ВХОД В САЙТА:

Филтър: Друго по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Алелопатични взаимоотношения между растенията
Презентация на тема "Алелопатични взаимоотношения между растенията", материалът се състои от 14 страници.... Установено е, че къклицата и райграсът не покълват в присъствието на семена от цвекло.  Ако тютюневи семена пок...
Друго по Биология добавен на 15.05.2013
Биологични характеристики и особености на щуката
Презентация на тема "Биологични характеристики и особености на щуката", материалът съдържа 17 страници.... Формата на тялото й е удължена, леко странично сплескана ­ много подходяща за извършване на мълниеносни движения. Очите ...
Друго по Биология добавен на 15.05.2013
Пазар и конкуренция. Елементи на пазарния механизъм
Презентация на тема "Пазар и конкуренция. Елементи на пазарния механизъм", материалът се състои от тридесет и шест страници.... Според обектите на покупко- продажби:  пазар на потребителски стоки и услуги – например: хра...
Друго по Икономически теории добавен на 14.05.2013
Складово стопанство на Софарма трейдинг
Презентация на тема "Складово стопанство на Софарма трейдинг", материалът се състои от десет страници.... Някои продукти, като хормоналните, изискват специално ниво на влажност, поради което се съхраняват в специални влагоуловите...
Друго по Логистика добавен на 14.05.2013
Видове съоръжения за пречистване на водата
Презентация на тема "Видове съоръжения за пречистване на водата", презентацията съдържа тринадесет страници.... Действие на песъкозадържителя • Водният поток постъпва в резервоара, поддържа се във въртеливо движение с помощта ...
Друго по Екология добавен на 13.05.2013
Разработване на пазара
Презентация на тема "Разработване на пазара", материалът се състои от десет страници.... Масов маркетинг – един и същ продукт за всички потребители едновременно Диференциран маркетинг - един или няколко продукта с различн...
Друго по Маркетинг добавен на 13.05.2013
Сводка на счетоводните данни
Презентация на тема "Сводка на счетоводните данни", материалът се състои от деветнадесет страници.... І. Същност – способ за периодично счетоводно отчитане, чрез който се обобщават данните от текущото счетоводно отчитане. ...
Друго по Счетоводство добавен на 13.05.2013
Ерготерапия при увреждания в детска възраст. Сколиоза.
Презентация по : Кинезитерапия на тема "Ерготерапия при увреждания в детска възраст. Сколиоза.", материалът се състои от 23 страници.... 2. Етиология : • Причините за гръбначните заболявания са много и разнообразни. Честа ро...
Друго по Медицина добавен на 12.05.2013
Ерготерапия при възрастни хора
Презентация на тема "Ерготерапия при възрастни хора", материалът се състои от двадесет и две страници.... Една от най­ важните особености на изминалия 20­ ти век е стремителното нарастване на абсолютния брой и отностиелния дял н...
Друго по Медицина добавен на 12.05.2013
Лечение чрез движение в логопедията
Материалът се състои от двадесет и четири страници, представлява презентация по Кинезитерапия...... Дълбокото поемане на въздух, който трябва да достигне ребрата и диафрагмата и постепенно, бавно, удължено да се издиша. Първо...
Друго по Медицина добавен на 12.05.2013
Произход на търговските марки
Презентацията се състои от петнадесет страници.... В заключение мога да кажа, че въпреки моментните недостатъци на книгата и неточните обяснения, можем да научим много от нея. Книгата съдържа в себе си безброй примери за ...
Друго по Маркетинг добавен на 11.05.2013
Лидерство в международния мениджмънт на компанията
Презентация на тема "Лидерство в международния мениджмънт на компанията", материалът се състои от 25 страници.... SWOT­анализ на компанията H.I.S. Силни страни • Млад и силно мотивиран персонал • Богата проду...
Друго по Мениджмънт добавен на 10.05.2013
Кореспонденция при набиране на персонал от външни източници
Материалът се състои от 35 страници..... 3.4. Грешки при съставянето на автобиография: - Непрегледност и нечетливост - Правописни грешки - Пропуснати основни елементи - Излишен текст - Пропуснати дълги периоди от...
Друго по Мениджмънт добавен на 10.05.2013
Маркетингов подход към безнессистемата
Презентацията се състои от десет страници..... I.Очертаване профила на бизнесорганизацията и нейният бизнес м оФдиерлмата има множество осъществени Европроекти  Фирмата разполага с...
Друго по Маркетинг добавен на 01.05.2013
Туристически дейности
Презентация на тема "Туристически дейности", материалът се състои от седемнадесет страници.... Туроператорската и туристическата агентска дейност се осъществяват от туристически фирми, които в зависимост от юридическо-правнот...
Друго по Туризъм добавен на 30.04.2013
Еластичност на търсенето и предлагането
Презентацията е на тема "Еластичност на търсенето и предлагането", материалът се състои от 22 страници....  Нормална еластичност на предлагането - процентното нарастване на предлаганото количество е равно на процентното нара...
Друго по Микроикономика добавен на 28.04.2013
Международни икономически сравнения
Презентация на тема "Международни икономически сравнения", материалът съдържа 31 страници.... В процеса на усвояване на тази научна материя могат да се получат освен познания за теоретичните постановки и практическата им реализа...
Друго по Икономика добавен на 28.04.2013
Завеждане на щети
Презентация на тема "Последователност при завеждане на щети", материалът се състои от седемнадесет страници.... Дружеството е длъжен да провери: • наличието на действаща застраховка за пострадалия обект - срок на застрахова...
Друго по Застрахователно дело добавен на 27.04.2013
Видове технологично оборудване в магазините
Презентация на тема "Видове технологично оборудване в магазините", материалът се състои от 11 страници.... Оборудване в специализирани магазини В тези видове магазини нужните съоръжения са стъклени витрини, полици на стени д...
Друго по Икономика добавен на 26.04.2013
Структурна схема на служебна бележка
Документът представлява образец на служебна бележка до институция. Посочва се адресатът, който изисква документа и предназначението на документа, т.е. къде да послужи и за какво ...
Друго по Икономика добавен на 26.04.2013
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg