ВХОД В САЙТА:

Филтър: Дипломна работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТА НА ФИРМА ЗАНИМАВАЩА СЕ С ТЪРГОВИЯ,ВНОС И ИЗНОС НА ЕСТЕСТВЕНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Материалът се състои от 43 страници...ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ПО БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМА ЗАНИМАВАЩА СЕ С ТЪРГОВИЯ,ВНОС И ИЗНОС НА ЕСТЕСТВЕНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ЧАСТЕН...
Дипломна работа по Мениджмънт добавен на 02.01.2018
Организация на административното обслужване във връзка с документите за самоличност на българските граждани
Дипломна работа на тема "Организация на административното обслужване във връзка с документите за самоличност на българските граждани", документът се състои от 96 страници.... Когато е необходимо представяне на официални документи ...
Дипломна работа по Публична администрация добавен на 26.11.2014
Теми за държавен изпит по социална педагогика
Учебният материал се състои от 124 страници и разглежда следните въпроси: 1: Научен статут на социалната педагогика. Социал. педагогика в системата на педагогическите науки. Връзка с другите науки. 2: Възникване и историческо раз...
Дипломна работа по Педагогика добавен на 09.10.2014
Общински инвестиции
Магистърска теза на тема "Общински инвестиции", материалът се състои от 57 страници.... Не винаги в тази насока има равнопоставеност, което прави определени инвестиции като по-малко надеждни източници на финансови средства за общи...
Дипломна работа по Публична администрация добавен на 20.09.2014
Значение, възможности и переспективи за развитие на туризма в област Смолян
Дипломна работа на тема "Значение, възможности и переспективи за развитие на туризма в област Смолян", материалът се състои от 79 страници.... Туризмът представлява интерес за основните направления на научното познание – природни,...
Дипломна работа по Туризъм добавен на 28.05.2014
Външният дълг на България в периода 1989-2012 г. – управление, резултати и перспективи
Материал съдържа 54 страници.... Ниските лихвени проценти след кризата от 1984-85 година са допълнителен стимул за увеличаване на задълженията. От друга страна, все по-очевидните икономически затруднения на социалистическите стра...
Дипломна работа по Финанси добавен на 10.04.2014
Отчитане и контрол на ДДС. Процес на данъчно облагане по закона за ДДС в предприятието
Материалът съдържа 38 страници.... Добавената стойност не е източник за плащане на данъка. Техниката на данъка е такава, че при всички случаи неговия обем, неговата сума, която се внася в бюджета, е пропорционална на добавената ст...
Дипломна работа по Счетоводство добавен на 10.12.2013
Абаджийството в Родопите през XIX век
Дипломна работа на тема "Абаджийството в Родопите през XIX век", материалът се състои от 103 страници..... В дипломната ми работа ще се опитам да покажа заетостта с абаджийското пройзводство на българи- християни и българи- мюсюма...
Дипломна работа по История добавен на 17.09.2013
Локални компютърни мрежи
Дипломна работа на тема "Локални компютърни мрежи", материалът съдържа 108 страници.... При този метод всяка една точка от мрежата е директно свързана с всяка друга точка от същата мрежа. Тази допълнителна свързаност на всяка т...
Дипломна работа по Информатика, ИТ добавен на 06.09.2013
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ - индивидуална практика
Дипломна работа на тема "Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ- индивидуална практика", материалът се състои от 74 страници.... Търговското дружество се създава по Търговския закон или по зак...
Дипломна работа по Мениджмънт добавен на 31.08.2013
Социално-икономическа защита и подпомагане на лицата с трайни увреждания в България – състояние, проблеми и перспективи
Дипломна работа на тема "Социално-икономическа защита и подпомагане на лицата с трайни увреждания в България – състояние, проблеми и перспективи", материалът се състои от 61 страници.... Що се отнася до конструктивно настроените л...
Дипломна работа по Социална политика добавен на 22.08.2013
Велчовата завера 1835 г
Дипломна работа на тема "Велчовата завера 1835г", материалът съдържа 108 страници.... Има и много други изследвания и материали за Заверата от 1835 г. в статии, в списания и пр., но основният принос към събитието в тези няколко тр...
Дипломна работа по История на България добавен на 27.07.2013
Счетоводна политика за отчитане на лизинговите договори
Дипломна работа не тема "Счетоводна политика за отчитане на лизинговите договори", материалът се състои от 61 страници.... Може да се предположи, че в по-ранен етап от неговото съществуване лизингът едва ли е бил разглеждан толков...
Дипломна работа по Счетоводство добавен на 23.07.2013
Управление на човешките ресурси в - Овергаз Север
Учебният материал се състои от 108 страници.... Директорите на дирекциите, от своя страна, са преки ръководители на началниците на съответните отдели в тези дирекции. Ръководителите на двете звена – главният специалист „Управление...
Дипломна работа по Икономика добавен на 16.07.2013
Сделки с фючърсни стокови контракти
Дипломна работа на тема "Сделки с фючърсни стокови контракти", материалът се състои от 82 страници..... Смисълът и целта на контракта са да се даде възможност на максимално широк кръг участници да вземат участие в търгуването. Фа...
Дипломна работа по Икономика добавен на 09.07.2013
Организация на управлението във фирма
Дипломен спецсеминар на тема "Организация на управлението във фирма „Елдоминвест“ ООД", материалът съдържа 20 страници..... • Предварителен контрол – той включва условията за развитие, ресурсното осигуряване, кадрово осигуряване, ...
Дипломна работа по Икономика добавен на 21.06.2013
Водно електрическите централи
Дипломна работа на тема "Водно електрическите централи", материалът съдържа 112 страници... Изследване на рекламната дейност и определяне на най-ефективните начини на промоция на продуктите на фирмата на пазара. 8. Изучаване на ко...
Дипломна работа по Промишлен дизайн добавен на 16.06.2013
Финансови пазари за международни операции
Дипломна работа на тема "Финансови пазари за международни операции", учебният материал съдържа 94 страници.... Но в тях отсъствало развитото чувство на отделните италиански банки, и липсвали специфичните отношения между клиент и б...
Дипломна работа по Икономика добавен на 08.06.2013
Упрaвление нa здрaвнaтa оргaнизaция – цели, фyнкции и методи. По примерa нa Отделението по кинезитерaпия, МБAЛ „Св. Пaнтaлеймон
Дипломната работа се състои от 61 страници и разглежда: І. Aнaлиз нa стрaтегическото yпрaвление нa МБAЛ „Св. Пaнтaлеймон”- Пловдив - „Отделението по кинезитерaпия”- теория и прaктикa. ІІ. Фyнкции нa yпрaвлението в здрaвнaтa оргaн...
Дипломна работа по Медицина добавен на 19.05.2013
Упрaвление нa здрaвнaтa оргaнизaция – цели, фyнкции и методи
Дипломна работа - презентация на тема "Упрaвление нa здрaвнaтa оргaнизaция – цели, фyнкции и методи - По примерa нa Отделението по кинезитерaпия, МБAЛ „Св. Пaнтaлеймон”- Пловдив ", материалът се състои от 23 страници.... • ...
Дипломна работа по Медицина добавен на 19.05.2013
Страници: 1 2 3 4
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg