ВХОД В САЙТА:

Филтър: Друго по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Обобщение на темата “квадратно уравнение”
Презентация по математика на тема "Обобщение на темата “квадратно уравнение”", презентацията се състои от 18 страници.... Какво означава да решим едно квадратно уравнение? • Да решим едно квадратно уравнение означа...
Друго по Математика добавен на 07.01.2013
Неравенства. Видове неравенства. Методи за решаване
Презентация по математика, съдържа 18 страници.... Две числа или два числови израза, свързани с един от знаците: > или < образуват числово неравенство. Всеки един от тези знаци се нарича знак на неравенството. Числото или изр...
Друго по Математика добавен на 06.01.2013
Еднакви триъгълници
Презентация на тема "Еднакви триъгълници. Признаци за еднаквост", съдържа 16 страници.... Еднакви триъгълници. Определение Два триъгълника са еднакви, ако съответните им страни и съответните им ъгли са равни. Първи признак за ...
Друго по Математика добавен на 06.01.2013
Транслация
Презентация на тема "Транслация", съдържа 10 страници.... Транслацията е движение, при които всяка фигура F заема ново положение F’ в равнината, но не променя формата и големината си,т.е.изходната и преместената фигури са...
Друго по Математика добавен на 06.01.2013
Теоретични основи на информатиката
Презентация е на тема "Теоретични основи на информатиката", съдържа 14 страници.... 1. Вярно ли е, че за: A = {1,3,5,12}, B = {1,5,12,35}, C= {1,3,5,12}, D= {1,5,12,35,45} a) A B b) A C c) A C d) B D 2. ...
Друго по Информатика, ИТ добавен на 06.01.2013
Координатни системи
Презентация на урок по математика за 6 клас на тема "Координатни системи", съдържа 25 страници.... Координатните системи служат за ориентиране в пространството. Най-простият вариант на координатна система е едномерния вариа...
Друго по Математика добавен на 06.01.2013
Организация и анализ на данни
Презентация по математика на тема "Организация и анализ на данни", съдържа 14 страници.... Пример 3 Да се намери медианата на следното множество от данни: Първо намираме статистическия ред: В този пример броят на данните е ...
Друго по Математика добавен на 06.01.2013
Изследователски методи и статистика
Презентация по математика, състои се от 69 страници.... Елементи на теорията на вероятностите  Комбинаторика Дял от математиката които се занимава със съставянето, преброяването и изследването на крайните множества като пер...
Друго по Статистика добавен на 06.01.2013
Как да решаваме логически задачи
Презентация по математика за трети клас, съдържа 35 страници.... Ето няколко примера : В едно село има 4 къщи: червена,жълта, зелена и синя. Това са къщите на Валя,Боряна, Рени, и Петър.Познай кой къде живее, ако знаеш ,че в ч...
Друго по Математика добавен на 05.01.2013
Аналитична геометрия
Учебният материал е презентация по геометрия на тема "Аналитична геометрия", сдържа 41 страници.... Обикновено (декартово) уравнение на права n отреза, който правата отсича от Oy положителната посока Ox ъ...
Друго по Геометрия добавен на 05.01.2013
Графически способ за решаване на системи уравнения
Презентацията се състои от 22 страници.... Графиките на уравнения с две променливи се наричат, както вие знаете, множество от точки в координатната равнина, координатите на които обръщат уравнението във вярно равенство. Затова...
Друго по Математика добавен на 05.01.2013
Декартова (правоъгълна) координатна система
Презентация по математика на тема "Декартова (правоъгълна) координатна система", сдържа 23 страници.... Декартова координатна система Oxy- Декартова (правоъгълна) координатна система Т.О - Начало на координатната систе...
Друго по Математика добавен на 05.01.2013
Рационални числа
Презентация по математика, състои се от 25 страници... Съдържание  Положителни и отрицателни числа  Противоположни числа  Абсолютна стойност (модул) на рационални числа  Сравняване на рационални числа  Изкарв...
Друго по Математика добавен на 05.01.2013
Линейна функция
Презентация по математика, съдържа двадесет и девет страници.... Определение. Казва се, че е зададена числовата функция y = f(x), когато на всяко число х от едно числово множество по определен начин се съпоставя единствено...
Друго по Математика добавен на 05.01.2013
Булева алгебра - презентация
Учебният материал се състои от шест страници....  Основите на алгебрата на логиката са положени още през XIX век от ирландския математик Дж.Бул ,затова тази алгебра се нарича Булева алгебра.Преди всичко обичайните операции з...
Друго по Алгебра добавен на 04.01.2013
Повърхнина и обем на призма
Документът се състои от осем страници и представлява презентация по математика на тема "Повърхнина и обем на призма".... 1. Определение  Лице на околната повърхнина S на призма се нарича сборът от лицата на околните й стени. ...
Друго по Математика добавен на 04.01.2013
Квадратна функция
Материалът представлява презентация по математика, съдържа 40 страници.... Алгоритъм за построяване графика на квадратна функция от вида y ax2 bx c 1. Определят се координатите x0 и y0 на върха V на па...
Друго по Математика добавен на 03.01.2013
Поляризация на светлината. Двойно пречупване.
Презетацията е на тема "Поляризация на светлината. Двойно пречупване.", материалът съдържа 28 страници.... Естествена и поляризирана светлина Електромагнитната вълна, излъчена в един акт от атом или молекула, винаги е поляризиран...
Друго по Математическа логика добавен на 03.01.2013
Взаимно положение на права и равнина
Презентация по математика на тема "Взаимно положение на права и равнина", презентацията се състои от седемнадесет страници.... Теорема 1 Ако права и равнина в пространството са успоредни, в равнината съществува права, успоред...
Друго по Математика добавен на 03.01.2013
Задачи от геометрията за 4 клас
Учебният материал се състои от шеснадест страници и представлява презентация по математика - "Задачи от геометрията за 4 клас".... Зад.5 Стая от апартамент има дължина 5м, ширина 4м и височина 3м.Колко боя е необходима за измазва...
Друго по Геометрия добавен на 03.01.2013
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg