ВХОД В САЙТА:

Филтър: Дипломна работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Развитие на туризма в България 1990 – 2003 г.
Дипломна работа На тема: Развитие на туризма в България 1990 – 2003 г., материалът се състои от 73 страници.... СЪДЪРЖАНИЕ УВОД……………………………………………………………...2 ГЛАВА I. РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ……..4 1.1. Проблеми и з...
Дипломна работа по Туризъм добавен на 16.05.2013
Специфика в отчитането и оповестяването на амортизацията на ДМА
Дипломна работа на тема "Специфика в отчитането и оповестяването на амортизацията на ДМА", материалът се състои от 63 страници..... Съществува разлика между тях, която представлява временна разлика, която поражда отсрочени данъчни...
Дипломна работа по Счетоводство добавен на 13.05.2013
Администриране и оптимизиране на мрежа за интернет доставчик
Задание за дипломно проектиране на тема "Администриране и оптимизиране на мрежа за Internet доставчик ", материалът се състои от 106 страници.... Това са цифрови електронни импулси( електронни сигнали). От друга страна, данните, ...
Дипломна работа по Информатика, ИТ добавен на 01.05.2013
Потребности на нетрудоспособните-възлов момент в развитието на социалното осигуряване
Дипломна работа на тема "Потребности на нетрудоспособните-възлов момент в развитието на социалното осигуряване", материалът се състои от 12 страници и разглежда: 1.Същност на потребностите на нетрудоспособните лица. 2.В...
Дипломна работа по Икономика добавен на 05.04.2013
Елементите от геометрия в обучението по математика – 3 клас като основа за работа с някои понятия от математическата логика
Дипломна работа на тема "Елементите от геометрия в обучението по математика – 3 клас като основа за работа с някои понятия от математическата логика", съдържа 51 страници.... Задачите с елементи от математи-ческата логика са много...
Дипломна работа по Педагогика добавен на 15.01.2013
Бизнес план на туристическа фирма.
Дипломна работа на тема "Бизнес план на фирма - ЕТ “Макс Травъл”", съдържа 27 страници..... През зимата посещенията частично възстановяват своите високи параметри. Пикови са месец декември и януари (туристите идват тук главно за п...
Дипломна работа по Математика добавен на 01.01.2013
Бизнес проект на тема: Туристическа агенция в страната и чужбина
Бизнес проект е за " Туристическа агенция в страната и чужбина ", материалът се състои от 29 страници... I. Увод - 4 Резюме - 4 Мисия и цели - 3 II. Маркетинг 5 Анализ на бизнес средата 5 SWOT- анализ 10 Маркетинг микс...
Дипломна работа по Икономика добавен на 12.12.2012
Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1-4клас
Дипломна работа на тема "Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1-4клас", състои се от шестдесет и седем страници.... Игровото действие е действие с играчка и възпроизвежда реално действие (кукла хранене). ...
Дипломна работа по Педагогика добавен на 15.11.2012
Ирационални числа и изрази, уравнения и неравенства
Документът се състои от 55 страници и разглежда: Глава Първа - Ирационални числа и изрази. 1.1. Ирационални числа. 1.2. Ирационални изрази. 1.2.1. Преобразуване на ирационални изрази. 1.3. Задачи. Глава Втора - Ирационални уравнен...
Дипломна работа по Математика добавен на 14.11.2012
Точни билинейно–трансформационни решения в еволюционното уравнение на кавахара
Дипломна работа на тема "Точни билинейно–трансформационни решения в еволюционното уравнение на кавахара"... В предишния праграф е показана важната роля на интеграционната константа C при генерирането на периодични решения на ур...
Дипломна работа по Математика добавен на 30.10.2012
Дипломна работа
Тази дипломна работа и защитавана в ЮЗУ Неофит Рилски. Включва методики и обобщаване на резултати и теоретична част по показана структура и съдържание, състои се от 79 страници. 1 . Теоретичен обзор - 6 1.1. Психологически ...
Дипломна работа по Педагогика добавен на 28.09.2012
Разработване на сайт - дипломна работа
Учебният матариал представлява дипломна работа на тема "Разработване на сайт", състои се от 70 страници... Глава I. 1.История на интернет. 2.Интернет протоколи. 3. Браузъри. 4. Търсещи машини. 1.Езици и технологи за програмиране. ...
Дипломна работа по Информатика, ИТ добавен на 24.09.2012
Бизнес план за развитие на фирма - дипломна работа
Материалът се състои от 47 страници и представлява дипломна работа - бизнес план за развитие на фирма "BGM ООД". ...Започването на нов бизнес, реконструкцията и разширението на съществуващия, разработката на нова идея е свързано ...
Дипломна работа по Икономика добавен на 11.05.2012
Анализ на финансовото състояние на Астика АД , Хасково
Значението на анализа на финансовото състояние на фирмата се определя от факта, че предприятията са законодателно задължени да осъществяват неговото провеждане. Съгласно Закона за счетоводството и в съответствие с изискванията на ...
Дипломна работа по Икономика добавен на 08.08.2011
Комуникационни мрежи от четвърто поколение
Мобилните комуникации условно се разделят на поколения -1G, 2G, 3G, 4G (от англ. generation - поколение). Условно, защото повечето поколения обединяват няколко стандарта за пренос на данни. Първото поколение използва аналогова връ...
Дипломна работа по Комуникационна техника и технологии добавен на 28.05.2011
Приемната грижа в България
Характеристика на приемната грижа като алтернативна услуга и нейното място в системата от грижи за деца в риск у нас. Законът за закрила на детето дава следното определение – „Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейн...
Дипломна работа по Социална политика добавен на 06.05.2011
Публично управление на кризисни ситуации
Управлението при кризи в страната е способността на правителството, държавната и местната администрация чрез създадената ефективна управленска структура за планиране и координиране да изпълняват функционалните си задължения, като ...
Дипломна работа по Публична администрация добавен на 06.05.2011
Стартиране на ресторантьорски бизнес
Разрастването на сектора дребен бизнес в западните страни се оценява като сигнал за преход от мениджърска към предприемаческа икономика. У нас и в другите страни от Източна Европа се наблюдава едновременно преход към нова икономич...
Дипломна работа по Икономика на труда добавен на 02.05.2011
Влияние на тежките метали, върху получаването на биогаз от оборска тор
1.Увод 2. Литературен обзор 2.1. Метанова ферментация – същност, биохимия и микробиология. 2.2.Тежките метали като модулатор на метановата ферментация. 2.2.1. Влияние на тежките метали върху растежа и образуването на метаболи...
Дипломна работа по Биоенергетика добавен на 03.04.2011
Синтез между цвят и движение в творчеството на Дега
В творчеството на Дега синтезът между цвят и движение е едно достигане на развитие и съвършенство в неговите произведения. Той поправя непрестанно работите си, дори с риск да развали онова, което всички останали намират за великол...
Дипломна работа по Изобр. изкуство добавен на 20.02.2011
Страници: 1 2 3 4
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg