ВХОД В САЙТА:

Филтър: Дипломна работа по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Представи и нагласи на родителите на 5-6 годишните деца към агресията в предучилищна възраст
Развитието на човека е жизнена перспектива и динамична система, образуваща се от взаимодействието на съзряването и научаването, от амалгамата физически, психически и социални процеси. Промените в развитието са резултат от съвкупно...
Дипломна работа по Педагогика добавен на 27.01.2011
Специфика на семейното влияние при възпитанието на пет-шестгодишните деца
Свободата на личността, свободата на избора е израз на хуманизиране на възпитателните взаимоотношения в семейството. За да достигнат развитието на самостоятелността на детето, родителите трябва да го наблюдават, да открият специфи...
Дипломна работа по Педагогика добавен на 24.01.2011
Изследване надмолекулните структури на два лепилни състава на база хлоропренов каучук
УВОД В обувната промишленост за постигане на здраво закрепване на ходилото към саята на обувките при лепилните методи е необходимо да се използват така наречените лепила за основно залепване. За тази цел са се...
Дипломна работа по Химична технология добавен на 08.01.2011
Дипломна работа
Увод Стандартите представляват доброволни писмени споразумения, които установяват важни критерии за продукти, услуги и процеси. Те осигуряват съответствието между продуктите и услугите с целите за тяхното предлагане, както и тяхн...
Дипломна работа по Книгознание, библиотекознание и библиография добавен на 19.12.2010
Персонал в ЗХР
Забележки: 1. Изискванията за висше образование включват образователно-квалификационните степени “магистър”, “бакалавър” или “специалист” (колеж) в професионално направление туризъм и/или хранителни технологии. ...
Дипломна работа по Туризъм добавен на 29.10.2010
ОТКРИТОСТТА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И МЕДИИТЕ
Държавата се възползва от преимуществото да притежава и да ползва информация, като само леко отворя информационния праг на институциите. Възможността за избор, за свобода на действията и за правилното решаване на проблемите на общ...
Дипломна работа по Журналистика добавен на 29.09.2010
Традициони концепции и нови моменти в теорията на лидерството
Дипломна работа, в която са описани същноста на лидерството,традиционните концепции,концециите за лидерското поведение, моделите на ситуационното лидерство и новите моменти в теорията на лидерството....
Дипломна работа по Мениджмънт добавен на 09.08.2010
Маркетинг в хотелиерството
СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР – 4 ПЪРВИ РАЗДЕЛ 1.Маркетинг – ...
Дипломна работа по Маркетинг добавен на 06.08.2010
Приходи и разходи
Същност на приходи и разходи, класификация, икономическа същност и документална обоснованост, видове приоди, видове разходи, В настоящата тема се разглеждат следните основни въпроси: - Същност на приходите и разходите като о...
Дипломна работа по Икономика добавен на 13.07.2010
ЕТИЧНИ И РЕГУЛАТИВНИ МЕХАНИЗМИ В ЖУРНАЛИСТИКАТА
въпреки демократичният подход по въпроса за регулиране на медийната етика, проблема за спазването на етичните норми остава строго индивидуален и журналистиката ни все още гранични с неетичното поведение...
Дипломна работа по Журналистика добавен на 21.05.2010
Образът на България в румънската преса след 1989 г.
Съдържание 1. Пролог • Пледоария за писмената медия • Румъния в преход 2. През призмата на пресата • Политически образ на България • Туристически образ на България • Съвременен образ на България 3. Приложения ...
Дипломна работа по Журналистика добавен на 29.04.2010
Етични и регулативни механизми в журналистиката
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е УВОД /3 ГЛАВА І. Теоретични постановки /7 1.1. Етика – теоретични и практически аспекти /8 1.2. Възникване и развитие на етичните кодекси /10 ГЛАВА ІІ. Етични норми в журн...
Дипломна работа по Журналистика добавен на 29.04.2010
Глаголи за говорене в българския език
Съдържание: I. Увод…………………………………………………………...3 II. Прозрачни и непрозрачни от синхронно гледище глаголи за говорене…………………………………………………………...9 1. Ономатопеични глаголи от синонимния семантикополеви ред с първична номи...
Дипломна работа по Лингвистика добавен на 28.04.2010
Мениджмънт на ФВС
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПРОГРАМНА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СРЕДНАТА СТЕПЕН НА СОУ ДИСЦИПЛИНА: МЕНИДЖМЪНТ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗ...
Дипломна работа по Физкултура и Спорт добавен на 25.04.2010
Българска национална кухня
ИЗПИТНА ТЕМА № 17 план –тезис 6 Характерни особености в продуктовия набор,в технологията и в оформянето на ястията от българска национална кухня;основни групи кулинарни издел...
Дипломна работа по Хранително-вкусова промишленост добавен на 24.04.2010
Кръглата (златна) симеонова църква в светлината на последните археологически проучвания
Въведение. Цел и задачи на дипломната работа. Чрез Покръстването на българския народ през 865г. от страна на св. Цар Борис Михаил I Покръстител, се решава един основен за Средновековна България проблем- Европейската интеграци...
Дипломна работа по Археология добавен на 21.04.2010
Организация, управление и дейност на администрацията на Държавната агенция по туризъм
Съдържание: УВОД .............................................................................................................4 ГЛАВА I. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ...
Дипломна работа по Публична администрация добавен на 10.04.2010
Задача за курсова работа
Курсова задача 2 Решение: Оптимизацията на инвестиционния избор се основава на доброто познаване и правилното прилагане на различните методи за оценка на финансовата ефективност на проектите. Методите се делят на две групи споре...
Дипломна работа по Икономика добавен на 02.04.2010
Девиантното поведение на непълнолетните (на примера на северозападния регион)
ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА НЕПЪЛНО-ЛЕТНИТЕ (НА ПРИМЕРА НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИ-ОН) СЪДЪРЖАНИЕ I. УВОД 2 II. ГЛАВА ПЪРВА. 4 ФОРМИ, РАВНИЩЕ И ДИНАМИКА НА ОТКЛОНЯВАЩОТО СЕ ПОВЕДЕНИЕ СРЕД НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1998-2002 ГОД...
Дипломна работа по Социология добавен на 01.04.2010
Курсова работа на тема "Алкохолизмът в България"
Библиографска справка Изследване сред общата популация, направено от Националния център по наркоманиите през 2005 посочва, че всеки десети българин на възраст от 18 до 60 години пие повече от 10 мл концентрат на ден. Това означ...
Дипломна работа по Социология добавен на 01.04.2010
Страници: 1 2 3 4
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg