добавен на 16.05.2013
Създаване на зайцеферма
Презентация на бизнес план "Създаване на зайцеферма", материалът се състои от 19 страници.... От друга страна, епизоотичната обстановка в света и проблемите на месодайното животновъдство (регистрираните болести по животните – “...
Друго по Икономика добавен на 16.05.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg